Monitorowanie granic

 

Nuctech Warsaw Company Limited Sp. z o.o., polska firma, która została uhonorowana przez Certyfikację Krajową statuetką Firma Roku 2019, wiodący dostawca zintegrowanych systemów bezpieczeństwa, jest częścią działającego w ponad 150 krajach na świecie  koncernu Nuctech Company Ltd., założonego w 1997 roku. Koncern wywodzi się z pekińskiego Uniwersytetu Tsinghua, uznawanego za jedną z najlepszych uczelni w Chinach i zajmującego wysokie miejsca w światowych rankingach.

Swoją działalność w Polsce firma rozpoczęła w 2004 roku, a pierwsze wielkogabarytowe urządzenie rentgenowskie zamontowała na polskiej granicy w Dorohusku w 2006 roku. Od tego momentu nieprzerwanie wyposaża służby skarbowe, celne i graniczne, działające na europejskich oraz polskich przejściach granicznych, lotniskach i w portach morskich, a także zabezpieczające wysokiej rangi masowe imprezy kulturalne, polityczne i ekonomiczne. Sprzedawane urządzenia wpływają na  bezpieczeństwo, pomagając w walce z przemytem, handlem ludźmi, oszustwami handlowymi i mają na celu pomoc w kontroli bezpieczeństwa poprzez wykrywanie zagrożeń w postaci materiałów wybuchowych, broni i narkotyków.

Nuctech Warsaw Company Limited Sp. z o.o. w swojej ofercie posiada szeroką gamę urządzeń, wśród których znajdują się skanery bagażowe do inspekcji różnej wielkości bagażu i przesyłek oraz wielkogabarytowe skanery RTG, służące do prześwietlania dużych ładunków i pojazdów. Skanery stacjonarne i mobilne, drogowe i kolejowe są nieodzownym sprzętem w procesie monitorowania granic i przepływającego przez nie ruchu pasażerskiego i towarowego. Pozwalają na efektywną weryfikację zgodności deklaracji przewozowej z zawartością przestrzeni ładunkowych, sprawdzenie konstrukcji skanowanych pojazdów pod kątem wprowadzanych nielegalnych modyfikacji, dają możliwość tworzenia baz danych kontrolowanych obiektów oraz szybką analizę historii prześwietleń przejeżdżających przez granice pojazdów. Korzystając z doświadczeń Klientów i odpowiadając na Ich potrzeby Nuctech Warsaw Company Limited Sp. z o.o. tworzy dedykowane, innowacyjne rozwiązania, które znacząco skracają czas trwania prowadzenia inspekcji, jednocześnie podnosząc skuteczność służb i wzmacniając szczelność granic, czego przykładem są liczne przypadki wykrycia prób przemytu różnego typu nielegalnych ładunków.

W przeciągu ostatnich 16 lat działalności firma Nuctech Warsaw Company Limited Sp. z o.o. dostarczyła na polski rynek duże skanery do prześwietlania kontenerów, pojazdów osobowych, autobusów, pojazdów dostawczych i ciężarowych, a także pociągów. Najstarsze z urządzeń pracuje w Dorohusku nieprzerwanie od 14 lat, przechodząc w tym okresie niezbędne modyfikacje, przystosowujące je do panujących standardów. Pozostałe urządzenia zlokalizowane są i pracują w portach w Gdańsku i Gdyni, przy granicy z Obwodem Kaliningradzkim w okolicach Braniewa i w Gołdapi, na granicy z Białorusią w Kuźnicy Białostockiej, Bobrownikach, Siemianówce, Koroszczynie i Terespolu, a także na granicy ukraińskiej w Dorohusku, Dołhobyczowie, Hrubieszowie, Hrebennem oraz Korczowej.

Skaner kolejowy w Terespolu

 

Niezależnie od pory dnia oraz panujących warunków atmosferycznych ruch na granicach musi odbywać się bez zakłóceń, a wymagania dotyczące bezpieczeństwa zdrowia, życia i interesu publicznego zachowane. Nad sprawnością urządzeń czuwa wyspecjalizowany serwis. Wyszkolony personel jest dostępny przez 24 godziny, 365 dni w roku i służy pomocą użytkownikom skanerów, zapewniając płynność pracy i oczekiwaną przez Klientów jakość działania sprzętu. Wychodząc naprzeciw potrzebom użytkownika, chcąc dostarczyć najlepszą, a także możliwie najszybszą usługę naprawczą, Nuctech Warsaw Company Limited Sp. z o.o. zatrudnia kilkunastu serwisantów zakwaterowanych w niedużych odległościach od granicy. Taka polityka firmy pozwala na błyskawiczną reakcję w sytuacji awarii któregokolwiek z urządzeń. Pracownik serwisu, w czasie niejednokrotnie krótszym niż godzina potrafi przywrócić skaner do działania, pozwalając na kontynuowanie czynności kontrolnych prowadzonych przez funkcjonariuszy. W przypadku bardziej złożonych problemów wsparcia udziela personel zatrudniony w zakładzie produkcyjnym w Kobyłce. Pracownicy Działu Montażu, Uruchomienia, Testów i Działu Akceleratorów, posiadający głęboką i specjalistyczną wiedzę o wytwarzanych produktach, asystują zdalnie podczas prac naprawczych, albo osobiście przeprowadzają skomplikowaną diagnostykę i naprawę. Zakład produkcyjny zapewnia nie tylko wykwalifikowaną kadrę, ale również szybki dostęp do części zamiennych, bez których niektóre akcje serwisowe nie mogłyby zakończyć się szybko i pomyślnie.

Rozwijając swoje produkcyjno-intelektualne zaplecze, firma Nuctech Warsaw Company Limited Sp. z o.o. otworzyła 25 września 2018 roku nowy zakład produkcyjno-biurowy o powierzchni 6 tys. m2 w Kobyłce pod Warszawą. Nowy obiekt, zbudowany został zgodnie z najwyższymi standardami środowiskowymi. Jednocześnie firma prowadzi biuro w samym centrum Warszawy, w budynku Warsaw Financial Center, gdzie przyjmuje swoich klientów i partnerów biznesowych.

Firma Nuctech Warsaw Company Limited Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby jej kadra posiadała specjalistyczną wiedzę, niezbędną do świadczenia usług najwyższej jakości. Pracownicy produkcyjni, inżynierowie i delegowani serwisanci regularnie biorą udział w warsztatach przygotowywanych na terenie zakładu, uczestniczą w szkoleniach organizowanych przez firmy zewnętrzne, a także dokształcają się  na obszarze fabryki koncernu. Jednocześnie dużą wagę przykłada się do właściwego przeszkolenia funkcjonariuszy służb użytkujących wyprodukowany przez Nuctech Warsaw Company Limited Sp. z o.o. sprzęt. Tworzone przez Dział Obsługi Klienta programy szkoleniowe, dostosowane do pełnionych przez funkcjonariuszy funkcji, mają za zadanie przygotować ich do realizowania zlecanych im zadań z wykorzystaniem skanerów rentgenowskich. Harmonogramy szkoleń obejmują w swym zakresie zdobycie umiejętności uruchomienia skanera, wykonania pełnej procedury wprowadzenia informacji o pojeździe i wykonania prześwietlenia oraz wykorzystania wszystkich dostępnych w oprogramowaniu narzędzi, w celu przeprowadzenia szczegółowej analizy generowanego obrazu. Wyznaczeni funkcjonariusze zaznajamiani są z procedurami kalibracji oraz czynnościami serwisowymi niezbędnymi w celu utrzymania właściwego stanu urządzenia. Zapoznawani są także z wybranymi procedurami diagnostycznymi i podstawowymi krokami, które mogą wykonać w przypadku wystąpienia prostej awarii. Niezależnie od tego, pracownicy terenowi firmy służą wsparciem użytkownikowi, szczególnie w okresie pierwszych miesięcy pracy skanera, asystując na etapie wdrożenia i pomagając przezwyciężyć początkowe trudności. Szczególną uwagę zwraca się na bezpieczeństwo pracy z promieniowaniem. Poza formalnym szkoleniem, prowadzonym przez uprawnione jednostki i kończącym się egzaminem państwowym, serwisanci uczulają na konieczność zachowania określonych procedur i informują o systemie zintegrowanym ze skanerem, czuwającym nad bezpieczeństwem personelu i kontrolowanych podróżnych.

Odpowiednio przeszkoleni funkcjonariusze, dzięki swoim umiejętnościom i doświadczeniu w pracy ze skanerami stanowią bardzo ważne ogniwo w monitoringu i ochronie granic. Tylko w przeciągu ostatnich lat, wykorzystując sprzęt dostarczony przez Nuctech Warsaw Company Limited Sp. z o.o. doprowadzili do ujawnienia i zatrzymania wielu prób wprowadzenia na rynek polski i europejski substancji i towarów nielegalnych i niebezpiecznych. Regularnie wykrywane są próby przemytu różnych ilości papierosów, w liczbie kilkudziesięciu, kilkuset tysięcy, czasem nawet milionów sztuk. Nielegalny ładunek może być ukryty w przewożonym towarze, w drewnianych deskach burtowych naczep, za podwójną ścianą lub podwójną podłogą naczepy lub kontenera. W Gołdapi, tuż po przekazaniu skanera do użytku ujawniono nielegalny transport leków. Regularnie przemycany jest bursztyn z Ukrainy. Służby udaremniają również przemyt i wprowadzenie do obiegu detalicznego m.in. haszyszu i kokainy.

Praca funkcjonariuszy Służb Celnych i Straży Granicznej z wykorzystaniem skanerów wyprodukowanych przez firmę Nuctech Warsaw Company Limited Sp. z o.o. może ochronić budżet państwa przed ogromnymi, miliardowymi stratami. Może mieć również bardzo pozytywny wpływ na profilaktykę zdrowotną. W sytuacji panującej pandemii COVID-19 służby Krajowej Administracji Skarbowej przekazały m.in. szpitalom i innym jednostkom opiekuńczym setki tysięcy litrów zdeponowanego alkoholu, ujawnionego w trakcie prób przemytu. Miał on posłużyć do dezynfekcji sprzętów, pomieszczeń i środków transportu. Natomiast zatrzymanie prób nielegalnego transportu i przemytu nielegalnych substancji bezpośrednio ratuje ludzkie życie. Wprowadzenie na rynek środków leczniczych z niewiadomego źródła, papierosów i spirytusu nieznanego pochodzenia oraz substancji narkotycznych jest potencjalnie niebezpieczne dla zdrowia i życia człowieka. W tym kontekście można powiedzieć, że praca funkcjonariuszy służb jest bezcenna, a skanery rentgenowskie niezastąpione.

Show Buttons
Hide Buttons