OD STALI do ambitnych planów rozwoju

 

Wywiad z Łukaszem Kaczmarkiem, prezesem firmy KA 4 Kaczmarek Sp. komandytowa

Jakie są główne obszary działalności firmy KA 4?

Od chwili naszego debiutu na rynku w 2010 roku, skoncentrowaliśmy naszą działalność głównie na handlu hurtowym i detalicznym wyrobami hutniczymi. Specjalizujemy się w stalach kwasoodpornych, aluminium oraz powiązanych z nimi grupach towarowych. W naszej ofercie można znaleźć m.in. automatykę do bram, bramy kasetonowe, ozdobne elementy kute ze stali czarnej i kwasoodpornej, czy ogrodzenia panelowe. Choć przez lata nasza działalność ewoluowała, dostosowując się do zmieniających się potrzeb rynku, zawsze byliśmy wierni naszej pierwotnej misji i wartościom. Nasze długotrwałe doświadczenie pozwoliło nam na perfekcyjne doprecyzowanie naszej oferty oraz rozszerzenie działalności, dzięki czemu obecnie KA 4 jest rozpoznawalną i cenioną marką w branży.

Jaka jest strategia firmy w kontekście rozwijania i utrzymywania konkurencyjności na rynku?

Strategia konkurencyjności w KA 4 opiera się na głębokim zrozumieniu potrzeb naszych klientów, wśród których dominują różnorodne przedsiębiorstwa produkcyjne. Doceniamy fakt, że firmy te, zarówno małe, średnie, jak i duże, oczekują przede wszystkim rzetelności dostaw i precyzyjnych informacji. Jesteśmy świadomi, jak istotne dla nich są unikanie przestojów oraz optymalizacja kosztów magazynowania. Nasza strategia opiera się na budowaniu zaufania i poczucia bezpieczeństwa wśród naszych partnerów. Dlatego ciągle poszukujemy nowych, innowacyjnych rozwiązań systemowych, które zarówno zabezpieczają interesy naszych klientów, jak i usprawniają funkcjonowanie naszej firmy. Konsekwentne dążenie do profesjonalizmu i rzetelności sprawia, że marka KA 4 jest kojarzona z solidnością, profesjonalizmem oraz indywidualnym podejściem do każdego klienta.

Jakie były kluczowe czynniki, które przyczyniły się do sukcesu zarządzanej przez Pana firmy?

Kluczowym fundamentem sukcesu firmy KA 4 jest niewątpliwie wysoko wykwalifikowany kapitał ludzki – zespół, który angażuje się w działalność z niesłabnącą pasją i determinacją. W erze przyspieszonej globalizacji i rosnącej konkurencji w sektorze wyrobów hutniczych, nasza zdolność do szybkiego adaptowania się do zmieniających się warunków rynkowych poprzez elastyczne podejmowanie decyzji biznesowych, jest bezcenna. W połączeniu z zaawansowanymi rozwiązaniami w zakresie magazynowania, takimi jak nasza współpraca z firmą Baumalog i wprowadzenie innowacyjnego regału TwinTower, oraz ciągłym inwestowaniem w najnowsze technologie, stawiamy czoła wyzwaniom rynkowym, umacniając naszą pozycję w branży.

Jakie są najnowsze inwestycje i projekty rozwojowe realizowane przez KA 4?

Niezmiennie w KA 4 podążamy za dewizą ciągłego rozwoju i unowocześniania naszych działań. Aktualnie skupiamy się na zaawansowanej automatyzacji procesów magazynowych oraz konfekcjonowania towarów. Jest to odpowiedź na dynamicznie zmieniające się warunki rynkowe oraz potrzeby naszych partnerów. Najnowszą inwestycją jest zakup nowoczesnego regału TwinTower od firmy Baumalog – pierwszego takiego rozwiązania w Polsce, które automatycznie konfekcjonuje blachy do wysyłki. W najbliższym czasie planujemy także uruchomienie regału Modula. Ważnym elementem w naszym ekosystemie jest elastyczny system sprzedażowo-magazynowy Navireo firmy InsERT, który umożliwia szybką adaptację do rosnących potrzeb biznesowych.

Te wszystkie inwestycje mają na celu nie tylko optymalizację procesów wewnętrznych, ale także budowanie silniejszych i bardziej efektywnych relacji z naszymi kontrahentami oraz podnoszenie standardów pracy naszego zespołu. Kluczową rolę odgrywa również ciągła inwestycja w rozwój kompetencji i umiejętności zarówno naszych pracowników, jak i mojej osoby jako Prezesa. Dążenie do osobistej doskonałości, rozmowy i szkolenia mają bezpośredni wpływ na kształtowanie kultury firmy oraz jej konkurencyjności. To, kim jestem dziś, w porównaniu z tym, kim byłem kilka lat temu, odzwierciedla ten ciągły proces uczenia się i adaptacji.

Jakie największe wyzwania musiał Pan pokonać na swojej drodze do osiągnięcia sukcesu?

Sektor wyrobów hutniczych, będący jednym z filarów przemysłu ciężkiego, stawia przed firmami cały szereg trudności, zarówno w zakresie technologicznym, jak i rynkowym. Dynamika cen surowców, wymagania środowiskowe, a także konkurencja na skalę globalną wymagają nie tylko elastyczności, ale również strategicznego myślenia. W KA 4, od początku swojej działalności, napotykaliśmy wyzwania związane z zapewnieniem stałego dostępu do wysokiej jakości surowców w dobie ich falujących cen. Ponadto, dostosowywanie się do ciągle zmieniających się standardów i regulacji środowiskowych stanowiło kolejny obszar, w którym musieliśmy działać proaktywnie. Jednakże, zamiast postrzegać te wyzwania jako bariery, w KA 4 zawsze widzieliśmy je jako szanse. Szanse na wdrożenie innowacji, które pozwolą nam nie tylko sprostać trudnym okolicznościom, ale przede wszystkim wyprzedzić konkurencję. Właśnie dzięki takiej postawie, w połączeniu z naszą wewnętrzną filozofią zarządzania, zdołaliśmy przekształcić wiele z tych wyzwań w konkretne możliwości. Nasz zespół, korzystając ze strategicznych „kluczy”, takich jak ciągłe doskonalenie, inwestowanie w badania i rozwój oraz budowanie silnych relacji z partnerami i dostawcami, pozwolił nam kreować rozwiązania dopasowane do unikalnych potrzeb naszego rynku. Dzięki temu, KA 4 nie tylko przetrwała w trudnych momentach, ale również osiągnęła pozycję lidera w branży, charakteryzując się innowacyjnością i zdolnością do adaptacji w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu rynkowym.

Jakie są Pana priorytety w zakresie budowania relacji z klientami i partnerami biznesowymi?

Wierzymy, że długotrwałe relacje oparte są na wzajemnym zaufaniu oraz wspólnych korzyściach. Dlatego też kluczowe znaczenie dla nas ma ciągła komunikacja i zrozumienie potrzeb naszych klientów i partnerów. Regularne spotkania, szkolenia i warsztaty umożliwiają nam pozyskiwanie bezpośredniego feedbacku, dzięki czemu możemy dostosowywać nasze strategie i oferty, tak by sprostać rosnącym wymaganiom rynku. Ponadto, dążymy do tego, by w każdym aspekcie naszej współpracy, nasi partnerzy czuli się wsparci i docenieni, co przekłada się na długotrwałe i owocne relacje biznesowe.

A zasady etyczne i wartości, którymi kieruje się Pan w prowadzeniu swojej firmy?

Etyka w biznesie to nie tylko słowa, ale przede wszystkim działania, które kształtują nasze relacje z klientami, dostawcami i pracownikami. KA 4 opiera się na trzech filarach: szczerość, uczciwość i odpowiedzialność. Uważamy, że te wartości są niezbędne dla budowania trwałych i znaczących relacji biznesowych. W tak konkurencyjnej branży jak hutnictwo, trwałe wartości nie tylko kreują naszą tożsamość, ale także stanowią nie tylko nasz kompas moralny, ale również kluczowy czynnik różnicujący nas na rynku. Dążymy do tego, by każdy nasz partner i klient doświadczał tych wartości w każdym kontakcie z naszą firmą.

Czy może się Pan podzielić się planami rozwoju firmy KA 4 na najbliższe lata?

Patrząc w przyszłość, KA 4 dąży do konsolidacji swojej pozycji w sektorze, przy jednoczesnym poszerzaniu naszego portfela produktowego. Rozbudowa struktur organizacyjnych ma na celu przyspieszenie podejmowania decyzji oraz zwiększenie efektywności operacyjnej. Kształtując jednocześnie nowoczesny zespół sprzedażowy, stawiamy na specjalistów, którzy rozumieją specyfikę rynku i potrafią dostosowywać się do jego dynamicznych zmian. Planując pełną automatyzację procesów magazynowych, dążymy do zwiększenia produktywności oraz skrócenia czasu dostawy. Natomiast ekspansja w obszarze e-commerce otwiera przed nami nowe możliwości dotarcia do klientów na całym świecie. Wspierając się nowymi technologiami i innowacyjnymi rozwiązaniami, aspirujemy do bycia pionierem w dziedzinie hutnictwa, dostosowując się do ciągłych zmian i potrzeb rynku, a także reagując na wyzwania ekologiczne, które stają się coraz bardziej kluczowe dla naszej branży.

 

Dziękuję za rozmowę

Marcin Andrzejewski

 

zdjęcia: Monika Gruetzmacher Fotografia 

Show Buttons
Hide Buttons