Strategia cyfrowej transformacji. Dlaczego warto o nią zadbać?

 

Przedsiębiorstwa inwestują w cyfrową transformację z zawrotną szybkością. Raport IDC z końca ub. roku podaje, że w latach 2020-2023 wydadzą na ten cel 6,8 biliona dolarów. To pokazuje, że jest to jedno z ich kluczowych działań. Wiele firm, stojąc w obliczu kryzysu, skupiło się na wprowadzaniu nowych możliwości prowadzenia działalności i współdziałania z interesariuszami. Jednak w procesie cyfrowej transformacji nie chodzi jedynie o utrzymanie efektywności pracy. Trzeba zrównoważyć ryzyko z możliwościami oraz opracować wiodące praktyki w zakresie właściwej strategii. Dodatkowo również zabezpieczyć wrażliwe firmowe zasoby i zmodernizować systemy IT mając na uwadze potrzeby zróżnicowanych grup pracowników.

 

Popularność cyfrowej transformacji może spowodować, że cały proces będzie bardziej modnym frazesem, niż prawdziwym kierunkiem do zmian. Koncentracja na stronie cyfrowej i wydawanie większych środków finansowych na infrastrukturę IT może zaniedbać inwestycje w inne elementy, które mogą zmienić sposób prowadzenia działalności przy użyciu nowych narzędzi, procesów i zasad. Jeśli jednak odpowiednio wykorzysta się potencjał cyfrowej transformacji, jej efekt może zmienić sposób działania firmy. Jak zatem opracować strategię cyfrowej transformacji, która pasuje do danej organizacji, jakie wiodące praktyki zastosować i z jakimi zagrożeniami należy się liczyć?

 

Cyfrowa transformacja a wizja

Udana cyfrowa transformacja zawsze zaczyna się od wizji i nie dotyczy małych zmian. Dobrym punktem odniesienia może być to, co chcemy osiągnąć i jaki wpływ chcemy mieć na zmiany w branży, w której działamy. Potem można określić, w jaki sposób technologia może pomóc urzeczywistnić te aspiracje. Projekty takie, jak np. modernizacja centrum danych lub wymiana laptopów są dobrymi celami (i mogą być częścią szerszych zmian), ale nie należy mylić usprawnień technicznych ze zmianą działania organizacji w szerszym spectrum.

 

Kluczowym elementem jest zaangażowanie IT, jako partnera we wprowadzaniu innowacji. Specjaliści w zakresie IT wiedzą, które technologie mogą najbardziej pomoc pracownikom i zwiększyć innowacyjność organizacji. Warto zatem poznać ich opinie i poświęć czas i budżet na realizację nowych pomysłów. Często zespoły IT trwają w obsłudze starszych technologii wraz z wciąż opłacanymi, niewykorzystanymi zasobami. Lepiej traktować IT jak portfel inwestycyjny dokonując ukierunkowanych inwestycji. Niektóre z nich mogą zapewnić większy i szybszy zwrot, inne mniejszy, lecz strategiczne zrównoważenie portfela IT pod kątem transformacji maksymalizuje szanse na sukces.

 

Strategia cyfrowej transformacji: kluczowe praktyki

Mając założenia, co można osiągnąć po przeprowadzeniu zmian w ramach cyfrowej transformacji kolejnym etapem jest opracowanie strategii, która umożliwi ich realizację. Oto kilka wiodących praktyk, którymi warto się kierować:

  • Zbuduj w organizacji poparcie dla zmian.

Sukces cyfrowej transformacji zależy zarówno od adopcji właściwych technologii, jak również uzyskania poparcia osób decyzyjnych w organizacji. Gdy dokonuje się wymiany starszych aplikacji lub zmienia typowe procesy potrzeba planu, który zakomunikuje ich znaczenie i wpływ na wszystkie jednostki biznesowe. Warto zatem powołać zespół ekspertów, którzy pomogą innym pracownikom zrozumieć proces zmian, wytłumaczą korzyści i finalnie pomogą im w opanowaniu nowych narzędzi i technologii.

  • Korzystaj z analiz, by lepiej zrozumieć, jak działają różne obszary firmy.

Kiedy wyznacza się główne elementy cyfrowej transformacji, jasny obraz całościowej działalności firmy ma kluczowe znaczenie. Warto korzystać z platform analitycznych i analiz biznesowych, które zwiększają możliwość monitorowania i wglądu, mierząc wydajność procesów i zespołów w całej organizacji. Dzięki nim można uzyskać informacje, w których obszarach firma najbardziej potrzebuje zmian.

  • Zautomatyzuj codzienne zadania, aby zyskać czas na innowacje.

Integrując funkcje uczenia maszynowego i AI ze środowiskiem pracy, można stworzyć model, w którym środowisko pracy uczy się nawyków pracownika. To z kolei pozwala zautomatyzować rutynowe zadania i zredukować liczbę pobocznych działań do wykonania, tym samym umożliwiając większą koncentrację ludzi na zadaniach o bardziej strategicznym znaczeniu.

 

Zrównoważyć ryzyko i szanse

Cyfrowa transformacja, podobnie, jak każdy duży projekt, wiąże się z zagrożeniami, które należy zidentyfikować i którymi trzeba odpowiednio zarządzać. Potencjalne przeszkody mogą dotyczyć braku akceptacji nowych zasad w niektórych działach, chęci utrzymania starej technologii, która nie dostosowuje się do nowych potrzeb firmy, czy też dokonywania złych wyborów. Jednak największym ryzykiem jest trzymanie się starego status quo. Równoważenie ryzyka i szans ma kluczowe znaczenie dla każdej inicjatywy biznesowej, a cyfrowa transformacja nie jest tu wyjątkiem.

Sebastian Kisiel, Citrix Systems Poland

 

 

Źródło: biznes.newseria.pl

Show Buttons
Hide Buttons