Kwas Hialuronowy – molekuła anti-aging Fakty i mity

Doustna forma podania kwasu hialuronowego (ang. Hyaluronic Acid – HA) jest niezwykle potencjałowa, a wraz z zabiegami z zakresu medycyny estetycznej i kosmetologii w obrębie skóry stanowi istotne postępowanie anti-aging. Biorąc pod uwagę, że proces starzenia naszego organizmu (w tym skóry) jest procesem zapalnym, nieodzownym elementem działań w zakresie poprawy jakości skóry poprzez zabiegi z zewnątrz, powinno być działanie także od wewnątrz organizmu.

W oparciu o badania kliniczne, kwas hialuronowy poda- wany w postaci doustnej wykazuje istotne działanie przeciwzapalne, immunoregulacyjne oraz nawilżające. Sama cząsteczka HA, z per-spektywy komórki, do momentu apop- tozy jest uznana za cząsteczkę anti-aging. Optymalizacja działań anti-aging powinna łączyć zabiegi wykonywane w obrębie skóry z doustną podażą kwasu hialuronowego. Nowy kierunek zachowania estetyki ciała jako stanu skóry, jak i stanu pozostałych tkanek i narządów (w tym narządu ruchu) jest kie- runkiem, który na dobre zagościł w wielu krajach, jak m.in. Kanada, Stany Zjednoczone, Włochy, czy Japonia. Tak, jak w przypadku innych terapii, tak i w przypadku anti-aging należy rozpatrywać starzenie organizmu jako systemu narządów i tkanek, a nie tylko jako wygląd samej skóry.

Obecnie istnieje szereg produktów dostępnych w gabinetach i klinikach, które wykorzystują hialuronian w różnych formach podania; od formy koktajli, dermokosmetyków, poprzez iniekcje. Jednym z kontrowersyjnych tematów poruszanych w środo- wisku medycznym jest aktywność tkankowa kwasu hialuronowego podawanego w formie doustnej. Wątpliwości wywołane obserwowanym brakiem działania w obrębie skóry wynikają z dostępnego dość szerokiego wachlarza produktów o nieznanych, wątpliwych parametrach, jak i źródle pochodzenia sprzedawanych jako tabletki, krople, bądź kapsułki młodości zawierające informację o istnieniu w składzie HA. Warto zwrócić uwagę, iż produkty te pozostawały/ pozo- stają jedynie w sprzedaży on-line lub epizodycznie w aptecznej, a zatem skierowane bezpośrednio do konsumenta, jak i opieczętowane informacjami o doskonałych właściwościach odmładzających w niskiej cenie. Szereg preparatów dostępnych tylko i wyłącznie w odsprzedaży internetowej zniknęło z sieci, od czasu do czasu pojawiają się nowe. Obietnice bez pokrycia zniechęcają konsumentów, a już tym bardziej środowisko medyczne, do sięgania po ten rodzaj źródła kwasu hialuronowego.Tymczasem, w krajach takich jak, Kanada, Stany Zjednoczone, Japonia, czy Włochy produkty doustne zawierające kwas hialuronowy są powszechne. Sprawdzone marki cieszą się zaufaniem, dzięki jakości i efektywności. W czym tkwi problem naszego kraju? Proces zarejestrowania suplementu diety w naszym kraju jest procesem nie- zwykle prostym, zbyt prostym. Powoduje to pojawianie się produktów o wątpliwej efektywności, nie mówiąc o profilu bezpieczeństwa. Problem ten dotyczy praktycznie każdego rodzaju suplementacji, niezależnie od tego, czy będzie to kwas hialuronowy, wita- miny, czy probiotyki. Tymczasem, z raportu NIK z 2017 roku dowiadujemy się o poważnych uchybieniach m.in. na przykładzie probiotyków. Zbadano zawartość szczepów bakterii w suplementach diety, które powinny posiadać określoną zawartość szczepów w okresie przydatności do spożycia wynoszącym 2 lata, gdy tymczasem w dużym odsetku z nich po roku nie zaobserwowano już obecności tych szczepów. Jest to istotne, biorąc chociażby pod uwagę, że probiotyki są zalecane przez lekarzy i podawane dzieciom jako profilaktyka biegunek w trakcie antybiotykoterapii.Jak zatem ustosunkować się do formy doustnej kwasu hialuronowego? Czy warto po nią sięgać i jakie realne korzyści osią- gnie pacjent, który zdecyduje się na doustną suplementację kwasu hialuronowego?Z uwagi na brak depolimeryzacji kwasu hialuronowego w środowisku żołądka i pasaż na poziom jelit możemy mówić o sukcesie. To flora bakteryjna zajmuje się depolimeryzacją HA głównie na poziomie jelita cienkiego. Są tam bardzo ważne receptory uruchamiające kaskadę sygnałową w głąb naszego organizmu do wszystkich jego struktur tkankowych: działanie przeciwzapalne oraz immunomodulujące. Sam trans- port HA po wchłonięciu do krwi, odbywa się poprzez układ tkankowy, dzięki czemu obserwować możemy znamienny wzrost poziomu nawilżenia skóry w obrębie twarzy i reszty ciała. Badania kliniczne potwierdzają także wysoką efektywność w zakresie zniesienia dolegliwości bólowych u osób cierpiących z powodu zmian zwyrodnieniowych stawów.Skoro inne kraje wprowadzają z powodzeniem suplementację doustną HA, a pacjenci mogą cieszyć się z jej efektów, w czym tkwi nasz problem?Tak, jak wspomniano wcześniej, o powodzeniu każdej suplementacji w każdej dziedzinie medycyny decyduje jej skuteczność i profil bezpieczeństwa. Te dwa warunki mogą być spełnione tylko wówczas, jeśli świadomie sięgamy po produkty o najwyższej jakości, co w przypadku doustnej suplementacji kwasu hialuronowego jest kluczowe i oznacza:

• brak jakichkolwiek zanieczyszczeń pro- duktu (fragmenty komórek, kwasów nukleinowych i inne) wynikających z samego procesu produkcyjnego, ponieważ ich zawartość może wywołać niekorzystne działanie immunogenne,

• znane źródło pochodzenia surowca (róż- nice w jakości w związku ze źródłem pochodzenia są tak duże, że różnice w cenie zakupu mogą być nawet 100 – krotne), ponieważ surowce nieznanego pochodzenia nie gwarantują żadnego z wymaganych parametrów: czystości, jakości, zawartości, biodostępności, efektywności, bezpieczeństwa,

• efekt nawilżający skórę nie może być celem samym w sobie, a należy brać pod uwagę działanie przeciwzapalne i immunomodulujące, które w przypadku tego typu produktu jest kluczowe i uwarunkowane jakością potwierdzoną IFS, BRC oraz GMP,

• badania oparte na EBM, potwierdzające efektywność i profil bezpieczeństwa na dawce zalecanej przez producenta,•

właściwe dawka oraz spektrum molekularne wraz z certyfikatem zgodności. Doustna suplementacja HA jest istotnym,komplementarnym elementem wszystkich zabiegów wykonywanych w zakresie poprawy jakości skóry twarzy, głowy i reszty ciała. Potencjał oddziaływania na tkanki w zakresie immunostymulacji, antyinflammation, anti-aging jest udokumentowany i należy uwzględnić go w profesjonalnym postępo- waniu w takich dziedzinach, jak medycyna estetyczna, kosmetologia. Ponadto, biorąc pod uwagę potencjał naprawczy uszkodzeń tkankowych, doustny HA staje się interesującym narzędziem postępowania około zabiegowego, zwłaszcza u pacjentów wykazujących cechy ryzyka powikłań po zabiegowych (np. choroby współistniejące). W warunkach naszego kraju powinniśmy wybierać tylko produkty certyfikowane najwyższej jakości.

 

 

DR N. ELŻBIETA LUTY Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Szkoły Biologii Molekularnej Wydziału Biochemii i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Chemport AG Switzerland

 

Chemport AG NoviereIndustriestrasse 47, 6300 ZUG, Switzerland+41 41 710 90 10 | +48 668 290 216info@chemport.ch | www.chemport.ch | www.gelavisha.pl | @gelavishapoland | @gelavishapremiumglobalSzwajcarska firma farmaceutyczna i biotechnologiczna, działająca w dziedzinie rozwoju, marketingu i dystrybucji wysoce innowacyjnych produktów medycznych w następujących obszarach terapeutycznych: ortopedia, medycyna sportowa, reumatologia, gastroenterologia, proktologia, medycyna estetyczna, chirurgia plastyczna. Naszą filozofią jest poszukiwanie i rozwój produktów „best-in-class”, które w opiece medycznej i lekarskiej zapewniają jakość bez kompromisów. W 2019 roku otrzymaliśmy prestiżową nagrodę Polish Exclusive dla produktu GelaVis HA za jakość i innowację. Nagroda przyznana została przez Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej.

 

 

 

 

 

Show Buttons
Hide Buttons