Dlaczego warto pracować z dziećmi metodą projektu

Jak skutecznie rozwijać zainteresowania, twórczość, kreatywność i umiejętności społeczne wśród przedszkolaków? Doskonale efekty w tym zakresie przynosi metoda projektu. Więcej w artykule Pani Bożeny Łukasik – Dyrektor Przedszkola Małych Odkrywców oraz Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Skierniewicach.

Metoda projektu w Przedszkolu Małych Odkrywców w Skierniewicach

Praca metodą projektów w przedszkolu aktywizuje wszystkie dzieci na różnym poziomie rozwoju, pobudza do myślenia, uczy zastosowania wiedzy w praktyce i dzielenia się informacjami z innymi a także uczy pracy zespołowej. Dzieci uczą się poprzez działanie, bezpośrednie doświadczanie wszystkimi zmysłami. Wybór tematu zawsze jest zależny od zainteresowań dzieci i odnosi się do ich doświadczeń życiowych. W bieżącym roku szkolnym realizujemy projekt ,,Piękna nasza Polska cała”. Oprócz tego, że dzieci poznają geografię, historię, kulturę i tradycje naszego kraju, nauczycielki włączają do projektu treści np. z zakresu matematyki, ekologii, edukacji językowej. Dzieci wspólnie z nauczycielkami wybierają formy pracy i swoją aktywność, planują miejsca zajęć w terenie oraz spotkania z ekspertami. Poznając np. historię i współczesność Skierniewic, dzieci odwiedziły Izbę Historii Skierniewic, a także Prezydenta Miasta Skierniewice. Poznały miejscowe zabytki, a także zwiedziły różne instytucje i zakłady produkcyjne działające mieście. Z odbytych wycieczek Mali Odkrywcy przygotowali wspaniałą dokumentację w postaci zdjęć i prac plastycznych. Zdobytą wiedzę dzieci zaprezentowały podczas podsumowania projektu.

Każdy projekt składa się z trzech etapów:

W I etapie pracy nad projektem po wyborze tematu, nauczycielki tworzą siatkę pojęciową, czyli stawiają problemy, a następnie dzieci formułują pytania i weryfikują hipotezy.

II etap to głównie praca badawcza, zarówno w przedszkolu, jak i wycieczki, wizyty ekspertów oraz własne doświadczenia. Na tym etapie dzieci dzielą się swoimi przeżyciami lub doświadczeniami dotyczącymi tematu. Rysują, śpiewają, tańczą, lepią z plasteliny, budują modele z papieru, kartonów, rozwiązują zagadki. W trakcie pracy tworzona jest kolekcja dotycząca projektu. Bardzo często dzieci zachęcają do współpracy dorosłych, rodziców, przynoszą do przedszkola wyszukane rekwizyty, książki, modele, zdjęcia, itp.
Dzieci wraz z nauczycielem ustalają „listę pytań” do eksperta, którego zapraszają do siebie. Tym ekspertem może być każdy, kto dobrze zna badany temat.

III etap to podsumowanie i podzielenie się nabytą wiedzą i nowymi umiejętnościami. Dzieci przedstawiają zdobytą wiedzę i dzielą się nią w formie przedstawień teatralnych, muzycznych, prac plastycznych, albumów, teczek.

Metoda projektu jest jedną z najlepszych metod aktywizujących. Dzieci zgłębiając określony temat, współpracują ze sobą, odkrywają świat wszystkimi zmysłami, rozwijają swoje zainteresowania, zdobywają nowe wiadomości, rozwijają swoją twórczość i kreatywność, a co najważniejsze w tym wieku, doskonale się przy tym bawią.

Bożena Łukasik, Dyrektor Przedszkola Małych Odkrywców w Skierniewicach oraz Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Skierniewicach.

Show Buttons
Hide Buttons