Quo vadis MINI HEAVY?

„Los prowadzi chętnego, a niechętnego ciągnie” (ducunt volentem fata, nolentem trahunt) – to powiedzenie łacińskie podkreśla, że losy i decyzje życiowe prowadzą tych, którzy są gotowi podążać za swoimi marzeniami i celami, podczas gdy ci, którzy są niechętni zmianom lub nowym wyzwaniom, są ciągnieni w kierunku nieznanym.

Przedsiębiorstwo MINI HEAVY Transport Miniszewski Sp. z o.o. zajmuje się obsługą na rynku europejskim producentów, importerów i dealerów samochodów ciężarowych, autobusów, autokarów oraz maszyn rolniczych. Siedzibą Spółki są Kaszewy Dworne, mała wieś położona w gminie Krzyżanów, województwo łódzkie. Prezesem Zarządu jest Łukasz Miniszewski.

Kiedy w 2007 roku zaczynałem realizować marzenia o własnej firmie transportu ciężkiego, nie sądziłem, że w tak krótkim czasie firma ta będzie mogła aplikować do konkursu FIRMA ROKU i że kapituła konkursu przyzna nam ten zaszczytny tytuł.

Start w biznes w Polsce w tamtym okresie nie był łatwy. Brak kapitału, wsparcia instytucji finansowych, doradztwa prawnego czy pomocy ze strony urzędów powodowały, że większość decyzji biznesowych podejmowałem behawioralnie, czyli czułem, że tak powinno być. Dość wysoka rentowność działalności sprawiała, że nawet jeżeli popełniłem błąd decyzyjny, to nie miało to zbyt dużego wpływu na całość działalności początkującej firmy. Zakup kolejnych autotransporterów, zmiana zarzadzania linearnego na zarzadzanie chaosem, podpisanie pierwszych bezpośrednich kontraktów przyczyniły się do konieczności budowania całkowicie innej, nowej firmy. Decyzje behawioralne powoli zaczęły być zastępowane prawdziwym procesem decyzyjnym opartym na zdobytej wiedzy, edukacji oraz profesjonalnym zespole współpracowników. Przeprowadzane analizy ekonomiczne czy digitalizacja procesów transportowych oraz administracyjnych doprowadziły do redukcji kosztów i zwiększenia przewagi konkurencyjnej. Zakup nowego, najbardziej nowoczesnego sprzętu, a dzięki wsłuchiwaniu się w potrzeby klientów – „szytego” na miarę, zaowocował pozyskiwaniem bezpośrednio od klientów coraz to nowych zadań. Taki szybki rozwój firmy spowodował „pęknięcie” powiązań procesowych. Ażeby usprawnić działalność, postanowiłem wdrożyć zasady polityki jakości oraz zasady kodeksu etyki pracy, co zostało potwierdzone uzyskaniem przez MINI HEAVY certyfikatu wdrożenia polityki jakości ISO 9001.

Co stanowiło największy sukces MINI HEAVY? Największym sukcesem firmy był dobór zespołu. W procesie podejmowania decyzji behawioralnych ma się wrażenie, że „FIRMA to JA”, jednak przy budowaniu firmy nowoczesnej należy pamiętać, że to zespół jest najważniejszy, to on się wspiera i jest zdolny podejmować prawidłowe decyzje, okazuje się zatem, że „FIRMA to MY”. Procesy logistyczne proste, tzw. lineralne, zostały zastąpione chaosem. Aby rozwiązywać problemy, musimy dysponować zespołem, który się wspiera, który stosuje Kodeks Etyki, który wie, że jeżeli kolega ma problem, to jak może mu pomóc. Taki zespół kreatywny udało nam się zbudować w MINI HEAVY. Statystyki podają, że w Polsce brakuje około 100 000 kierowców. Jak to się dzieje, że pomimo ciężkiej i bardzo wymagającej pracy w transporcie pojazdów ciężarowych, autobusów i maszyn firma nasza nie ma problemu z kierowcami? Przeprowadziliśmy prostą analizę potrzeb kierowców i dostosowaliśmy się do nich. Jakie to są potrzeby?

– Przewidywalność zarabianych pieniędzy i terminowość wypłat.

– Dostosowanie pracy tak, aby w każdym tygodniu kierowca mógł spędzić czas z rodziną.

– Szacunek do ich ciężkiej i odpowiedzialnej pracy.

– Dobra współpraca organizacyjna pomiędzy kierowcami i spedytorami. Jedni muszą liczyć na drugich.

Kontroling operacyjny po co wdrożyliśmy? Wdrożenie kontrolingu operacyjnego pozwoliło nam poznać miejsca powstawania kosztów oraz możliwość ich optymalizacji. Dzięki temu pogłębiliśmy wiedzę o naszej firmie, jej kosztach i poznaliśmy zasady przeciwdziałania odchyleniom. Takie podejście pozwala nam na budowanie przewagi konkurencyjnej oraz zwiększanie rentowności przedsiębiorstwa. Do tej pory wszelkie decyzje inwestycyjne podejmowane były na zasadach behawioralnych bez podejmowania dogłębnych analiz. Obecnie decyzje podejmujemy na podstawie informacji oraz analiz wynikowych.

Inwestycja w kapitał ludzki – badania wskazują, że system organizacji pracy oraz zarządzanie kapitałem ludzkim zmienia się co kilka lat. Stąd też uruchomiliśmy system szkoleń dla kierowców dotyczący czasu odpoczynków, czasu pracy, czasu jazdy, miejsc powstawania szkód transportowych oraz niebezpieczeństw i zagrożeń w trasie. Podniesienie świadomości i wiedzy kierowców przyczyniło się do redukcji kosztów związanych z powstawaniem szkód transportowych oraz odchyleniami dotyczącymi wykorzystania czasu odpoczynku i pracy. Przestrzeganie zasad związanych z rozporządzeniem 561/2006 ograniczyło praktycznie do zera mandaty wynikające z pracy kierowców. Szkolenia dla pracowników operacyjnych, podnoszenie ich kwalifikacji poprawiły organizację pracy, komunikację pomiędzy uczestnikami procesów oraz rentowność realizowanych zleceń.

Wdrożenie systemu TMS – digitalizacja. Bez digitalizacji procesów jakość obsługi klientów jest bardzo niska, a proces podejmowania decyzji – żaden. Dlatego też w firmie wdrożyliśmy nowoczesny system zarzadzania flotą, który pozwala nam dokładnie przewidywać czas rozładunku, załadunku, utrzymywać ciągłą komunikację z kierowcami. Doskonała analityka pokazuje na bieżąco realizacje wskaźników ekonomicznych, co ma wpływ na planowanie i budżetowanie działalności. Analiza planów, realizacja zadań, badanie odchyleń przyczyniają się do coraz lepszego wykorzystania pracy autotransporterów oraz zwiększenie wydajności pracy kierowców.

Wszystkie wymienione czynniki – przede wszystkim świadomi i kreatywni pracownicy stanowiący drużynę – miały wpływ na sukces firmy MINI HEAVY. Nigdy nie przypuszczałem, że firma zbudowana przeze mnie i drużynę w małej miejscowości województwa łódzkiego w tak krótkim czasie osiągnie tak dużo, że będzie rozpoznawalna w branży automotive w całej Unii Europejskiej i że zasłuży na to, aby kapituła nagrody FIRMA ROKU dostrzegła i doceniła nasze osiągnięcia.

 

zdjęcia: RKstudio

Show Buttons
Hide Buttons