CAWI u boku Ariadny

 

Badania CAWI są jedną z najczęściej stosowanych metod badawczych w dzisiejszych czasach. Dzięki dostępności Internetu dla około 90% populacji Polski, prowadzenie badań opinii i rynku za pomocą ankiet internetowych stało się niezwykle efektywne i łatwe do realizacji na praktycznie każdej grupie docelowej.

Nowoczesne badania rynku

Badania CAWI to metoda przeprowadzania badań opinii i rynku, polegająca na wykorzystaniu ankiety internetowej do samodzielnego wypełnienia przez badanych. CAWI jest skrótem od angielskiego terminu Computer Assisted Web Interview. Badania te są popularne i powszechnie stosowane ze względu na duży dostęp do internetu oraz łatwą i szybką rekrutację respondentów. W badaniach CAWI kluczowe znaczenie ma nowoczesny system ankietowy oraz możliwość dotarcia do właściwych osób badanych.

Panel Ariadna to jeden z paneli badawczych wykorzystywanych do przeprowadzania badań CAWI, a jego zalety to rzetelność i wiarygodność, weryfikacja uczestników, anonimowość i poufność danych osobowych oraz gratyfikacja za wypełnianie ankiet. Badania CAWI na panelu Ariadna są wykorzystywane przez marketerów, mediowców oraz naukowców do prowadzenia badań opinii i rynku, sondaży oraz badań eksperymentalnych z zachowaniem wszelkich rygorów niezbędnych w pracy naukowej.

Wiarygodność i rzetelność

W ramach badania CAWI, respondentom proponuje się wypełnienie ankiety online, co wymaga zastosowania nowoczesnego systemu ankietowego oraz trafienia do odpowiedniej grupy badawczej. W tym kontekście panel Ariadna, to doskonałe narzędzie badawcze, które gwarantuje poprawną prezentację pytań oraz rejestrację odpowiedzi na różnych urządzeniach mobilnych i stacjonarnych.

Jednym z kluczowych elementów zapewnienia wiarygodności i rzetelności badań CAWI na panelu Ariadna jest weryfikacja respondentów, zapewnienie anonimowości i poufności danych osobowych, a także stosowanie skutecznych zabezpieczeń przed wykorzystywaniem botów i innych narzędzi nieuczciwego zbierania informacji.

Wieloletnia współpraca panelu Ariadna z wiodącymi ośrodkami naukowymi i uczelniami wyższymi, potwierdza jego zaufanie wśród marketerów, mediowców oraz naukowców. Dlatego też, badania CAWI na panelu Ariadna, to godna zaufania metoda badawcza, która spełni oczekiwania zarówno w zakresie efektywności, jak i rzetelności prowadzonych badań i uzyskanych wyników

Show Buttons
Hide Buttons