Mierzenie efektywności działań public relations

 

W jaki sposób sprawdzić, czy prowadzone działania public relations są efektywne, wpływają na wzrost sprzedaży oraz realizację celów biznesowych firmy? Nie ma jednego uniwersalnego miernika działań PR, ale można wyodrębnić kilka popularnych metod pomiarowych. Prezentujemy je w poniższym artykule. 

Analiza sytuacji wyjściowej 

Każda agencja public relations ma własny sposób mierzenia skuteczności swoich działań. Doświadczona agencja PR Calling za punkt wyjścia uznaje staranną analizę sytuacji zastanej. Dane zestawione z wynikami końcowymi pozwolą bowiem ocenić, czy kampania przyniosła oczekiwane efekty. 

Zdefiniowanie celów 

Bardzo ważne jest też zdefiniowanie celów do realizacji. Różne organizacje mogą mieć bowiem odmienne plany – dla jednych ważne jest np. zwiększenie sprzedaży towarów, a dla innych wzrost rozpoznawalności. Najlepiej, aby były one mierzalne. Najogólniej można je podzielić na dwa rodzaje: krótkofalowe i długoterminowe. Przykładem pierwszego typu jest np. zwiększenie publikacji o firmie o 30% w ciągu 4 miesięcy. Celem długofalowym może być z kolei zwiększenie świadomości marki wśród odbiorców np. o 30% w ciągu roku albo wzrost sprzedaży o 20% w czasie 6 miesięcy. 

Wskaźnik jakościowy publikacji 

Agencja PR – PR Calling stosuje jakościowy wskaźnik publikacji – PR Indicator. Metoda ta polega na określeniu, ile warta jest dana publikacja w skali od -10 do +10 na podstawie kilku parametrów, m.in. typu publikacji (wywiad, informacja prasowa itp.), częstotliwości występowania nazwy klienta w materiale oraz publikacji w konkretnych mediach z tzw. list Tier 1, 2 i 3. Agencja bierze też pod uwagę umieszczenie cytatu klienta w opublikowanym tekście albo wydźwięk (negatywny, pozytywny bądź neutralny) materiału. 

Każda wzmianka w mediach otrzymuje konkretną liczbę punktów, przy czym media z listy Tier 1 uzyskują ich najwięcej. Średnia ocena publikacji uzyskana w określonym czasie prowadzenia działań pozwoli określić wyniki działań PR pod kątem jakościowym. Na początku współpracy specjaliści wspólnie z klientem ustalają indywidualną listę redakcji Tier 1, 2 i 3. 

Innym wskaźnikiem pomiaru jest PR Coverage, obejmujący procent obecności marki w mediach z list Tier względem wszystkich publikacji z konkretnego okresu. Top Media Coverage wskazuje z kolei liczbę najważniejszych tytułów, w których ukazały się w określonym czasie informacje i treści dotyczące marki. 

Narzędzia pomiarowe 

Mierząc skuteczność działań PR, warto stosować też profesjonalne oprogramowanie pomiarowe. Polecanym, bezpłatnym narzędziem służącym do monitorowania ruchu w witrynie internetowej jest np. Google Analytics. Umożliwia ono bardzo dokładne analizowanie m.in. liczby użytkowników czy źródeł ruchu na stronie. Umieszczając w sieci artykuły sponsorowane czy innego rodzaju treści, warto zamieścić w nich aktywne linki z parametrami UTM. Pozwolą one sprawdzić w Google Analytics liczbę przejść z konkretnego źródła. 

GA umożliwia też sprawdzanie na bieżąco statystyk na stronie. To pozwoli np. badać wzrost ruchu w serwisie w ciągu kilku dni od ukazania się informacji prasowej. 

Artykuł powstał przy współpracy z agencją PR Calling: https://prcalling.com/ 

Show Buttons
Hide Buttons