Fundamentem sukcesu jest zaufanie

W świecie budownictwa, gdzie dotrzymanie słowa staje się rzadkością, Marcin Żynis postawił sobie za priorytet codzienne praktykowanie uczciwości, lojalności i profesjonalizmu. Założyciel firmy Perfekto Bruk, Prezes MM BUILD SERVICE opartej na wartościach i pasji do budowania, dzieli się z nami swoimi doświadczeniami, wyzwaniami i strategiami, które pozwoliły mu odnieść sukces w konkurencyjnym środowisku biznesowym.

 

Co skłoniło Pana do podjęcia decyzji o założeniu własnej firmy budowlanej?

Podjąłem ją z kilku powodów. Podczas mojej pracy w branży budowlanej zauważyłem wiele aspektów, które zainspirowały mnie do założenia własnej firmy. Zdobyłem duże doświadczenie, pracując zarówno na stanowiskach wykonawczych, jak i kierowniczych w różnych firmach budowlanych. To doświadczenie pozwoliło mi poznać jednocześnie mocne strony branży, jak również obszary, w których można było wprowadzić ulepszenia. Widziałem pewne braki i luki na rynku. Szczególnie w zakresie remontów trudnych i specjalistycznych prac budowlanych, takich jak konserwacja zabytkowych obiektów czy naprawy struktur historycznych. Zauważyłem, że wiele firm koncentruje się głównie na standardowych projektach budowlanych, a mnie interesowało coś więcej, coś, co wymagało specjalistycznej wiedzy i podejścia. Jako osoba z pasją do budowania chciałem realizować projekty zgodnie z moją wizją i standardami jakości. Zaobserwowałem, że praca w dużych firmach czasami ogranicza kreatywność i elastyczność w podejmowaniu decyzji. Założenie własnej firmy dawało mi szansę na pełną kontrolę nad procesem budowlanym, co było dla mnie niezwykle atrakcyjne. Wreszcie pragnąłem stworzyć miejsce pracy, które nie tylko oferowałoby wysoką jakość usług budowlanych, ale także dbało o dobre warunki dla pracowników. Chciałem stworzyć środowisko oparte na współpracy, zaufaniu i szacunku, gdzie ludzie będą mogli rozwijać się zawodowo i osiągać swoje cele. Dlatego też wartości takie jak uczciwość, lojalność i profesjonalizm stały się fundamentem mojej firmy.

Jakie największe wyzwania napotkał Pan na drodze prowadzenia własnego biznesu?


Jedynym z największych wyzwań było z pewnością utrzymanie stabilności finansowej firmy w zmieniającym się otoczeniu rynkowym. Branża budowlana podlega różnym czynnikom, takim jak zmienność cen materiałów budowlanych czy wahania popytu na usługi budowlane, co może znacząco wpłynąć na płynność finansową przedsiębiorstwa. Kolejnym wyzwaniem było skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi. Zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, utrzymanie motywacji oraz zapewnienie wysokiej jakości pracy to niezwykle istotne elementy sukcesu w tej branży. Musiałem się zmierzyć z koniecznością rekrutacji, szkolenia i utrzymania odpowiedniego zespołu, co czasami okazywało się trudne w kontekście konkurencji o wykwalifikowaną siłę roboczą. Ponadto należy wspomnieć o wyzwaniach związanych z zapewnieniem terminowej realizacji projektów oraz utrzymaniem wysokich standardów jakości. W mojej branży nie ma miejsca na opóźnienia czy niedociągnięcia, dlatego konieczne jest skrupulatne planowanie, nadzór nad procesami oraz elastyczne reagowanie na ewentualne problemy i nieprzewidziane okoliczności. Dodatkowo aspekty administracyjne i prawne również stanowiły wyzwanie. Konieczność przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy, uzyskiwania niezbędnych zezwoleń i certyfikatów czy prowadzenie dokumentacji firmowej wymagały czasu, uwagi i środków. Jednak każde z tych wyzwań było również szansą do nauki, rozwoju oraz doskonalenia procesów w firmie. Dzięki determinacji, elastyczności i zaangażowaniu całego zespołu udało nam się pokonywać trudności i osiągać sukcesy w prowadzeniu własnego biznesu budowlanego.


W jaki sposób MM BUILD SERVICE wykorzystuje technologie i innowacje w swojej działalności?

W MM BUILD SERVICE stale dążymy do wykorzystywania nowoczesnych technologii i innowacji, aby podnosić jakość naszych usług oraz efektywność naszych działań. Inwestujemy w wysokiej jakości, nowoczesne narzędzia, maszyny oraz sprzęt budowlany, które pozwalają nam na wydajne i precyzyjne wykonywanie prac. Dzięki temu nie tylko skracamy czas realizacji projektów, ale również zapewniamy ich wysoką jakość. Korzystamy z zaawansowanych technologii pomiarowych oraz programów do projektowania, co umożliwia nam precyzyjne planowanie i wizualizację naszych prac. W ten sposób możemy zaoferować naszym klientom kompleksowe podejście do realizacji ich projektów, zgodne z ich oczekiwaniami i potrzebami. Wdrożyliśmy systemy monitorowania postępu prac oraz zarządzania projektem, które pozwalają nam na śledzenie każdego etapu realizacji projektu w czasie rzeczywistym. Dzięki temu możemy skutecznie zarządzać zasobami, terminami oraz kosztami, minimalizując ryzyko opóźnień czy niedociągnięć. Śledzimy nowe trendy i innowacje w dziedzinie materiałów budowlanych, takie jak ekologiczne i energooszczędne rozwiązania czy nowoczesne technologie konstrukcyjne. Staramy się wykorzystywać najnowsze osiągnięcia technologiczne, aby nasze projekty były nie tylko funkcjonalne, ale także przyjazne dla środowiska i energooszczędne. W Perfekto Bruk technologie i innowacje są integralną częścią działalności, która pozwala nam nie tylko sprostać wymaganiom współczesnego rynku budowlanego, ale również wyznaczać nowe standardy jakości i efektywności w branży.

Jakie znaczenie ma dla Pana i firmy zrównoważony rozwój?

Dla mnie oraz dla MM BUILD SERVICE zrównoważony rozwój ma kluczowe znaczenie. Rozumiemy, że nasza działalność ma wpływ nie tylko na naszych klientów i pracowników, ale także na środowisko naturalne oraz społeczność lokalną, w której działamy. Dążymy do prowadzenia naszego biznesu w sposób odpowiedzialny i zrównoważony pod względem ekonomicznym, społecznym i środowiskowym. Zrównoważony rozwój oznacza dla nas dbałość o środowisko naturalne. Staramy się minimalizować negatywny wpływ naszych działań na ekosystem poprzez stosowanie ekologicznych materiałów budowlanych, ograniczanie emisji CO2 oraz racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi. Chcemy, aby nasze projekty były jak najbardziej energooszczędne i przyjazne dla środowiska. Zrównoważony rozwój to nie tylko kwestia biznesowa, ale również moralna. Jesteśmy przekonani, że działając w sposób odpowiedzialny, możemy przyczynić się do budowy lepszego i bardziej zrównoważonego świata dla przyszłych pokoleń.

Czy może Pan podzielić się konkretnymi strategiami lub taktykami, które okazały się szczególnie skuteczne w rozwoju MM BUILD SERVICE?

Skupienie się na wysokiej jakości usług. Naszym priorytetem zawsze było zapewnienie klientom usług budowlanych najwyższej jakości. Stawiamy na rzetelność, profesjonalizm i perfekcję w każdym detalu naszych prac. To podejście przyczyniło się do zbudowania silnej reputacji firmy oraz zdobycia zaufania klientów, co przekłada się na lojalność i powtarzalność biznesu. Jesteśmy przekonani, że zadowoleni i zaangażowani pracownicy są kluczem do sukcesu firmy, dlatego inwestujemy w ciągłe szkolenia, rozwój zawodowy oraz tworzenie warunków pracy sprzyjających rozwojowi naszych pracowników. To pozwala nam nie tylko utrzymać wysoki poziom kompetencji w zespole, ale także przyciągać nowe talenty. Dbamy również o otwartą i transparentną komunikację z naszymi klientami na każdym etapie realizacji projektu. Staramy się zrozumieć ich potrzeby i oczekiwania, dostosowując nasze działania do ich indywidualnych wymagań. Regularny kontakt z klientem oraz gotowość do wysłuchania i reagowania na jego feedback pomagają nam budować trwałe relacje biznesowe.
Stawiamy na długoterminową współpracę z naszymi dostawcami i podwykonawcami, opartą na zaufaniu, uczciwości i wspólnych celach, dzięki czemu możemy liczyć na wysoką jakość materiałów i usług, co przekłada się na jakość naszych projektów oraz zadowolenie klientów. Udało nam się osiągnąć stabilny wzrost i rozwój MM BUILD SERVICE oraz zbudować solidną pozycję na rynku budowlanym.


Wymieni Pan jakieś konkretne momenty sukcesu lub przełomowe chwile w historii firmy?

Jednym z kluczowych momentów było zdobycie pierwszego dużego kontraktu na wykonanie kompleksowego remontu budynku mieszkalnego. To pozwoliło nam nie tylko na zwiększenie rozpoznawalności naszej firmy, ale także na zdobycie cennego doświadczenia i referencji, które pomogły nam w pozyskiwaniu kolejnych klientów. Zdobycie prestiżowych nagród i wyróżnień, takich jak Firma Roku czy Diament Tygrysów Biznesu, za nasze osiągnięcia w branży, jest dla nas potwierdzeniem naszego sukcesu oraz motywacją do dalszego doskonalenia naszych usług i działań.

W jaki sposób radzi Pan sobie z zarządzaniem stresem i presją w roli przedsiębiorcy?

Zarządzanie stresem i presją to kluczowy element sukcesu w biznesie. Dla mnie ważne jest staranne planowanie działań oraz delegowanie obowiązków, co pozwala uniknąć pochopnych decyzji i skutecznie zarządzać obowiązkami. Dodatkowo znajduję czas na relaks i odpoczynek, przez co udaje mi się łagodzić stres i odnawiać energię. Nie waham się także szukać wsparcia i porad od innych przedsiębiorców, co pozwala mi pozyskać cenne perspektywy i rady. Przyjmuję też perspektywę długoterminową, skupiając się na swoich długoterminowych celach i wartościach, co pomaga mi utrzymać równowagę nawet w trudnych momentach. Ponadto regularne praktykowanie mindfulness i medytacji pomaga mi w utrzymaniu spokoju i koncentracji w niełatwych sytuacjach, co pozwala mi efektywniej radzić sobie ze stresem i presją.

Może Pan przytoczyć przykład sytuacji, w której musiał podejmować trudne decyzje biznesowe?

Podczas realizacji jednego z naszych większych projektów budowlanych napotkaliśmy poważny problem z jednym z głównych dostawców materiałów budowlanych. Okazało się, że dostarczone materiały nie spełniały naszych oczekiwań pod względem jakości i wytrzymałości, co zagrażało powodzeniu całego projektu. Musiałem szybko podjąć decyzję, czy kontynuować współpracę z tym dostawcą i próbować rozwiązać problem, czy też poszukać innej firmy dostarczającej potrzebne nam materiały. To była trudna decyzja, ponieważ zmiana dostawcy mogła opóźnić projekt oraz zwiększyć jego koszty, ale kontynuowanie współpracy z dostawcą niedostarczającym oczekiwanej jakości materiałów mogło skutkować poważnymi konsekwencjami dla jakości i trwałości projektu, a także dla reputacji naszej firmy. Po przemyśleniu wszystkich za i przeciw zdecydowaliśmy się na zmianę firmy dostawczej i podjęliśmy wszelkie niezbędne kroki, aby jak najszybciej znaleźć innego dostawcę, który mógłby zaspokoić nasze potrzeby. Pomimo krótkotrwałego opóźnienia nowy dostawca okazał się dużo bardziej rzetelny i zaopatrzył nas w materiały o znacznie wyższej jakości, co przyczyniło się do pomyślnego zakończenia projektu. To doświadczenie nauczyło mnie, jak ważne jest podejmowanie trudnych decyzji w interesie długoterminowego sukcesu firmy, nawet jeśli oznacza to krótkotrwałe trudności czy opóźnienia. Było to także ważne przypomnienie, że jakość i zaufanie są kluczowymi wartościami w naszej branży, których nie wolno lekceważyć.


W jaki sposób dba Pan o utrzymanie wysokiego poziomu zaufania klientów i budowanie długoterminowych relacji biznesowych?

Przede wszystkim kładziemy ogromny nacisk na jakość naszych usług. Bez względu na skalę czy złożoność projektu dążymy do tego, aby każde zadanie było realizowane z najwyższą starannością i zgodnie z najwyższymi standardami. Wiemy, że nasi klienci oczekują efektywności i profesjonalizmu, dlatego każdy detal jest dla nas istotny. Ważnym elementem naszej strategii jest również otwarta i transparentna komunikacja z klientami. Regularnie informujemy ich o postępach prac, odpowiadamy na wszelkie pytania i jesteśmy dostępni, aby rozwiązać wszelkie wątpliwości. Wiemy, że budowanie zaufania zaczyna się od klarownej komunikacji i właśnie na niej się skupiamy. Kiedy pojawiają się problemy, staramy się być gotowi na ich rozwiązanie. Naszym celem jest zapewnienie klientom pełnej satysfakcji, dlatego podejmujemy wszelkie niezbędne kroki, aby naprawić ewentualne niedociągnięcia czy nieprzewidziane sytuacje. Dotrzymywanie słowa i trzymanie się naszych zobowiązań jest dla nas priorytetem. Wszystkie nasze działania bazują na uczciwości i lojalności wobec naszych klientów. Nie staramy się oszukiwać ani manipulować, tylko zawsze działamy zgodnie z najlepszymi interesami klienta. Budujemy pozytywne i trwałe relacje oparte na wzajemnym szacunku, zaufaniu i satysfakcji. To podejście pozwala nam nie tylko utrzymać wysoki poziom zaufania klientów, ale także tworzyć długoterminowe relacje biznesowe, które przynoszą korzyści obu stronom.

Jesteście laureatami wielu nagród, dotyczy to bezpośrednio Pana jako biznesmena, jak i firmy. Jakie korzyści przynoszą nagrody i wyróżnienia dla wizerunku firmy oraz jej relacji z klientami i partnerami biznesowymi?

Nagrody potwierdzają nasz profesjonalizm i wysoką jakość usług, co zwiększa zaufanie klientów i partnerów biznesowych. Otrzymanie uznania ze strony niezależnych instytucji czy branżowych ekspertów jest potwierdzeniem naszych osiągnięć i może przekonać potencjalnych klientów do skorzystania z naszych usług. Nagrody budują pozytywną reputację firmy jako lidera branży i eksperta w danej dziedzinie. To może przyciągać nowych klientów oraz partnerów biznesowych, którzy chcą współpracować z zaufanym i renomowanym podmiotem. Dostanie nagród zwiększa też widoczność naszej marki w branży i społeczności biznesowej, dlatego aktywnie uczestniczymy w różnego rodzaju konkursach i programach, aby wzmocnić naszą pozycję na rynku i podkreślić nasze osiągnięcia w branży.

Jakie są plany i cele rozwoju MM BUILD SERVICE w najbliższej przyszłości?

W najbliższej przyszłości MM BUILD SERVICE zamierza skupić się na kilku kluczowych obszarach rozwoju, które umożliwią firmie osiągnięcie kolejnych sukcesów. Planujemy rozszerzyć naszą ofertę usług o nowe obszary, takie jak usługi związane z energooszczędnymi rozwiązaniami budowlanymi czy zielonym budownictwem, co pozwoli nam lepiej odpowiadać na rosnące zapotrzebowanie na ekologiczne rozwiązania w branży budowlanej. Ponadto kluczowe są dla nas inwestycje w rozwój technologiczny, dlatego kontynuujemy inwestowanie w nowoczesne narzędzia i rozwiązania, które pomogą nam zwiększyć efektywność i jakość naszych usług. Wspieramy także rozwój kompetencji naszego zespołu poprzez szkolenia i programy rozwoju zawodowego, co pozwoli nam utrzymać wysoki poziom profesjonalizmu i jakości obsługi klienta. Dążymy do tego, aby nasze działania przyczyniały się zarówno do wzrostu naszej firmy, jak i do dobrobytu naszych klientów oraz społeczności lokalnych.

Marcin Żynis prywatnie jest…

Jestem osobą pełną pasji i zaangażowania. Jako mąż i ojciec dwojga dzieci cenię sobie czas spędzany z rodziną i dzielenie się z nimi swoimi zainteresowaniami, w tym miłością do podróży. Moja praca w branży budowlanej nie jest tylko zawodem, ale także pasją i sposobem na realizowanie się. Fascynuje mnie rozwiązywanie bardzo trudnych problemów, co przenoszę również na życie prywatne, gdzie wraz z rodziną podejmuję wyzwania i pokonuję przeszkody, czerpiąc radość ze wspólnych osiągnięć.

 

Dziękuję za rozmowę.

Justyna Nakonieczna

 

Zdjęcia: WOJCIECH GRUSZCZYŃSKI

 

Show Buttons
Hide Buttons