Rola działań charytatywnych w edukacji

 

Jedną z ważniejszych kompetencji, które rozwijane są w procesie edukacyjnym i wychowawczym, są kompetencje społeczne i obywatelskie. Mają one duże znaczenie dla rozwoju młodego człowieka oraz przygotowują go do prawidłowego funkcjonowania w nadchodzącym dorosłym życiu oraz w zmieniających się warunkach społecznych, politycznych i zawodowych. W ramach tych kompetencji tak ważne jest rozwijanie i pobudzanie wrażliwości dzieci – już od najmłodszych lat – na problemy społeczne, które mają miejsce także i w dalekich krajach!

Nieznane nie oznacza obce!
Globalizacja współczesnego życia i jego wielokulturowość sprawia, że nawet wśród najmłodszych dzieci zwiększa się różnorodność i intensywność kontaktów, sięgających często poza granice kraju. Dzięki silnym ruchom migracyjnym nasze bliskie otoczenie wypełnione jest ludźmi o różnych zwyczajach i wyznaniach. Wzbogaca to naszą kulturę, a równocześnie wymaga otwartości na innych oraz umiejętności komunikacyjnych. Niepubliczna Szkoła Podstawowa MyVinci School chętnie włączyła się w program Dzielą nas tylko kilometry, który jest rozszerzeniem inicjatywy warszawskich szkół, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW i Fundacji im. Kazimierza Michałowskiego, polegającego na nawiązywaniu relacji między szkołami z Polski i Sudanu, opartych o wspólną troskę o lokalne zasoby środowiska naturalnego i dorobku cywilizacyjnego, wymianę kulturową i chęć pomocy rówieśnikom, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, dodatkowo pogorszonej obecnie poprzez skutki COVID-19.

Działania charytaTYwne – razem możemy więcej – #światjestwnaszychrękach
Akcje charytatywne przeprowadzane w szkole odgrywają dużą rolę – uczą dzieci wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości, tolerancji, rozwijają empatię, kształtują pozytywną postawę wobec cierpiących i potrzebujących, wzmacniają postawę odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka. W MyVinci chcą, aby uczniowie placówki dostrzegali ludzi, którzy potrzebują pomocy. Warsztaty, wykłady oraz pomoc przy organizacji aukcji charytatywnych, z pewnością pozwoli rozwinąć u uczniów prospołeczne cechy. Środki zebrane przez dzieci zostaną przeznaczone na wsparcie szkół w El Ghaddar dawniej Starej Dongoli stolicy królestwa nubijskiego w Sudanie, gdzie pracują polscy archeolodzy i konserwatorzy – czyli zespół badaczy jednego z głównych projektów Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego.


„Dzielą nas tylko kilometry” – łączy nas serce!
W pierwszej fazie projektu nauczyciel historii z MyVinci School Marcin Gostkowski (https://www.facebook.com/warsztatypanodhistorii) uda się ponownie do Sudanu w celu poznania kolejnych potrzeb uczniów z okolic Dongoli, gdzie prowadzone są prace wykopaliskowe przez polską misję archeologiczną z Uniwersytetu Warszawskiego. Następnie zorganizowany zostanie kiermasz, kolejny piknik charytatywny (zdjęcia z poprzedniego jako załącznik) w Warszawie i cykl warsztatów przybliżających kulturę Sudanu z udziałem chętnych pracowników Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW (m.in.: budowanie makiet zabytków Sudanu, warsztaty muzyczne, prezentacja obyczajów, kuchni i sztuki). Ze zgromadzonych środków, podczas jesiennego i zimowego sezonu misji wykopaliskowej w 2021 roku, mogłyby zostać sfinansowane zakupy pomocy szkolnych, remonty budynków oraz zorganizowane cykle warsztatów dla dzieci w Sudanie, na temat lokalnych stanowisk archeologicznych i ochrony środowiska naturalnego (częściowo poprowadzonych online przez naszych uczniów w języku angielskim, jeśli pozwolą na to możliwości techniczne). W kolejnych etapach działań planowane jest zorganizowanie środków na dodatkowe lekcje języka angielskiego dla Sudańczyków i przygotowanie książki o przyjaźni dzieci z naszych krajów. Jak widać, aby pomagać potrzebującym, nie potrzeba wiele – jedynie otwartego serca i rąk skorych do pracy.

 

MyVinci School to niepubliczna szkoła podstawowa, która stawia na nowoczesną edukację. Uczniowie Szkoły poznają, jak logicznie myśleć i wnioskować, rozwijają swoją kreatywność, poznają wiele języków, w stylowych wnętrzach szkoły, poznają kulturę i sztukę.

Show Buttons
Hide Buttons