Jak stać się (naj)lepszym przedsiębiorcą

 

Żeby założyć biznes, na początek wystarczy chęć. Żeby jednak rozwijać go z sukcesem, potrzeba zestawu odpowiednich kompetencji. Tych każdy przedsiębiorca może się nauczyć. Jak to zrobić skutecznie, wyjaśnia psycholog, konsultant i wykładowca dr Mateusz Grzesiak, twórca i wykładowca jednego z najpopularniejszych i najskuteczniejszych programów MBA w kraju.

Podstawą struktury przedsiębiorczości w Polsce są małe i średnie firmy. Jak pokazują dane, istnieje ok. 1,9 mln mikrofirm. Statystycznie inwestują one ok. 15 tys. zł rocznie, w tym na szkolenia przeznaczając jedynie 280 zł. Realnie więc nie istnieje w nich model rozszerzania kompetencji kadry poprzez szkolenia, a co się z tym wiąże – niewiele firm się rozwija czy planuje ekspansję na rynki zagraniczne. W konsekwencji wiele z nich nie wykorzystuje swojego, często bardzo dużego, potencjału.

Rozwiązaniem jest podnoszenie przez polskich przedsiębiorców ich kompetencji związanych z zarządzaniem, byciem skutecznym przywódcą, prowadzeniem przemyślanych działań marketingowych, zarządzaniem zasobami ludzkimi, a także doskonaleniem kompetencji społecznych.

Jako przedsiębiorca i konsultant pracujący z biznesem w Polsce i za granicą od ponad 20 lat wiem, że wszystkie te elementy są sine qua non dobrze działającej firmy. Jako wykładowca pokazuję narzędzia, które dają przedsiębiorcy lub managerowi model przyswojenia tej niezbędnej wiedzy w 1,5 roku, sukcesywnie implementując ją w działania firmy. Czyni to biznes rentownym i skalowalnym. Uczymy tego wszystkiego w stworzonym wraz z Akademią WSB programie studiów MBA. Oparliśmy go na połączeniu oczywistych umiejętności twardych, których każdy przedsiębiorca potrzebuje (zarządzanie, marketing, rachunkowość) z umiejętnościami miękkimi. Dlaczego?

 

Jak pokazują badania, EQ, czyli inteligencja emocjonalna, jest na rynku pracy trzy razy częściej poszukiwana niż IQ. Pracownicy o wysoko rozwiniętych umiejętnościach interpersonalnych, przywódczych, związanych z rozwiązywaniem problemów mają zdecydowaną przewagę. Deloitte Access Economics wskazuje, że umiejętności miękkie będą do 2030 roku niezbędne w aż 66% miejsc pracy. Dlatego też, idąc naprzeciw potrzebom rynku, program MBA skoncentrowany jest na rozwijaniu u managerów i przedsiębiorców także umiejętności miękkich, czyli kompetencji zarządzania myślami, emocjami i zachowaniami, które pomagają osiągać cele osobiste i zawodowe.

Naucz się być szefem

Poważnym błędem w kierowaniu firmami w Polsce jest zdawanie się na sposób intuicyjny, co w konsekwencji doprowadzi wcześniej czy później do niekorzystnych strategicznie posunięć i zahamowania wzrostu firmy. Równie błędne w myśleniu na temat zarządzania i bycia liderem jest przekonanie, że niektórzy są predestynowani do tej roli, a inni urodzili się bez „odpowiedniego talentu”. Umiejętności bycia przywódcą, tak jak każdej innej umiejętności miękkiej, można się nauczyć.

Usystematyzowana wiedza na temat zarządzania i przywództwa sklasyfikowana w formie konkretnych modeli, które są w pełni zbadane, powtarzalne i skalowalne, jest przyjazna do przyswojenia i zaimplementowania do działania firmy.

Budowanie pozycji lidera jest procesem, do którego podchodzimy podczas moich studiów MBA „bizukowo”, czyli łącząc świat biznesu i nauki. Przywództwo, w którym przenikają się i łączą cechy osobowości lidera i umiejętności związane z różnymi dziedzinami, głównie zarządzaniem, marketingiem, ekonomią i psychologią, jest zbiorem określonych sposobów działania, strategii. Każdy z nas, bazując na swoich cechach i potrzebach, może dobrać odpowiedni model przywództwa i się go nauczyć, stając się tym samym lepszym liderem.

Zbuduj skuteczną strategię i komunikację marketingową

Obok zarządzania najważniejszym elementem stanowiącym o sukcesie firmy jest marketing. Wiedza z tego zakresu daje możliwość stworzenia odpowiedniego portfolio produktowego, posegmentowania i sprofilowania grup odbiorców, zbudowania marki za pomocą odpowiedniej narracji. Marketing jest zestawem narzędzi do komunikacji z rynkiem. Stwarza szansę, by odbiorca mógł odnaleźć w naszych produktach rozwiązanie swoich potrzeb, urzeczywistnienie celów, do których dąży, lub wyznawanych przez siebie wartości. Dlatego ze studentami MBA doskonalimy m.in. budowanie narracji (tworzenie angażujących i perswazyjnych opowieści) i storytelling (tworzenie opowieści związanych z firmą lub konkretnymi produktami, które wzbudzą zainteresowanie klienta).

Firmy, w których działania marketingowe nie są priorytetem, skazują się na porażkę. Szacuje się, że na 100 firm powstających w ciągu roku jedynie 3 przetrwają na rynku. Działaj więc tak, by najpierw przeżyć, a potem być na podium.

fot. Bernard Hołdys

Zadbaj o swój personal branding

Wciąż nie każdy z przedsiębiorców dostrzega, jak duże korzyści mogą płynąć ze świadomego budowania przez nich marki osobistej. Tymczasem na Zachodzie jest to traktowane jako konkretny model strategiczny, przekładający się na sukces firmy. Steve Jobs w Apple czy Jeff Bezos w Amazonie to przykłady takich szefów, dzięki których markom ich firmy znacznie zyskały na wartości.

Nie unikaj udzielania wywiadów, działaj aktywnie, ale w sposób przemyślany, w social mediach – właśnie w ten sposób masz okazję zaistnieć w powszechnej świadomości. Dobrze zbudowany personal branding szefa jest nie do przecenienia. Może być wykorzystywany jako element strategii marketingowej firmy, wymiernie wpływa na atrakcyjność employer brandingu i tym samym przyciąganie do firmy talentów.

Budowanie personal brandingu jest świadomym działaniem, którego uczymy krok po kroku w programie MBA, tak jak innych kompetencji miękkich, które przekładają się na sukcesy osób i biznesów.

Doskonal public speaking

Szacuje się, że ponad 3/4 ludzi odczuwa jakiś poziom lęku przed wystąpieniami publicznymi. Przedsiębiorca praktycznie codziennie ma do czynienia z wystąpieniami publicznymi – sprzedając produkt klientowi, przedstawiając pomysł inwestorom, komunikując coś zespołowi czy prowadząc konferencję z innymi. Warto więc, by nauczył się, co i jak mówić, by zainteresować słuchaczy, jak opanować swoje emocje i odpowiednio wywoływać emocje u innych, jak się poruszać, gestykulować.

Warto obserwować, jak robią to inni mówcy – wielu świetnych można znaleźć na wystąpieniach TED. Przede wszystkim jednak należy ćwiczyć. Można wygłaszać mowy przed lustrem, a jeśli jest taka możliwość, przed przyjacielem, partnerem czy dziećmi. Warto obserwować ich emocje, odpowiadać na pytania, tym samym nabiera się śmiałości. Public speaking to jedna z tych umiejętności, które pomagają budować silną pozycję osoby i marki. Należy poznać kompetencje związane z formatowaniem prezentacji, zarządzaniem językiem ciała i przekazem komunikacyjnym, modulowaniem głosu, planowaniem prezentacji.

Deleguj obowiązki

Dobre zarządzanie czasem, umiejętność ustalania priorytetów, a co się z tym wiąże, delegowanie zadań to niezwykle cenna triada zasobów, które podnoszą produktywność przedsiębiorcy. Według badań Gallupa prezesi, którzy skutecznie delegują zadania, generują o 33% wyższe przychody. Delegowanie daje przedsiębiorcy przestrzeń na działania strategiczne, a te są niezbędne, by biznes ewoluował. By proces delegowania był skuteczny, manager powinien określić, które i komu zadania może przekazać oraz jakie kompetencje są potrzebne, by dane zadanie wykonać. Przekazując zadanie podwładnemu, dać jasne informacje, na czym ono polega, jaki jest jego cel i kiedy będzie uważane za zakończone. Jeśli istnieje taka potrzeba, skierować go wcześniej na odpowiednie szkolenie. Istotne jest ustalenie sposobu raportowania postępów i dawanie podwładnemu na bieżąco feedbacku. Błędem jest sprawowanie nad pracownikiem ciągłej kontroli. 

Na delegowanie należy patrzeć przez pryzmat zysków – pomaga zaoszczędzić czas managera, wpływa na poszerzanie kompetencji podwładnych, daje przestrzeń do rozwoju dla poszczególnych osób i całego przedsiębiorstwa.

Uprawiaj networking

Skuteczne nawiązywanie kontaktów daje konkretne możliwości rozwoju biznesowego. Jest najkrótszą drogą dotarcia do potencjalnych współpracowników, partnerów lub kontrahentów. Jak każda inna kompetencja miękka stanie się mocnym networkerem wymaga praktyki, dlatego też budowanie sieci jest nieodłącznym elementem prowadzonych przeze mnie szkoleń dla przedsiębiorców i managerów oraz nieocenionym atutem nauki i pracy w środowisku MBA. Aby poszerzać swoją sieć kontaktów, należy nauczyć się elevator speech, czyli kilkudziesięciosekundowej prezentacji firmy, produktu czy osoby, którą można przeprowadzić podczas krótkiej rozmowy. Kluczowe jest, by poza zwięzłością taki przekaz był interesujący, tak by zapadł w pamięć rozmówcy, konkretny i jasny, by przedstawić w zrozumiały sposób istotne informacje. Dobrym rozwiązaniem jest przygotowanie różnych wersji takich przemów, których przedsiębiorca może używać odpowiednio do sytuacji czy rozmówcy. Dobrze zbudowana sieć kontaktów daje nie tylko możliwość robienia interesów, ale wymiany myśli i doświadczeń, spojrzenia na swój biznes pod innym kątem – warto więc być nie tylko dobrym mówcą, ale i dobrym słuchaczem.

Nigdy nie przestawaj się uczyć

Wszystkich ludzi, którzy osiągają sukces, niezależnie od branży, w której to robią, łączy chęć do ciągłej nauki i ciągłe podnoszenie sobie poprzeczki. Gdy stają się w czymś dobrzy, podnoszą poprzeczkę i w ten sposób stają się coraz lepsi. Są wytrwali w swych działaniach i gotowi do pracy. Stając się przedsiębiorcą, warto mieć świadomość, że ciągła nauka jest niezbędna, by rozwijać biznes z sukcesem.

Półtoraroczny program studiów MBA przeznaczony jest właśnie dla właścicieli przedsiębiorstw, którzy poszukują możliwości rozwoju swoich umiejętności, a tym samym biznesu, oraz dla managerów średniego i wyższego szczebla, chcących podnieść swoje kompetencje zawodowe, zyskując przewagę na rynku pracy. Daje pełne kompendium wiedzy na temat prowadzenia biznesu. Obejmuje wykłady i warsztaty w zakresie zarządzania, zasobów ludzkich, marketingu, rachunkowości finansowej i zarządczej oraz kompetencji społecznych. Tym, co czyni go unikatowym na rynku edukacji, jest połączenie modeli naukowych z praktyką biznesową, by uczyć tylko istotnych rzeczy mających bezpośrednie przełożenie na rynek. Wykładowcy są nie tylko naukowcami, co gwarantuje, że modele, których uczą, są sprawdzone naukowo i skuteczne, ale też od lat zajmują się biznesem, co czyni ich pragmatycznymi i zorientowanymi biznesowo.

 

Studia MBA dają przedsiębiorcom i managerom okazję do ciągłych ćwiczeń w gronie innych biznesmenów i osób nastawionych na doskonalenie swoich umiejętności, a ta możliwość jest absolutnie nie do przecenienia. Nasze umiejętności są jak mięśnie – trzeba je ćwiczyć, by rosły.

Co ważne, umiejętności miękkie, czyli umiejętności zarządzania myślami, emocjami i zachowaniami, na edukację których kładziemy tak bardzo duży nacisk, pomagają osiągać nie tylko cele biznesowe, ale i osobiste. Są narzędziem do budowania work-life balance i szczęśliwego życia.

 

 

Mateusz Grzesiak

Polski psycholog, konsultant, wykładowca i przedsiębiorca, międzynarodowy trener biznesu, autor bestsellerowych książek z zakresu psychologii, sprzedaży i zarządzania.

 

 

 zdjęcie główne:  Kat Piwecka

Show Buttons
Hide Buttons