Błędy medyczne – gdzie szukać pomocy?

 

Pomimo wyjątkowych postępów w medycynie z roku na rok przybywa coraz więcej spraw związanych z błędami medycznymi. Poszkodowani zgłaszają się do nas z całej Polski.

Specjalizujemy się w dochodzeniu roszczeń w zakresie błędów medycznych, co daje nam pogląd na rosnące zainteresowanie niniejszą tematyką. Wzrasta świadomość społeczeństwa dotycząca praw i obowiązków personelu medycznego. Mamy świadomość, iż poza mniejszym strachem przed lekarzami występują także liczne błędy systemowe w polskiej służbie zdrowia, liczne niedociągnięcia powodujące powstawanie błędów medycznych. Niedofinansowanie służby zdrowia powoduje wprowadzanie oszczędności w diagnostyce i profilaktyce, co w konsekwencji doprowadza do błędnego leczenia i powstawania błędów w organizacji.

Kolejnym problemem wpływającym na wzrost błędów medycznych związany jest z ogromnymi brakami kadrowymi, zarówno wśród lekarzy jak i wśród pielęgniarek. Średnia wieku pielęgniarki bloku operacyjnego wynosi 55 lat, co stanowi realne zagrożenie, iż zabraknie instrumentariuszek. To w konsekwencji spowoduje odraczanie zabiegów operacyjnych i opóźni często leczenie. Zbyt niskie pensje pielęgniarek przy odpowiedzialności równorzędnej z lekarzem odstrasza młode pielęgniarki do podejmowania tak trudnej pracy.

Poza brakami kadrowymi wśród pielęgniarek zmagamy się z ogromnym problemem związanym z brakiem specjalistów lekarzy. Kształcenie lekarza specjalisty jest długotrwałe i czasochłonne oraz wysokokosztowe. Każdy szpital potrzebuje na każdym z oddziałów kilku do kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu specjalistów, w zależności od referencji placówki medycznej. Lekarz specjalista, który już uzyska tytuł specjalisty, wykonuje zawód na wielu etatach i staje się przepracowany i z czasem wypalony zawodowo. Ogólnie należy uznać, iż personel medyczny jest niedofinansowany i przemęczony.

Bardzo dużym problemem jest brak chęci w kształceniu wśród personelu medycznego, nie jest to nadzorowane w należyty sposób i lekarze często nie posiadają aktualnej wiedzy medycznej, lecząc w sposób wyuczony i stosowany od wielu lat, a przez to przestarzały. Lekarze też nie dostrzegają swoich błędów, lekceważą je i bagatelizują, często zapominając jak ważne dobro ratują i o jak ważne dobro walczą. Z naszego doświadczenia wynika, iż większość lekarzy nie zgłasza swoich błędów, nie analizuje ich i nie uczy się na popełnionych już błędach.

W pracy zagranicznych kolegów lekarzy, na forum omawiane są poszczególne błędy, są analizowane i personel medyczny wprowadza zmiany pozwalające unikać błędów na przyszłość. Niestety w naszym systemie służby zdrowia brakuje takiej otwartości i nadal istnieje strach lekarzy przed ich ujawnianiem. Solidarność zawodowa lekarzy powoduje także pomoc przy tuszowaniu i wyjawianiu tychże błędów.

Lekarze i pielęgniarki często mają ogromne obawy przed zgłaszaniem błędów z braku wiedzy o odpowiedzialności, co wiąże się z brakiem wiedzy w zakresie prawa. Od niedawna wprowadzono elementy prawa do edukacji lekarzy i pielęgniarek, ale wiąże się to z potęgowaniem ich strachu. Nie wyjaśnia to praw i obowiązków. Tworząca się jeszcze gałąź prawa medycznego pozwala przygotować personel medyczny do pracy w swoim zawodzie.

Nie należy bać się swoich praw i obowiązków, a ich znajomość ułatwia pracę i minimalizuje powstawanie błędów medycznych. Częstym problemem jest zwykła rozmowa z pacjentem i wyjaśnianie prowadzonego leczenia, planowanych zabiegów w przystępny sposób. Zgłaszający się do nas poszkodowani bardzo często stwierdzają, iż w przypadku popełnienia błędu brakuje najzwyklejszego słowa „przepraszam”, które to złagodziłoby krzywdę.

Zgodnie z art. 4 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty z dnia 5 grudnia 1996r. z późniejszymi zmianami, lekarz ma obowiązek leczyć zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, dostępnymi metodami, bez zbędnej zwłoki.

 

 

Show Buttons
Hide Buttons