Dojrzałość człowieka FUNDAMENTEM dobrego biznesu

Biznes od zawsze poszukuje „magicznych” sposobów na sukces, najskuteczniejszych metod, technik i strategii zarządzania. A tymczasem sukces biznesu, zależy od dojrzałości człowieka, jego osobowości, umiejętności nawiązywania relacji z innymi i poczucia osobistej satysfakcji i szczęścia.

Pracując z ludźmi przez lata, zaobserwowałyśmy, że żadna technika – nawet najlepsza – nie będzie skuteczna w momencie, gdy używa jej człowiek, który jest niedojrzały, nieświadomy, nie lubi siebie, nie lubi innych, nie lubi pracy, do której przychodzi…a jego postawę buduję poczucie krzywdy i lęku, zaś jedyną motywacją utrzymania stanowiska jest to, aby zarabiać pieniądze. Poziom dojrzałości człowieka, bezpośrednio wpływa na poziom dojrzałości biznesu, który on tworzy, niezależnie od tego, czy jest jego właścicielem, czy pracownikiem.

Każdy biznes tworzą ludzie, a więc jest on obrazem ich kondycji psychoemocjonalnej, systemu wartości i lustrzanym odbiciem ich wewnętrznego świata. Budując zdrowe relacje, zdrowe zespoły i zdrowe otoczenie tworzymy zdrowy biznes. Dlatego tak ważna jest koncentracja na prawdziwym rozwoju ludzi, bo to oni są fundamentem sukcesu każdej firmy. Ale nie chodzi o to, aby dostarczać ludziom kolejnej porcji wiedzy i teorii, ani szufladkować ich poprzez nadawanie pseudo-psychologicznych etykiet, tylko naprawdę ich zobaczyć, usłyszeć, uszanować oraz stworzyć przestrzeń do prawdziwego i trwałego rozwoju.

Budując zdrowe relacje, zdrowe zespoły i zdrowe otoczenie tworzymy zdrowy biznes.

Ważną rolę w tym procesie odgrywają liderzy. To kim są jako ludzie, wpływa na kulturę organizacji, którym przewodzą. Patologia organizacji jest patologią liderów. Świadomość tego, jest częścią odpowiedzialności jaką muszą wziąć na siebie. Dlatego tak ważny jest ich rozwój osobisty, czyli: pogłębianie wiedzy o sobie, procesach społecznych oraz uczenie się budowania prawdziwych i głębokich relacji z innymi ludźmi. Biznes jest elementem życia i jednym z kontekstów, w którym funkcjonujemy. W związku z tym, tutaj również obowiązują te same naturalne prawa zdrowej egzystencji człowieka. Poziom naszego dobrostanu, zależy od tego, w jakim stopniu jesteśmy sobą, czyli od poziomu naszej dojrzałości i świadomości siebie. Zatem w rozwoju liderów nie chodzi o trenowanie sztucznych regułek, umiejętności, technik czy kolejnej rewolucyjnej teorii, ale o tworzenie w długotrwałym procesie autentycznej postawy życiowej, w której fundamentem są: świadomość siebie, prawda, wolność, szczęście, partnerstwo i piękno.

Według nas przywództwo – to autentyczna postawa życiowa, sztuka bycia odpowiedzialnym za bycie sobą i budowanie relacji z ludźmi, lubienie siebie i innych ludzi. To bycie z ludźmi bez potrzeby manifestacji swojej wiedzy, pozycji i władzy. To dojrzałe stawanie na czele z szacunkiem do siebie i do innych.

W wyniku integracji powyższych obserwacji, wieloletnich doświadczeń i wiedzy z obszarów praktyki psychoterapeutycznej, szkoleniowej oraz biznesowej stworzyłyśmy koncepcję „Love in Business”. Jest ona odpowiedzią na narcystyczny charakter dzisiejszego biznesu i organizacji, w których relacje oparte są na paradygmacie walki, wyniszczającej rywalizacji, manipulacji i lęku.

Przyczynę tej sytuacji odnajdujemy w aktualnej kondycji świata, w którym dominują: ślepy konsumpcjonizm, fasadowość, agresja, koncentracja na pieniądzach, niedojrzałość, pogoń za sztucznie kreowanymi celami, sukces za wszelką cenę, potrzeba bycia najlepszym, najbogatszym i sławnym. W tym świecie nie ma człowieka, jest „zasób ludzki” potrzebny do realizacji finansowych wyników i chorych ambicji ludzi, którzy mają władzę. Propozycją dla liderów, prezesów i właścicieli firm, którzy chcą dokonać zmiany w sobie i/lub w organizacji i potrzebują wsparcia w tym procesie jest Master of Business Relations, MBR – podyplomowy trening rozwoju liderów.

MBR to 18 – miesięczny proces zmiany, oparty na doświadczeniu „self-experience”, mający na celu edukowanie ludzi z zakresu podstawowej wiedzy o sobie, a także podnoszenia ich świadomości funkcjonowania zawodowego, co wpływa na kondycję biznesu, który tworzą. Efekty tej zmiany mają bezpośrednie przełożenie na wyniki biznesowe organizacji. Prowadzenie biznesu, opartego na uczciwości i szacunku wobec siebie i innych ludzi, nie jest ćwiczeniem intelektualnym. Nie jest czymś, co się studiuje na MBA lub czego mozżna nauczyć się na konferencji. To styl życia, któremu musisz poświęcić czas, energię i zasoby.

 

 

 

 

Show Buttons
Hide Buttons