BiznesMapa 2024 – cykl merytorycznych, bezpłatnych webinarów dla przedsiębiorców

 

Zapraszamy na BiznesMapa 2024 – cykl merytorycznych, bezpłatnych webinarów dla przedsiębiorców, które dostarczą praktycznej wiedzy w zakresie 3 podatków: podatku u źródła, podatku minimalnego oraz podatku od przerzuconych dochodów.

Magazyn Tygrysy Biznesu jest Patronem tego wydarzenia.

Tematy, które będą omawiane podczas poszczególnych sesji:

  • Podatek od Przerzuconych Dochodów: Podatek od przerzuconych dochodów to podatek, który wszedł w życie 1 stycznia 2022 roku, z tym, że jego najnowsza odsłona obowiązuje od 1 stycznia 2023 roku. Celem wdrożenia podatku było uchwalenie przepisów przeciwdziałających unikaniu opodatkowania przez transferowanie dochodów do jurysdykcji o niższej lub znikomej stawce podatku dochodowego. Co warto wiedzieć o podatku od przerzuconych dochodów? W trakcie webinaru omówimy między innymi kogo dotyczy powyższe opodatkowanie, czym jest ciężar dowodu oraz jak ustalić podstawę opodatkowania czy obliczyć podatek. Zapraszamy do rejestracji.
  • Podatek u Źródła (WHT) – Podatek u źródła jest zryczałtowaną formą podatku dochodowego pobieranego przez płatników, którzy posiadają miejsce zamieszkania, siedzibę lub zagraniczny zakład w państwie, w którym powstaje dochód. W Polsce, podatek ten dotyczy różnych rodzajów dochodów, takich jak odsetki, dywidendy, opłaty licencyjne czy wynagrodzenia za usługi artystyczne. W trakcie wydarzenia ekspert ASB omówi między innymi mechanizm pay & refund w poborze podatku u źródła, zmiany jakie pojawiły się od 2024 roku w WHT oraz obecnych tendencji w orzecznictwie.
  • Podatek Minimalny – Od 1 stycznia 2024 r. obowiązują przepisy o minimalnym podatku dochodowym. Pomimo swojego rocznego charakteru, już teraz, w trakcie roku, warto się mu przyjrzeć. W założeniu bowiem podatek ten zapłacą spółki i podatkowe grupy kapitałowe, które poniosły stratę lub osiągnęły dochód, ale jego udział w przychodzie jest niższy niż tego oczekuje prawodawca. W agendzie między innymi: kogo dotyczy ta forma rozliczenia, jakie są wyłączenia, jak obliczyć podatek, a także czy i kiedy jest możliwe odliczenie podatku minimalnego od CIT.

 

Szczegółowe agendy poszczególnych spotkań i linki do rejestracji na stronie: >>BiznesMapa 2024<<

Serdecznie zapraszamy!

Show Buttons
Hide Buttons