Jak szukać kontrahenta stosując monitoring Internetu?

 

Każdy przedsiębiorca zabiega o klienta, poszukuje kontaktów biznesowych, promuje własną markę, usługi lub produkty. Zawsze celem prowadzenia działalności gospodarczej jest sprzedaż, która kreuje wartość dodaną, a w końcu zysk. Internet jest cennym źródłem pozyskiwania wiedzy o rynku, potencjalnych partnerach i klientach.
Lekceważenie tego, „co”, „gdzie” i „kto” mówi o naszej marce oznacza dobrowolną zgodę na ograniczenie rozwoju firmy, a w niektórych sytuacjach, nawet na bankructwo.

O tym, co się dzieje w branży, jak nasza marka postrzegana jest przez rynek i konkurencję, można bez większego trudu dowiedzieć się dzięki systematycznemu monitoringowi Internetu. Z punktu widzenia użyteczności, najważniejsze są informacje o aktualnych trendach i ich zmianach, modach, popycie na dostarczane przez nas produkty i usługi, cenach oraz zachowaniach i przyzwyczajeniach obecnych i potencjalnych klientów. Internet informuje nas również o tym, jak działa konkurencja, jakich narzędzi używa oraz jakie akcje reklamowe, aktualnie dominują wirtualną przestrzeń marketingową. Oprócz tego, dzięki śledzeniu sieci możemy poznać najnowocześniejsze techniki i sposoby promocji, które skutecznie wspomagają budowę wizerunku marki i tworzą jej pożądany obraz, wśród odbiorców. Przeważnie przekłada się to bezpośrednio na efekty sprzedażowe.

Konwergencja

Wielkie korporacje traktują globalną sieć równie poważnie, jak obecność w realnej przestrzeni publicznej. Witryna w Internecie, to dziś rzadko kwestionowany wymóg, nawet dla bardzo małego przedsiębiorstwa. W zasadzie dzięki konwergencji mediów i kanałów komunikacji, nie ma już większej różnicy między tak zwanym „realem”, a „wirtualem”. Zacieranie się granic oddzielających te dwa światy, nabrało ostatnio dynamiki. Pandemia koronawirusa przyspieszyła proces integracji klasycznych działań marketingowych z tym, co zwykło określać się marketingiem cyfrowym (ang. – digital marketing). W tej sytuacji, strategicznego znaczenia nabiera wiedza o tym, co dzieje się w Internecie, a dotyczy otoczenia naszego biznesu. Śledzenie na bieżąco wszystkich wzmianek, informacji, opinii oraz internetowych dyskusji w sposób „ręczny” jest niemożliwe.

Wzorce z obserwacji

Aby monitorować Internet online stworzono wiele wyspecjalizowanych narzędzi informatycznych. Monitorują one automatycznie zasoby sieci i wychwytują poszczególne hasła, kluczowe słowa lub frazy, które są pożądane z punktu widzenia potrzeb informacyjnych właściciela lub dysponenta, ustalającego zakres i treść oraz algorytm internetowej kwerendy. Pozyskane w ten sposób dane, pomagają w kreowaniu marki oraz umieszczaniu jej w odpowiednim miejscu w sieci i na rynku. Dodatkowo, efektem zbierania danych dotyczących konkurencji może być udoskonalenie własnej oferty. Szereg nowych pomysłów na biznes narodziło się w wyniku inspiracji powstałej na przykładach znalezionych w Internecie. Wiele firm wyznacza swoje cele na zasadzie porównań. Na podstawie danych zebranych przez monitoring Internetu, tworzą one wzorzec (punkt odniesienia – „benchmark”), który wykorzystywany jest w procesie badania wydajności organizacji.

Algorytmy pomagają inicjować biznesowe kontakty

Specjalne programy do monitorowania Internetu nie tylko zwracają uwagę na to, „co” i „kto” wypowiada na interesujący nas temat. Istotną sprawą jest segmentacja strumieni pozyskiwania danych, a zatem odpowiedź na pytanie „gdzie?”. Wnikliwej, automatycznej analizie w czasie rzeczywistym podlegają więc media branżowe, publikacje dostępne w serwisach informacyjnych, mediach społecznościowych, na blogach i wideoblogach. Uwadze algorytmów nie umknie także, żadna wymiana zdań na forach dyskusyjnych, recenzje influencerów oraz przywódców opinii. Monitoring mediów społecznościowych, a zwłaszcza specjalistycznych grup branżowo–tematycznych, umożliwia nawiązanie cennych kontaktów z ekspertami, kontrahentami i klientami. To najbardziej skuteczny efekt wykorzystania wiedzy płynącej ze śledzenia treści internetowych. Z reguły, bardzo szybko owocuje to w postaci rozbudowanych sieci biznesowych, udanych kontraktów, a czasem trwałej i bardzo opłacalnej współpracy. Mimo, że programy do monitorowania Internetu mają podobne funkcjonalności, mogą znacznie różnić się pod względem kosztów związanych z ich użytkowaniem. Dla tych, którzy mają skromne konto bankowe, dostępne są narzędzia darmowe. Choć ich możliwości analityczne nie zachwycają, ale mogą satysfakcjonować indywidualnych użytkowników i małe podmioty gospodarcze.

Kreowanie narracji

Szybka reakcja na toczącą się w Internecie „narracyjną burzę” może stanowić zalążek wielkiego sukcesu wizerunkowo-marketingowego. Bywa, że brak takiej reakcji, oznacza klęskę i wielkie straty biznesowe. Umiejętne kreowanie narracji, moderowanie dyskusji oraz plasowanie adekwatnego kontentu, które jest odpowiedzią na efekty monitoringu Internetu, stanowić powinno jedną z podstawowych powinności nowoczesnego zarządzania reputacją przedsiębiorstwa. To strategicznie ważny obszar, wyznaczony wspólnym polem na styku zarządzania, Public Relations oraz marketingu. Możemy być pewni jednego – Internet o nas nie zapomina. Nawet, jeśli dziś wydaje nam się, że nie musimy się nim interesować, któregoś dnia okaże się, że on zainteresował się nami.

Autor: Dr Janusz Grobicki

Show Buttons
Hide Buttons