„Sukces oznacza wykorzystanie tego, co masz, do tego, by osiągnąć to, co chcesz”. Henry Ford

 

Elżbieta Dyhdalewicz, właścicielka AXIOMA UBEZPIECZENIA, od 17 lat związana z branżą ubezpieczeniową, której na przestrzeni lat zaufało ponad 5 tysięcy klientów. Wybrała branżę ubezpieczeniową, w której może być blisko ludzi, dzieląc z nimi ich radości i smutki, dbając o ich bezpieczeństwo, potrzeby i spokój.

Od 17 lat związana jest Pani z branżą ubezpieczeniową. Dlaczego akurat ta dziedzina?

Początek moich doświadczeń zawodowych to lata dziewięćdziesiąte ubiegłego wieku, gdzie współtworząc autoryzowany serwis, miałam do czynienia z naprawami gwarancyjnymi i powypadkowymi, a tym samym dokumentami ubezpieczenia. Pamiętam, że nie zawsze polisy odzwierciedlały oczekiwany przez klienta zakres naprawy, który powodował wiele różnych problemów na etapie likwidacji szkód. Wiedziałam, że w tej kwestii można wiele zmienić, promując ubezpieczenia nie tylko użyteczne, ale dobrej jakości, które będą mogły przydać się w momencie szkody bez absorbowania prywatnych środków finansowych klienta, jak i czasu na załatwianie wielu dodatkowych formalności. Rozszerzając zakres działalności w 2005 roku, najpierw pod marką Pośrednictwo Ubezpieczeniowe Elżbieta Dyhdalewicz, obecnie jako ceniona, rozbudowana multiagencja – Axioma Ubezpieczenia, staram się wraz z dziewięcioosobowym zespołem stale pracować nad jakością świadczonych usług ubezpieczeniowych i doradczych. Dzisiaj współpracujemy z ponad 30 towarzystwami ubezpieczeniowymi, w których świetnie orientujemy się, co warto zaproponować na konkretną okoliczność. Praca w branży ubezpieczeniowej jest dla mnie pracą z ludźmi i dla ludzi, blisko ich spraw i problemów, gdzie liczy się drugi człowiek. Empatia, wiarygodność, zaangażowanie, przestrzeganie norm prawnych i reguł moralnych mają tu ogromne znaczenie. Polisa, którą otrzymuje/kupuje klient, jest tak naprawdę dokumentem/dowodem zaufania wobec mnie i towarzystwa ubezpieczeniowego. Można sprawdzić jej przydatność dopiero, gdy wydarzy się jakiś incydent/zdarzenie, w trakcie którego ubezpieczony otrzyma konkretną pomoc – pieniądze lub usługę w związku z poniesioną stratą, uszczerbkiem w dobrach lub interesach prawnie chronionych, jakiego dozna wbrew swojej woli. Lubię ludzi, lubię im pomagać. Dlatego wybrałam branżę ubezpieczeniową, w której mogę dbać o poczucie bezpieczeństwa moich klientów na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń́ losowych, a także o ich szeroko rozumiane potrzeby. W życiu tak bywa, że to, co dla jednych jest wadą, dla innych może być zaletą. Jedni ludzie potrzebują prostych rozwiązań ubezpieczeniowych, ale mamy również klientów wymagających, dla których negocjujemy szczególne warunki, zakres i stawki zawieranych ubezpieczeń. Dlatego zawsze staramy się dotrzeć do przyczyny, która skłoniła klienta do tego, że zapytał o ubezpieczenie. Czasem jest to wyraźnie wyartykułowana obawa przed ewentualną przyszła stratą kogoś lub czegoś lub wizja otrzymania konkretnego roszczenia w momencie szkody materialnej bądź pomocy polegającej na zorganizowaniu praktycznych usług specjalistów różnych branż.

Jaka jest misja firmy AXIOMA?

Jesteśmy agencją kompleksowo realizującą potrzeby ubezpieczeniowe klienta indywidualnego i firmowego. Chronimy finanse, majątek, życie i zdrowie, obsługując klientów indywidualnych, jak również wszystkie grupy zawodowe i przedsiębiorstwa różnej wielkości z każdej branży. Nie przewidujemy przyszłości, ale chronimy przed jej negatywnymi skutkami. Troszczymy się o przyszłość i życie naszych klientów oraz współpracowników. Praca zespołowa to dla nas indywidualny wkład każdego z nas we wspólny sukces firmy. Pracujemy nad optymalnymi rozwiązaniami dla satysfakcji naszych klientów i nas samych, okazując sobie wzajemny szacunek, zrozumienie i wsparcie.

Do kogo najczęściej kierowana jest Wasza oferta?

Nasza oferta ubezpieczeń jest skierowana do osób fizycznych oraz do przedsiębiorców różnych branż. Moim zdaniem ludzie stają się coraz lepiej poinformowani i bardziej świadomi różnych zagrożeń oraz roszczeń, których mogą doświadczyć, bywają wymagający, wiedzą, jakiej usługi i odszkodowania mogą się domagać w przypadku zaistnienia szkody. Pozytywną przesłanką ubezpieczeń jest to, że ludzie, myśląc o ochronie ubezpieczeniowej, chcą skutecznie realizować swoje cele, mieć czas i pieniądze na wszystko, co ważne, a tym samym zabezpieczyć się przed ewentualną szkodą. Zaufało nam ponad 5 tysięcy klientów – wspólnie znaleźliśmy ochronę, jakiej potrzebowali. Wiem, że wielu naszych klientów w pełni doceniło proponowane przez nas rozwiązania, które w sposób szybki i komfortowy zminimalizowały niedogodności zaistniałego zdarzenia. Zawierając dla naszych klientów polisy, pokazujemy korzyści z posiadania ochrony, w przypadku wystąpienia zdarzenia przypominamy, że nie są sami ze swoimi problemami, pomagamy w procesie zgłoszenia szkody czy też, jeśli jest taka potrzeba, asystujemy podczas procesu likwidacji szkody. W rozmowach z klientami nie poruszamy wyłącznie tematów związanych z katastrofizmem (co zrobić, jeśli coś pójdzie nie tak), ale występują i miłe akcenty, jak sprawy związane z narodzinami nowego członka rodziny czy wyjazdem na wypoczynek i jego bezpiecznym przebiegiem. Spotkania z klientami, prowadzone rozmowy pozwalają dotknąć wielu płaszczyzn, sfer, tematów prywatnych i firmowych, osobowych i majątkowych do zabezpieczenia. Często nowi klienci trafiają do mnie z polecenia, ponieważ ich poprzednia polisa nie zapewniła im w przypadku szkody należytej ochrony. Zawsze mi zależy, aby nie tylko pomóc i pokazać ludziom, że ubezpieczenia są potrzebne i funkcjonalne, ale aby o branży ubezpieczeniowej mówiło się i myślało dobrze.

Pani firma niewątpliwie odniosła sukces na rynku. Co jest najważniejsze w kreowaniu firmy, aby tego dokonać?

„Sukces oznacza wykorzystanie tego, co masz, do tego, by osiągnąć to, co chcesz” – mawiał Henry Ford. Dla mnie odniesiony sukces to stan, w którym firma osiąga pożądane wyniki, zamierzone cele biznesowe, takie jak np. zwiększenie sprzedaży, poprawa wskaźników jakości, zrozumienie potrzeb klientów i świadome budowanie relacji z nimi, skuteczne wykorzystanie z dostępnych zasobów i wypracowanie strategii etc. Odniesiony sukces na rynku wymaga wiedzy, umiejętności i ciężkiej pracy. I to staram się od wielu lat, dzień po dniu, realizować, trafiając celnie w oczekiwania klientów i rynku, będąc na bieżąco z dostępną ofertą towarzystw ubezpieczeniowych, które to rozwiązania prywatnie i zawodowo pomagają być i żyć moim klientom.

Jest Pani przedsiębiorczynią od wielu lat. Jak według Pani przez te ostatnie lata zmienił się rynek ubezpieczeń?

Mimo że ubezpieczenia zmieniają się na przestrzeni lat, zawsze ich celem było i jest bezpieczeństwo ubezpieczonego, chronią majątek, zdrowie, zapewniają wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach. To z kolei sprawia, że wzrasta standard naszego życia. Klienci zawsze doceniali ubezpieczenie majątku prywatnego i firmowego w związku z odpowiedzialnością cywilną, czyli ochroną w przypadku roszczeń ze strony osób fizycznych lub prawnych, posiadaniem mienia, ryzykiem wystąpienia pożarów i innych żywiołów, kradzieży czy też dewastacji. Coraz częściej pojawiają się polisy zapewniające ochronę przed zagrożeniami związanymi z cyberprzestępstwami czy też zachowaniem ciągłości prowadzenia działalności w związku z wystąpieniem szkody. Zmieniły się ubezpieczenia komunikacyjne i preferencje klientów z nimi związane. Kiedyś klienci koncentrowali się na ubezpieczeniach obowiązkowych odpowiedzialności cywilnej w ruchu komunikacyjnym, dzisiaj chętnie nabywają pełną ochronę autocasco samochodu od zdarzeń losowych, ubezpieczenie NNW (ubezpieczenie osobowe kierowcy i pasażerów), assistance (pomoc na drodze, holowanie), usługę samochodu zastępczego, dodatkowego ubezpieczenia szyb samochodowych czy też ochrony zniżek po szkodzie. Zmieniły się również przedmioty ubezpieczenia, np. pojazdy (przybyły elektryczne i hybrydy), które mają bardziej zaawansowaną elektronikę, systemy związane z obsługą napędu i aplikacje mobilne wspierające kierowcę. Obecna inflacja spowodowała na rynku wtórnym i pierwotnym wzrost cen nieruchomości, pojazdów etc. Ważne jest, ubezpieczając się, urealnić sumę ubezpieczenia mienia, aby nie doszło do niedoubezpieczenia, a tym samym wypłaty proporcjonalnego odszkodowania w takim stosunku do wysokości szkody, w jakim suma ubezpieczenia pozostaje do wartości ubezpieczonego mienia. Tak jak rosną ceny dóbr, tak i w branży ubezpieczeniowej ta tendencja wzrostowa będzie występować z uwagi na wzrost cen towarów i usług. W przypadku szkody pamiętajmy, że otrzymamy dużo wyższe odszkodowanie nie tylko za zniszczone mienie, ale za usługę, którą ktoś dla nas wykona. Ważnym również aspektem było i jest zabezpieczenie życia i zdrowia ludzi. W świecie postpandemicznym ludzie docenili szybki dostęp do badań i lekarzy specjalistów w gwarantowanym krótkim czasie. Polisy zdrowotne skutecznie motywują, by dbać o zdrowie lepiej i bardziej świadomie. Dzięki ubezpieczeniom zdrowotnym skraca się czas leczenia i zmniejsza ryzyko powikłań chorób. Rolą polis ubezpieczeniowych jest również zabezpieczenie finansowe, motywują więc do zarządzania własnymi oszczędnościami. Klient ma możliwość uzyskania przez długookresowe oszczędzanie wyższej emerytury. W przypadku choroby, śmierci lub kalectwa polisy są gwarancją wypłaty pieniędzy dla bliskich, które pozwalają zachować odpowiedni standard życia. Jako społeczeństwo starzejemy się bardzo szybko. Każdy wie, że pieniądze z państwowej emerytury nie wystarczą, by godnie żyć. To od nas zależy, jak będą kształtować się nasze przychody na emeryturze, a ubezpieczenia pozwalają przewidywalnie określić nasze przyszłe finanse.

Została Pani nagrodzona Diamentem TYGRYSA Biznesu. Proszę powiedzieć, czym jest dla Pani ten tytuł? Czy tego typu nagrody mają wpływ na Pani karierę?

Kończący się 2022 rok dla mnie, dla mojej firmy AXIOMA UBEZPIECZENIA był wyjątkowy – najpierw otrzymałam licencję do posługiwania się godłem Medalu Polskiej Przedsiębiorczości – Firma Roku 2022, następnie wyróżnienie w kategorii Diament TYGRYSA Biznesu. Chciałabym podkreślić, że mój sukces jest rezultatem pracy również moich współpracowników AXIOMA UBEZPIECZENIA. To efekt ostateczny naszego wspólnego zaangażowania i wzajemnych inspiracji, nauki, empatii, znakomitych pomysłów, kreatywnych rozwiązań. Nieodłącznym elementem są również klienci, z którymi mieliśmy możliwość pracować, którzy obdarzyli nas zaufaniem, powierzyli nam swoje sprawy, dzięki którym mogliśmy się starać, rozwijać i doskonalić. Wyróżnienia konstytuują naszą pozycję na rynku jako firmy rzetelnej, wiarygodnej i uczciwej. Są dla mnie/dla nas wielkim zaszczytem i zawodowym sukcesem, jak również niewątpliwym prestiżem. Dzięki tym nagrodom staliśmy się firmą bardziej rozpoznawalną na rynku.

Jakie plany zawodowe stoją przed Panią w najbliższym czasie?

Plany… Wspomniałam już, że ważny jest dla mnie rozwój zarówno mój własny, jak i moich współpracowników. Branża ubezpieczeniowa jest branżą, w której ciągle coś się zmienia, więc rozwój jest nieunikniony. Obecnie studiuję zarządzanie w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Nauka jest moją pasją, intelektualną i emocjonalną przygodą z wiedzą i rozwojem. Uważam, że wiedza jest przepustką do lepszego i bardziej świadomego życia.

Dziękuję za rozmowę.

Justyna Nakonieczna

 

 

Zdjęcia: FILIP ŚLEZIONA | IMPACT PHOTO

 

 

Show Buttons
Hide Buttons