Central European Energy Forum – Energy CEE Day

Central European Energy Forum – Energy CEE Day. Włącz się do dyskusji! Central European Energy Forum – Energy CEE Day to projekt realizowany przez Fundację dla Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, który w związku z podejmowaną szeroką tematyką energetyczną, ochroną środowiska i propagowaniem współpracy między placówkami naukowymi a biznesem uzyskał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, którego operatorem jest Województwo Małopolskie.

Celem projektu jest zorganizowanie cyklu Konferencji naukowo – biznesowych oraz utworzenie portalu internetowego, które umożliwią promocję innowacyjności i pozwolą na wzmocnienie współpracy na linii nauka – biznes, ale także pozwolą na promocję w kraju i za granicą bogatej oferty regionu Małopolskiego w zakresie energii zrównoważonej, przede wszystkim w obszarze geotermii, fotowoltaiki oraz poprawy efektywności energetycznej.

Adresatami projektu są firmy prowadzące lub planujące rozwinąć działalność w zakresie szeroko rozumianej energii zrównoważonej m.in. inteligentnych sieci i magazynowania energii, czystych technologii przetwarzania paliw, efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii, energooszczędnych, inteligentnych budynków i miast zarejestrowane lub prowadzące swoją działalność na terenie Małopolski.

W ramach projektu w dniach 13-14 listopada 2017 roku na Akademii Górniczo- Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie odbędzie się I Konferencja z cyklu Central European Energy Forum – Energy CEE Day poświęcona tematyce energii zrównoważonej w obszarach takich jak: geotermia, fotowoltaika oraz poprawa efektywności energetycznej. W trakcie dwóch dni wypełnionych wystąpieniami i spotkaniami biznesowymi nasi goście zaprezentują najlepsze praktyki i strategie zastosowane w swoich firmach. Tegorocznej edycji wydarzenia będą towarzyszyły rozmowy B2B oraz wystawa, na której producenci i firmy zaprezentują szeroką ofertę produktów i usług niezbędnych do sprawnej organizacji biznesu. Mamy nadzieję, że forum będzie dobrą okazją do wymiany doświadczeń branżowych jak i do nawiązania współpracy międzynarodowej dzięki zaproszonym na forum gościom.

Zapraszamy mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa małopolskiego, naukowców, praktyków, przedstawicieli instytucji rządowych i samorządów lokalnych oraz inwestorów do udziału w Konferencji.

Szczegóły dotyczące wydarzenia znaleźć można na: www.energy-forum.eu

Show Buttons
Hide Buttons