Czym jest dziś przyjazne miejsce pracy?

 

Od wielu lat wspieramy dobre praktyki na polskim rynku pracy. Promujemy ideę odpowiedzialnego pracodawcy oraz wszelkie działania oraz inicjatywy służące jej upowszechnieniu. Od dwóch lat realizujemy nasz autorski program „FRIENDLY WORKPLACE”, którego celem jest propagowanie nowoczesnych standardów, kultury i bezpieczeństwa pracy, opartej na poszanowaniu wartości pracy i zdrowia pracowników. Zależy nam, aby jak najwięcej pracodawców kreowało przyjazne miejsca pracy. W ramach realizowanego programu odwiedziliśmy ponad 30 firm zlokalizowanych w różnych częściach kraju. Obejrzeliśmy je od wewnątrz poznając ich kulturę, społeczność, atmosferę oraz środowisko pracy.  Wizyty te były dla nas nieocenionym doświadczeniem i inspiracją. Co dodatkowo ugruntowało nasze wyobrażenie o tym, czym dziś powinno charakteryzować się przyjazne miejsce pracy, a zatem!    

Dobra atmosfera, czyli otwarte i partnerskie relacje z pracownikami

Relacje z pracownikami mają ogromny wpływ na wizerunek firmy. Zyskują te, które stawiają na otwartość i transparentność w komunikacji z zespołem, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych, jak np. obecnie. Brak jasnej i szczerej informacji zawsze rodzi plotki i domysły, co wzbudza niepotrzebną nerwowość, a nawet panikę. Szczególną rolę ma tutaj do odegrania zarząd firmy. Prezes lub dyrektor nie powinien chować się za drzwiami swojego gabinetu, ale być obecny w przestrzeni pracowniczej. Warto, aby uważnie obserwował relacje panujące w firmie, wsłuchiwał się w potrzeby i oczekiwania pracowników, doceniał ich pracę w ten sposób budując z nimi relacje, niezależnie od poziomu czy charakteru stanowiska danej osoby. Tylko przez takie działania można zbudować wewnętrzne zaufanie oraz lojalny, zgrany i oddany zespół, a to z kolei powoduje wzrost zaangażowania oraz tworzy dobrą atmosferę, która jest jedną z najważniejszych cech przyjaznego miejsca pracy. W wielu firmach słyszeliśmy, że „u nas do pracy przychodzi się dla ludzi…”, co wyraźnie podkreśla jak ważna jest dobra atmosfera i zdrowe relacje. Niezwykle cenne, również z punktu widzenia wizerunku firmy jest poczucie odpowiedzialności za swoich pracowników, czyli być pracodawcą na dobre i na złe. W jednej z firm, w której mieliśmy przyjemność gościć spotkaliśmy się z niecodziennym działaniem, kiedy to z przyczyn ekonomicznych doszło do konieczności przeprowadzenia zwolnień wśród pracowników, wówczas firma uruchomiła wszelkie możliwości, aby pomóc im znaleźć nowe zatrudnienie (sic!). Dlatego w świadomości tych osób, pomimo zwolnienia pozostanie głównie fakt uzyskania pomocy od byłego pracodawcy. Naprawdę trudno o przecenienie takich działań, także w kontekście budowania marki przyjaznego pracodawcy.   

Inwestycje w rozwój – szeroko, nie tylko dla wybranych

Kolejnym atrybutem przyjaznego miejsca pracy jest zaangażowanie w rozwój pracowników. Jednym z najczęściej podkreślanych oczekiwań wobec pracodawcy i to zarówno przez kandydatów jak i pracowników, jest wysoki poziom inwestowania w ich rozwój. Nie każdy chce awansować, ale każdy pragnie pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności. Z pewnością wszystkie szanujące się firmy tworzą programy rozwojowe skierowane dla pracowników, ale należy pamiętać, aby były one oferowane możliwie jak najszerszej grupie. Nie wolno pomijać żadnej z grup, ponieważ może to tworzyć wrażenie podziału na pracowników ważnych i mniej ważnych. W konsekwencji, osoby na tym polu zaniedbane wylewają swoją frustrację w serwisach opinii o pracodawcach. Tworząc programy rozwojowe pamiętajmy, że nie muszą one opierać się na kosztownych szkoleniach zewnętrznych, dzielmy się wiedzą wewnątrz firmy. Tym pracownikom, którym trudno zaoferować szkolenia zawodowe możemy zaproponować programy rozwoju w zakresie poszerzania kompetencji miękkich lub rozwoju osobistego, np.  kurs asertywności, budowania relacji, zarządzania czasem pracy. Ponieważ będą one przydatne również w życiu prywatnym, tym bardziej zostaną przyjęte jako wartościowa i wspierająca działalność pracodawcy na rzecz pracownika.

Work-life balance – to ma sens

Równowaga pomiędzy pracą zawodową, a życiem prywatnym to dziś bardzo ważny i doceniany przez pracowników aspekt. W wielu firmach siedzenie w pracy po godzinach jest passe, a menedżer niemal siłą wysyła swoich ludzi do domu.  Work-life balance to obecnie już powszechny i bardzo mocny trend na globalnym i lokalnym rynku pracy, dlatego też pracodawcy coraz szerzej otwierają się na niego poprzez np. dopuszczanie elastycznych godzin pracy lub umożliwienie pracy zdalnej. Naturalnym ograniczeniem dla takich działań może być specyfika danego stanowiska i profil działalności firmy, więc oczywistym jest, że pracownik produkcji nie będzie w stanie pracować zdalnie, ale dla niego work-file balance może wiązać się z zapewnieniem strefy aktywnego wypoczynku w przerwie podczas pracy lub udzielania wsparcie dla jego zainteresowań, czy wręcz stworzeniem programów inspirujących i zachęcających do rozwijania pasji i aktywności pozazawodowej. Również pewną formą dbałości o work-life balance dla pracowników, w tym wypadku umysłowych może być ograniczenie częstych i męczących wyjazdów służbowych na rzecz wideokonferencji online.

Ciekawym przykładem zaangażowania pracodawcy w obszar work-life balance jest pomoc pracownikowi w rozwiązywaniu problemów prywatnych, poprzez tworzenie dostępu do porad prawnika lub psychologa. Dzięki temu pracownik, pomimo problemów ma szansę skutecznie koncentrować się na pracy, gdyż otrzymał wsparcie. Podsumowując, wszystkie inicjatywy na rzecz zachowania równowagi pomiędzy pracą a życiem pozazawodowym mają znaczący wpływ na poziom satysfakcji pracowników – ludzie to naprawdę doceniają😊

Zdrowe środowisko pracy – kiedyś luksus, dziś konieczność

Poziom zaangażowania pracodawcy w dbałość o pracowników odzwierciedla jego podejście do kwestii zdrowotnych. W początkach zmian po transformacji ustrojowej nikt nie troszczył się o tą kwestię, a pierwsze zmiany w podejściu do problemu zdrowia pracowników stały się zauważalne dopiero po 2000 roku. Dopiero po roku 2010, wraz ze wzrostem świadomości ekologicznej i promocji postaw prozdrowotnych, w środowisku pracodawców temat ochrony zdrowia zaistniał na dobre. Do słownika pojęć HR w Polsce na dobre weszły pojęcia takie jak „work-life balance” czy „corporate wellness”, okres, który określono czasem „rynku pracownika” zdecydowanie przysłużył się sprawie. Firmy w trosce o samopoczucie zespołu i potrzebę pozyskiwania najlepszych pracowników uruchomiły programy edukacji prozdrowotnej oraz zainicjowały szereg projektów integracyjnych na bazie sportu, rekreacji i ekologii. Znacząco poprawiła się infrastruktura biurowa, w tym dbałość o przyjazną przestrzeń, ergonomię i i nowoczesne, wygodne meble.  Pojawiły się nowe przestrzenie biurowe jak strefy zdrowia i relaksu oraz trendy w związane z promowaniem postaw prozdrowotnych jak np. owocowe czwartki. Natomiast w firmach produkcyjnych podwyższono normy i standardy BHP. Dziś nowoczesne środowisko pracy to bezpieczne i przyjazne dla zdrowia pracowników przestrzeń, obejmująca zarówno sferę infrastruktury i procedur związanych z BHP, ale także sferę relacji międzyludzkich co oznacza zwalczanie hejtu i mobbingu w miejscu pracy oraz monitorowanie i eliminowanie nieodpowiednich postaw.

Benefity – potężna siła przyciągania

Świadczenia pozapłacowe, czyli tzw. benefity to skuteczna forma zachęcania pracownika. Rynek benefitów oferuje bardzo szeroki wachlarz możliwości. Najbardziej cenione są pakiety medyczne, zwłaszcza jeśli obejmują one członków najbliższej rodziny. Cenione są też pakiety sportowe i prozdrowotne takie jak wizyty w spa czy masaże. Dla wielu osób szczególnie atrakcyjne będą bilety do kina, teatru lub na koncert ulubionego wykonawcy, oferowane jako prezent urodzinowy. Nam najbardziej podobają się pakiety dla rodzin, jak np. dofinansowanie wypoczynku letniego, kolonii lub edukacji dla dzieci pracowników. Szczególnie wart docenienia jest fakt, że firmy coraz częściej wybierają podejście indywidualne w stosunku do swoich pracowników. Jest to ze wszech miar korzystne dla obu stron podejście, ponieważ opiera się na zaspokajaniu konkretnych potrzeb, które będą inne u osoby wiodącej życie singla, a  zupełnie inne w przypadku ojca rodziny wielodzietnej. Dziś oferta jest tak bogata, że pracodawca może wybrać spośród wielu wariantów i dopasować je do konkretnej grupy. Warto więc korzystać z benefitów, gdyż nie tylko wspierają motywację pracownika, ale też pomagają budować jego lojalność, a poprzez to związują z firmą.

Zaangażowanie społeczne firmy i jej pracowników

Kolejnym elementem mozaiki, który buduje obraz firmy jako przyjaznego miejsca pracy jest wizerunek firmy będącej organizacją, która aktywnie angażuje się w działania prospołeczne. W obecnej chwili obserwujemy rozkwit działań o charakterze charytatywnym. Praktycznie każda większa firma posiada swoją fundację, która realizuje cele CSR. W działania fundacji, a także w sposób oddolny angażuje się coraz większa liczba pracowników. Można wręcz powiedzieć, że Polacy mają we krwi działalność pomocową, potrafią się zmobilizować i dobrze zorganizować. Dlatego dużym zainteresowaniem cieszą się pracownicze grupy wolontariatu, które przy wsparciu zarządu angażują się w projekty prospołeczne. Stąd zaangażowanie społeczne stanowi niezwykle ważny aspekt wizerunkowy pracodawcy, który rodzi przekaz, że skoro firma udziela się społecznie, a więc uwzględnia i realizuje godne wartości to znaczy, że działa w sposób odpowiedzialny.  To implikuje wniosek, że równie odpowiedzialnie podchodzi do swoich pracowników, a tym samym budzi zaufanie jako pracodawca.

Wymienione i omówione powyżej zagadnienia składają się  w moim przekonaniu na modelowy obraz przyjaznego pracodawcy. Oczywiście, opisane przykłady stanowią niewielki wycinek działań jakie może podjąć pracodawca, aby ten model osiągnąć. Dlatego zapraszam, aby sięgnąć głębiej i poznać najciekawsze projekty realizowane przez firmy dla pracowników lub działania prowadzone wspólnie z nimi. Zachęcam do wejścia na stronę MarkaPracodawcy.pl, gdzie w zakładce „Friendly Workplace” można zobaczyć, jak firmy kreują swoją przyjazną przestrzeń i jak działania podejmują na rzecz swoich pracowników.

 

Michał Biały – ekspert marketingu HR, CEO i Wydawca portalu MarkaPracodawcy.pl

 

Show Buttons
Hide Buttons