Nagradzamy tylko najlepszych

Rozmowa z Elżbietą Michalską, Prezes Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej, o ogólnopolskich programach certyfikacji branżowej.

Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej, którego jest Pani Prezesem, to jedna z wielu instytucji, przyznających godła jakości w Polsce. Dlaczego warto ubiegać się o nagrodę branżową akurat w Państwa jednostce?

Prestiż, wiarygodność i wysoka specjalizacja to czynniki sukcesu, które wpływają na coraz większą popularność naszych programów wśród przedsiębiorców. Działamy rzetelnie, mamy czytelne zasady rekrutacji i nominacji, a laureatom zapewniamy wymierne profity.

Na czym polega specjalizacja, o której Pani wspomniała?

Ogólnopolskie programy o tytuł Firma Roku oraz Polish Exclusive, które organizujemy od 15 lat, mają w ciągu roku kilka odsłon. Poszczególne edycje adresujemy do ściśle określonej branży, np. budowlanej, hotelarskiej, medycznej czy edukacyjno-szkoleniowej. Dzięki temu możemy przyjąć wyspecjalizowane kryteria oceny, odmienne dla wybranej gałęzi rynku. Selektywnie dobieramy narzędzia weryfikacji zgłoszeń i skład Kapituły. Wysoko stawiamy poprzeczkę, aby już na etapie nominacji wyeliminować podmioty, które nie spełniają określonych standardów. Nagradzamy tylko najlepszych w swojej dziedzinie.

Czy oznacza to, że małe firmy i mikroprzedsiębiorstwa mają mniejsze szanse na uzyskanie certyfikatu jakości?

Ależ skąd! Rodzinne firmy, rzetelne i dobrze zarządzane to silny filar polskiej gospodarki i wśród nich znajdujemy perełki, które swobodnie mogą konkurować z największymi. Naszym celem jest promocja przedsiębiorców inwestujących we własny rozwój, odznaczających się biznesową odwagą i z sukcesem realizujących założone cele. Wśród laureatów, którzy do tej pory uzyskali certyfikaty jakości w naszych programach, znaczne grono to właśnie małe przedsiębiorstwa.

Jak wygląda procedura nominacji do poszczególnych programów, czy firmy mogą same zgłaszać swój udział?

Na naszej stronie internetowej na bieżąco są ogłaszane programy adresowane do poszczególnych sektorów rynku. Od tego momentu trwa przyjmowanie zgłoszeń. Firma może zgłosić się sama, może zostać nominowana do tytułu przez jej partnera biznesowego, organizację pożytku publicznego czy klienta. Część nominacji przyznaje także nasze biuro. Pierwszy krok jest zatem w zasięgu każdego przedsiębiorcy, który uważa, że jego działalność wyróżnia się na tle konkurencji. Na etapie weryfikacji zgłoszeń, nasi eksperci dokonują oceny przedłożonej dokumentacji i rekomendacji, określonych regulaminem. Do kolejnego etapu przechodzi zawężone grono kandydatów. Kapituła przystępuje do dalszych analiz pozycji rynkowej poszczególnych kandydatów na podstawie raportów z przeprowadzonych wizytacji i wyników badań marketingowych. Laureaci są ogłaszani na konferencji prasowej w siedzibie PAP. Dodam, że zgłoszenie do programu jest nieodpłatne.

Co zyskują laureaci Państwa programów?

Certyfikat jakości sam w sobie potwierdza rzetelność i najwyższą jakość świadczonych usług bądź oferowanych przez Laureata produktów. Rozpoznawalne godło pozwala wyróżnić się na tle konkurencji, co zwłaszcza w sytuacji kryzysu, ma niebagatelne znaczenie. Jak pokazują wyniki badań, realizowanych przez naszą jednostkę, godło Firma Roku zapewnia wzrost zainteresowania firmą wśród klientów detalicznych oraz rozwój relacji biznesowych. To przekłada się na poziom zaufania inwestorów i lojalności konsumentów. Laureaci zyskują lepszy wizerunek, gruntujący ich pozycję w branży, a co za tym, idzie także nowych klientów i wzrost zysków. Promocja, jaką zapewniamy laureatom przy współpracy z naszymi partnerami – agencjami PR i marketingową oraz PAP i ogólnopolskimi mediami, pozwala dotrzeć z informacją o firmie do szerokiego grona potencjalnych klientów

CBCK wspiera firmy w rozwoju, ułatwiając im wejście na rynki zagraniczne. Na czym polega pomoc Biura w tym zakresie?

Dzięki relacjom biznesowym, jakie wypracowaliśmy w toku wieloletniej obecności w branży, wspieramy firmy w ich planach rozszerzenia działalności o nowe rynki, także zagraniczne. Pomagamy w pozyskaniu stosownych kontaktów oraz dopełnieniu wymaganych formalności i procedur. Potrzeby przedsiębiorców się różnią, dlatego za każdym razem nasze zaangażowanie przybiera inne formy i ma inny zakres.

Jakie są Państwa plany na najbliższe półrocze?

 W listopadzie startuje tegoroczna edycja konkursu Placówka Oświatowa Roku 2015 oraz Nasz najbardziej prestiżowy projekt tj. Polish Exclusive w dwóch kategoriach: Ekskluzywna Polska Marka oraz Ekskluzywna Marka zagraniczna dostępna na polskim rynku. W lutym zaplanowaliśmy Ogólnopolską Galę Biznesu, która jest podsumowaniem wszystkich naszych konkursów. Na Gali wręczamy Statuetki wczęsniej wspomianego programu Polish Exclusive a także wyróżnienia specjalne: Business Woman, Business Man oraz Odkrycia Roku 2016. Szczegóły już wkrótce na www.certyfikacjakrajowa.org.pl

Dziękujemy za rozmowę.

Zapisz

Zapisz

Show Buttons
Hide Buttons