BIZNES TO LUDZIE! czyli PATENT NA ZGRANY ZESPÓŁ

 

„Talent wygrywa mecze, ale praca zespołowa i inteligencja wygrywają mistrzostwa”.

Do zacytowanych powyżej słów Michaela Jordana dodałabym jeszcze, że w dużej mierze przyczynia się do tego również samoświadomość…

Sercem biznesu są ludzie. To zespół rozwija i napędza organizację, to relacje często odpowiadają za sukces, dlatego celem powinno być stworzenie takiego środowiska, w którym po prostu dobrze się pracuje, które pomaga się rozwijać i w pełni wykorzystywać swój potencjał.

Ale… Żaden zespół nie osiągnie sukcesu bez świetnych graczy. Rozpoznanie i zatrudnienie odpowiednich osób do organizacji to nadal dość duże wyzwanie.

„To, jak wybieramy ludzi, jest ważniejsze niż to, jak będziemy nimi zarządzać, gdy już ich zatrudnimy” – absolutnie zgadzam się ze słowami Reda Auerbacha.

Nikogo nie znajdziesz, jeśli nie wiesz, kogo naprawdę szukasz. Wiedza o swoim zespole (a dokładnie o ludziach, którzy go tworzą), znalezienie skutecznych metod, żeby nim zarządzać, budowanie przynależności na fundamentach zadowolonych ludzi, którzy nie czują, że pracują, którzy jednocześnie są fanami firmy (naturalnie angażując się w realizację celu), z której NIE ODCHODZĄ – to największe marzenie każdej z organizacji.

Czy wiesz, dlaczego Twój pracownik jest Twoim pracownikiem?

Czy masz pewność, że pasuje on do Twojej organizacji?

Czy wiesz dokładnie, kogo potrzebujesz do swojej drużyny?

Czy wiesz, kim naprawdę jest Twój lider / menadżer/ dyrektor?

To pierwsze z pytań, które kieruję do moich klientów, bo precyzja w biznesie, szczególnie w tej kwestii, to istotne narzędzie.

WYŻSZY POZIOM SAMOŚWIADOMOŚCI

Chcesz rozwijać organizację i mieć patent na zgrany zespół? Dowiedz się, czy pracownicy są świadomi nie tylko CELU, ale też swojej roli w zespole.

Wybieraj tych, którzy podzielają Twój system wartości, pamiętając o tym, że kultura organizacyjna firmy jest wyrazem wartości osób w niej pracujących, a każdy gracz ma swoje miejsce tam, gdzie wnosi największą wartość, gdzie naturalnie może wykorzystywać swój potencjał.

Dużym wyzwaniem w organizacjach jest wciąż niska samoświadomość – brak wiedzy o tym, jak członkowie zespołu mogą przyczyniać się do sukcesu, gdzie mogą wykorzystać mocne strony, ale też w jakich rolach zawodowych mogliby najlepiej wykorzystać swój potencjał.

Kiedy zespół jest świadomy postawionego celu, ale również ma wiedzę, jak najlepiej może przysłużyć się zespołowi – czuje motywację i od razu może wnieść do niego większą wartość. Dlatego samoświadomość jest istotną kompetencją.

Ostatnio zauważam (prowadząc audyty w różnych organizacjach), że członkowie zespołu, zwłaszcza na wysokich stanowiskach, są niewystarczająco świadomi przede wszystkim swojej roli w zespole. Często nie wiedzą, dlaczego tam są, nie potrafią określić, jak mogą przyczyniać się do rozwoju firmy (nie są świadomi swojego potencjału), często obejmując niewłaściwe role w zespole, które powodują w nich konflikty wewnętrzne.

Budowanie zespołu bywa wyzwaniem, które często zmusza liderów do wymiany pracowników, co nie tylko bywa kosztownym działaniem, lecz często niepotrzebnym. Można tego uniknąć! Będzie to możliwe, jeśli uda się scalić wymagane kompetencje zawodowe z potencjałem człowieka (jego naturalnymi predyspozycjami), uwzględniając jego osobiste potrzeby, które jednocześnie będą jego indywidualną motywacją – krótko mówiąc: dobrze dopasować!

 

SZEFEM KAŻDEJ FIRMY SĄ WARTOŚCI!

Biznes przyszłości musi mówić językiem WARTOŚCI – to słowa, które często kieruję do przedsiębiorców. Dlatego warto zwrócić uwagę, kogo zatrudniasz do swojej organizacji – bo zatrudnieni w niej ludzie stają się modelem przywództwa – powinni uosabiać wartości firmy i realizować jej wizję.

Krystalizacja systemu wartości to fundament każdej organizacji bez względu na branże, profil czy jej kapitał zakładowy. Wartości powinny stanowić wyznacznik dla zatrudnianych w niej ludzi. Nie od dziś wiadomo, że wspólny system wartości scala pracowników organizacji, wzmacnia ich zaangażowanie w wykonywaną pracę. Pracownik, który utożsamia się z wartościami firmy i posiada jednakowy CEL, jest w stanie dawać z siebie więcej i chętniej angażuje się w rozwój organizacji (rośnie jego poziom motywacji, zaangażowania i lojalności), natomiast konflikt wartości to najczęstszy powód wypalenia zawodowego, rezygnacji i frustracji zatrudnianych ludzi, którego przy uwzględnieniu takich czynników jak: indywidualne podejście, diagnoza potrzeb czy nawet stylu myślenia, można uniknąć.

 

PRZEPIS NA DOBROSTAN – czyli POTĘGA MOTYWACJI

Identyfikacja potrzeb rozwojowych organizacji jest kluczowa. Nie tylko wpływa na odpowiedni dobór rozwiązań, ale też buduje więzi, a w efekcie zaangażowanie i przynależność. Najlepsze efekty osiągniemy, gdy będziemy rozwijać mocne strony, a nie karać za porażki.

Zaspokajanie potrzeb nie jest trudne! Wystarczy HOLISTYCZNE spojrzenie na człowieka, zrozumienie, co jest dla niego ważne, co go motywuje do pracy, poznanie jego wartości, potrzeb i prawdziwych celów, aby stworzyć dla niego taką przestrzeń, w której będzie mógł swobodnie kształtować swoją codzienność. Ludzi motywuje to, co odnosi się do istotnych dla nich wartości, a dla każdego z nas często jest to coś zupełnie innego.

POSTAWIENIE NA POTRZEBY CZŁOWIEKA – to klucz do sukcesu.

Czego oczekujesz od swojego zespołu? Czego Twój zespół oczekuje od Ciebie?

Czy wiesz, co jest ważne dla Twojego pracownika? W jakim celu chce zarabiać pieniądze?

Jaką potrzebę dzięki temu chce zaspakajać?

 

GRA ZESPOŁOWA – czyli proces FRIS ®

Świetnym narzędziem, które często wykorzystuję w swojej pacy (szczególnie przy projektowaniu szkoleń czy warsztatów rozwojowych dla zespołu) jest PROCES FRIS ®.

To idealna możliwość odkodowania potencjału zespołu, jego preferencji, nie tylko zadaniowych, ale też tych komunikacyjnych.

PROCES FRIS ® doskonale odzwierciedla rzeczywistość, wpływa na zespoły, buduje akceptację dla różnorodności, wzbudza szacunek, uznanie – pomaga budować relacje pomiędzy członkami teamu, co skutkuje tym, że prowadzi do realizacji wspólnego celu i jednocześnie rozwija przynależność, empatię i poczucie bezpieczeństwa.

PROCES FRIS ® pomaga w prosty i szybki sposób określić aktywności poszczególnych osób w zespole. To naukowo potwierdzona koncepcja, która pomaga budować zespoły, uwzględniając efektywność działań i satysfakcję z wykonywanej pracy (dopasowanie do pełnionych zadań/ projektów/ środowiska).

 

POSTAW NA ROZWÓJ! – TO GWARANTOWANY ZYSK Z INWESTYCJI

Pracując w różnych organizacjach, zauważam, że wiele firm nastawionych jest przede wszystkim na ZYSK. W takich firmach rotacja pracowników jest bardzo duża, nie mogą oni znaleźć odpowiednich pracowników. Dzieje się tak dlatego, że takie firmy oszczędzają kosztem pracowników, skupiają wzrok na tablicy wyników (Zysk / pieniądze), tracąc w ten sposób „piłkę w grze” – a dokładnie ludzi, świetnych specjalistów, niewykorzystany potencjał, zapominając, że to przecież ludzie tworzą zyski.

Firmy nastawione na zyski płacą mało, oczekując dużo, nie skupiają się na tym, co najważniejsze – na relacjach, rozwoju i zaspokajaniu potrzeb swoich pracowników – tym, co ich naprawdę motywuje do pracy i napędza do działania. Często przypominam, że to firma jest odpowiedzialna za skuteczność swojego zespołu. Ludzie chcą się rozwijać, samodoskonalić, uczyć się nowych umiejętności, potrzebują śledzić swoje postępy, mieć poczucie sprawczości.

Samodoskonalenie stało się głównym sensem pracy, a ciągły rozwój stał się warunkiem koniecznym. SAMOROZWÓJ jest priorytetem w dzisiejszych czasach. Przyszłość biznesu będzie opierała się na samoświadomości i refleksji, żeby żyć i pracować w zgodzie ze sobą, w imię wyznawanych wartości, ale też z poczuciem, że poprzez pracę mamy osobisty wkład w społeczność.

Z moich obserwacji wynika, że menadżerowie są lepiej wyszkoleni (bardziej samoświadomi) niż najwyższa kadra dyrektorska… Niestety, wciąć w wielu firmach łatwiej jest krytykować ludzi, wytykając ich słabości, niż dostrzegać w nich potencjał.

Ale jak można wydobyć z ludzi to, co w nich najlepsze, jeśli się nie wie, KIM ONI SĄ, gdzie chcą podążać, na czym im zależy, jak myślą, jak chcą przyczyniać się do sukcesu firmy i realizować jej misję?

Potencjał człowieka jest wartością niezależną od sytuacji rynkowej czy konkurencji. Celem organizacji powinno być to, żeby stworzyć takie warunki pracy, aby ludzie mogli się rozwijać, wnosić nową perspektywę i ostatecznie wykorzystać często uśpiony potencjał.

Wiedza o ludziach – klucz do sukcesu!

Jak twierdzi Stephen Covey – informacja o tym, KIM JESTEŚMY, jest ważniejsza niż to, co mówimy, lub nawet od tego, co robimy. To, jak postrzegamy siebie, determinuje to, kim się stajemy, jak widzi nas świat. To nic innego jak postawienie na własną indywidualność, na to, co nas wyróżnia, z czym chcielibyśmy być kojarzeni, znając swój potencjał i możliwości!

Ale… Nie osiągniemy pełni naszego potencjału bez pomocy innych ludzi. Drugi człowiek jest jak lustro, w którym możemy zobaczyć „martwy punkt” – obszar, co do którego brakuje nam samoświadomości, który jak w lusterku samochodowym, niezauważony może stanowić duże zagrożenie. Dlatego tak ważne jest rozwijanie umiejętności komunikacyjnych w zespołach, tworzenie przestrzeni do wymiany myśli, poglądów, emocji. Dobry zespół jest jak rodzina – to codzienne życie z otwartością na konflikty, trudne rozmowy, pojawiające się emocje – nie zapominając o tym, że ważniejsze od dobrej atmosfery są autentyczność i prawda, których (często z powodu lęku i strachu) niestety brakuje w zespołach.

WZMACNIAJ RELACJE – uczyń je dziełem sztuki!

„Wspólna praca zwiększa szanse na wspólną wygraną” – John C. Maxwell

Zgodzę się z przekonaniem, że CEL jednoczy zespół, ale to więzi na poziomie emocjonalnym budują relacje, bo są prawdziwym kołem napędowym każdej firmy i gwarantem sukcesu – realizacją określonej wizji. Firma nie odniesie sukcesu bez wsparcia swoich pracowników – największych sojuszników, dlatego misją każdej nowoczesnej organizacji powinno być budowanie dobrych RELACJI Z LUDŹMI na fundamentach szacunku i wzajemnego dbania o siebie. Nie od dziś wiadomo, że to, co najlepiej rozwija przyszłych liderów – to drugi, świadomy i otwarty lider. Dlatego daj się poznać! Nie bądź anonimowy, pokaż swój sposób myślenia, wyjaśnij, dlaczego tak myślisz, zmniejsz dystans, bądź dostępny – to coś więcej niż polityka otwartych drzwi. Często bywa tak, że największą nagrodą dla pracowników i jednocześnie ogromną wartością dla zespołu jest sama obecność Lidera – jego autentyczność, dostępność, otwartość.

„Czas i okazane zainteresowanie – to najtańsze i najbardziej skuteczne narzędzie motywacyjne”.

SŁUCHANIE JAKO DAWANIE – POZNAJ LUDZI, Z KTÓRYMI PRACUJESZ

Udowodniono, że ludzie, którzy się nawzajem rozumieją, lepiej RAZEM pracują. Ten proces zaczyna się od słuchania – takiego prawdziwego, kiedy skupiamy całą uwagę na drugiej osobie, starając się dokładnie ją wysłuchać, ale przede wszystkim zrozumieć. Umiejętność słuchania przyciąga ludzi do siebie, buduje relacje i zaufanie.

Słuchanie to zbieranie informacji, to uczenie się, lepsze zrozumienie ludzi, budowanie i pogłębianie relacji – to sposób na wzmacnianie zaangażowania. Ludzie angażują się wtedy, kiedy czują się szanowani, rozumiani i gdy rozumieją innych. Kiedy otwieramy się na to, żeby zrozumieć, co ludzie myślą, budujemy zaufanie, kiedy pogłębiamy ciekawość, zadając pytania – motywujemy drugą osobę do głębszej refleksji, rozwijamy w człowieku kreatywność i uznanie.

„Bycie usłyszanym jest bliskie byciu kochanym” – to słowa Profesora Davida Augsburgera, które często przywołuję, kiedy porównuję budowanie zespołów do randki. W mojej ocenie to nic innego jak stworzenie takiej przestrzeni, żeby ludzie czuli się w centrum uwagi, mogli swobodnie komunikować swoje potrzeby i dzielić się refleksjami, wpływając tym samym na rozwój czy nawet na zmianę innych osób. Rozwijanie refleksji daje poczucie sprawczości, rozwija odwagę i pewność siebie, ale przede wszystkim poczucie autonomii.

Podczas moich szkoleń zamiast teorii czy wykładów o przywództwie praktykujemy aktywne słuchanie, komunikację opartą na empatii, rozwijamy ciekawość – tworzymy przestrzeń do wymiany nie tylko doświadczeń, ale przede wszystkim wymiany perspektyw.

Na takich szkoleniach poznajemy się w INNY sposób – wyłączając pełnione role czy piastowane stanowiska. Poznajemy punkty widzenia, ukryte pod wypowiedzią osobiste wartości, potrzeby czy aspiracje. Podczas takich warsztatów przełamujemy schematy, otwieramy się na to, żeby zrozumieć, co ludzie myślą, jak myślą i co czują. Praktykujemy ciekawość, zadając pytania i zachęcając do pogłębionej refleksji – w ten sposób budujemy poczucie bezpieczeństwa, zaufanie i prawdziwą bliskość.

Z perspektywy moich doświadczeń stworzenie takiej przestrzeni to rozbudzanie ducha uczenia się i rozwoju. Koncentrowanie się na możliwościach, a nie na problemach. To budowanie przynależności na fundamentach poczucia bezpieczeństwa i zaufania.

SIŁA PERSPEKTYWY  

„Jeśli istnieje jeden sekret SUKCESU, to jest nim umiejętność przyjmowania cudzego punktu widzenia i patrzenia z tej perspektywy z równą łatwością jak z własnej” – Henry Ford                           Wierzę w to, że dobre przywództwo to umiejętność patrzenia na świat z wielu punktów widzenia, a to, co inni mają do powiedzenia, powinno być ważniejsze od tego, co sami myślimy na dany temat. Dlatego często w mojej pracy trenera czy audytora wykorzystuję metodę POINTS OF YOU®.

Mam przekonanie, że dając wskazówki – ograniczamy innych. Zadając pytania – tworzymy odkrywczą przestrzeń do refleksji: do wyrażania siebie, do lepszej komunikacji, rozwiązywania problemów czy, co ważniejsze, poszukiwania możliwości.

Wierzę w radę G.S. Pattona, który zachęcał do tego, żeby „nigdy nie mówić ludziom, jak mają coś robić, w zamian powiedzieć, CO mają robić, bo wówczas zaskoczą nas swoją pomysłowością”.

Ludzie, szczególnie liderzy czy przywódcy, lubią dużo mówić – to zrozumiałe, bo patrząc w przyszłość, widzą więcej i wcześniej. Ale w mojej ocenie nie ma lepszego sposobu na nawiązanie kontaktu z ludźmi, budowania więzi niż AKTYWNE SŁUCHANIE, bo przywództwo XXI wieku to przede wszystkim koncentracja na ludziach, zespołach, drużynie. Zadaniem lidera nie jest uczenie, ale zadawanie pytań i moderowanie dyskusji – to facylitacja bez oceny i wartościowania, przestrzeń, w której wydobywa się to, co najlepsze z ludzi. To dzielenie się swoją wiedzą, doświadczeniem, opowiadanie o swojej drodze do sukcesu, ale z pełną koncentracją na odbiorcach. To stworzenie OKAZJI, w której inni mogą się wyróżniać, pokazać siebie, wzmocnić swoją pozycję i otrzymać uznanie.

MILCZENIE JEST ZŁOTEM – ale nie w biznesie, to taki cichy zabójca. Dlatego warto mówić, dzielić się własną perspektywą, z odwagą wnosić swój punkt widzenia, tym bardziej jeśli jest on odmienny.

Włącz ciekawość! PYTAJ – wyznaczając kierunek…

Nie bój się być ciekaw. Zadawaj pytania, zamiast opierać się na założeniach czy projekcji. Zadawanie właściwych pytań ma prawdziwą MOC SPRAWCZĄ. Pytania, które skłaniają do refleksji nad własnym doświadczeniem, to według mnie największy pomiar SAMOŚWIADOMOŚCI i REFLEKSJI (wyciągania wniosków).

 Lubię przywoływać słowa, że „założenie to matka wszelkiego bałaganu”, to też przyczyna niedomówień i większości konfliktów. Dlatego nie bój się pytać bądź ciekaw. Zadbaj o porozumienie, unikniesz nieporozumień – największego demona komunikacji.

Ludzie chcą i potrzebują być wysłuchani, szanowani i zrozumiani. To budzi w nich większą motywację. Aktywne słuchanie prowadzi do zrozumienia ludzi, a zrozumienie jest fundamentem zgranego zespołu.

WIEDZA NIE JEST KLUCZEM DO SUKCESU…

Jest nim stosowanie jej w praktyce. A jak powiedział kiedyś Vaclav Havel: „Nie wystarczy wpatrywać się w schody, musimy wspinać się po ich stopniach…”.

Działanie ma MOC, a tym większą, kiedy działa się RAZEM. „Indywidualizm jest źródłem trofeów, praca zespołowa prowadzi do zdobycia mistrzostw”. Zespół to coś więcej niż suma jego członków. Warto w niego inwestować. Ma ogromny potencjał, daje możliwości korzystania ze wszystkich mocnych stron. Jako zespół jego członkowie mogą dokonywać rzeczy większych, niż gdyby chcieli działać na własną rękę – warto im o tym przypominać.

PAMIĘTAJ, ŻE BIZNES ZACZYNA SIĘ OD LUDZI, co potwierdza Ken Blanchard słowami: „Nie ma lepszego sposobu na wykorzystanie minuty niż zainwestowanie jej w ludzi”. To również moja osobista dewiza i mój patent na zgrany zespół.

 

MARTYNA GUBA

Mówca motywacyjny, przedsiębiorczyni z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym, praktyk biznesu, utytułowany trener rozwoju osobistego, ekspert światowej metody POINTS OF YOU®, trener i partner FRIS®, coach ICI, członek Polskiej Izby Firm Szkoleniowych, CEO ForChange, właścicielka firmy szkoleniowej Fabryka Warsztatów®. Ekspertka w dziedzinie wykorzystywania innowacyjnych narzędzi psychometrycznych. Audytor zespołów, konsultant ds. rekrutacji premium. Łączy podejście naukowe z perspektywą praktyka o bogatej wiedzy i ponad 20-letnim doświadczeniu biznesowym. Rozwija organizacje poprzez rozwój liderów i ich zespoły. Twórczyni www.strefapracy.org.

Więcej na: www.martynaguba.com

 

 

zdjęcie: Inga Łukasiuk

 

 

Show Buttons
Hide Buttons