Tysiące przeprowadzonych spraw, w tym niemalże 100% spraw zakończonych sukcesem
Kancelaria NiK Noga i Kaczmarek

 

Kancelaria NiK Noga i Kaczmarek to kolejny krok w rozwoju marki NiK Odszkodowania, która powstała w 2017 roku. Nasza Kancelaria specjalizuje się w pomocy konsumentom oraz przedsiębiorcom korzystającym z wadliwych produktów finansowych, a także tym, którzy doświadczyli nieprzewidzianych zdarzeń mających wpływ na uszczerbek zdrowia czy uszkodzenie mienia. Na przestrzeni lat na rynku wykształciło się mnóstwo nieprawidłowych produktów finansowych, które wpędziły ludzi w niemałe tarapaty, gdzie emitenci korzystali z luk prawnych czy też ewidentnie działali niezgodnie z przepisami. Tutaj skupiamy uwagę na kredytach walutowych, i to nie tylko tych w sławnych frankach, ale też w innych walutach. Pomagamy osobom posiadającym kredyty zarówno w złotówkach, jak i walutach zagranicznych, ponadto służymy pomocą osobom, które posiadają polisolokaty.


Wprowadzony przez nas projekt związany z sankcją kredytu darmowego to inicjatywa, która jest zdecydowaną innowacją na rynku finansowo-prawnym ze względu na istniejące w tym obszarze nieścisłości z ustawą i przepisami, które dają nam podstawy do podważenia takich umów kredytowych, a w konsekwencji kredytobiorcy oddają wyłącznie pożyczony kapitał bez części kosztowych. Z drugiej strony posiadamy również rozwiązanie dla osób, które wpadły w spiralę zadłużenia, jest to upadłość konsumencka, w której także się specjalizujemy. Pomagamy w negocjacjach z wierzycielami, dążąc do tego, by wierzytelności zostały obniżone, a majątek naszych klientów nienaruszony. Pomoc znajdą tutaj zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy, którzy mogą liczyć na restrukturyzację swoich zobowiązań.

W Kancelarii NiK wiemy, jak ważna jest dla naszych klientów kompleksowa oraz stała obsługa, dlatego decydując się na współpracę z naszą kancelarią, każdy nasz klient otrzymuje dedykowanego opiekuna. Jesteśmy każdego dnia gotowi, by w trakcie długotrwałego procesu walczyć o prawa i roszczenia, podczas gdy nasi klienci otrzymują na bieżąco aktualne informacje o przebiegu sprawy. Nasi eksperci pomagają rozwiązać problemy finansowe klientów oraz odzyskać należne pieniądze na drodze sądowej lub, jeśli istnieje taka możliwość, na drodze polubownej.

Obecnie nasz zespół to  dział obsługi klienta, administracja oraz specjaliści działu prawnego. Dział obsługi klienta jest pierwszą linią kontaktu, która czuwa nad obiegiem dokumentów, tak aby jak najbardziej skracać czas operacyjny sprawy i kierować do sądu. Zespół prawny, który obsługuje naszych klientów, liczy ponad 50 osób. Dodatkowo systematycznie nawiązujemy współpracę z mecenasami, już ponad 30 wspiera nas w nietypowych sprawach. W pełni pracuje i współpracuje z nami ponad 100 osób.

Na koncie Kancelarii NiK mamy już tysiące przeprowadzonych spraw, w tym niemalże 100% spraw zakończonych sukcesem. Nasza wysoka skuteczność prowadzi do szybkiego zakończenia spraw, również poprzez podpisywanie ugód na etapie przedsądowym z korzyścią dla naszego klienta. Kancelaria NiK to skuteczność, wsparcie i satysfakcja dla konsumentów oraz przedsiębiorców walczących o roszczenia finansowe.

Osoby posiadające kredyty w złotówkach mogą skorzystać z sankcji kredytu darmowego. Umożliwia ona konsumentom spłatę samej kwoty zaciągniętego kredytu bez odsetek i dodatkowych kosztów. Oczywiście, jest to obwarowane różnymi warunkami, lecz w tym nasza kancelaria pomaga złożyć odpowiednie dokumenty. W późniejszym etapie SKD prowadzi właściwą sprawę przed bankiem, inną instytucją finansową, jak i przed sądem. Dajemy również możliwość sprzedaży przez klienta roszczenia i korzystania z nadpłaconego kapitału dużo wcześniej niż zakończenie sprawy.

Każdy pożyczkodawca ma określone obowiązki wynikające z ustawy o kredycie konsumenckim z 20 lipca 2001 roku oraz aktualizacji tej ustawy z 12 maja 2011 roku, których powinien przestrzegać, aczkolwiek z autopsji naszych klientów wiemy, iż pożyczkodawcy często nie stosują się do ustawy. Przeanalizowaliśmy wiele umów kredytowych i w wielu przypadkach znaleźliśmy przykłady stosowania wobec pożyczkobiorców praktyk niezgodnych z ustawą. W większości przypadków chodzi o koszty finansowania kredytu, wady prawne w umowach, a także niejasne sformułowania i opisy wskaźników w umowie. Daje to nam możliwość podważania zasadności takiej umowy i skorzystania z opcji sankcji kredytu darmowego. W konsekwencji pożyczkobiorca zwraca samą pożyczkę bez odsetek i dodatkowych kosztów. Warto dodać, że każdy klient, który zgłosi się do nas z umową swojego kredytu złotówkowego zaciągniętego w banku lub instytucji pozabankowej, może liczyć na bezpłatną analizę umowy. Jeżeli stwierdzimy, że narusza ona obowiązujące przepisy, to składamy wówczas odpowiednie dokumenty o sankcje kredytu darmowego. Korzystać z tego mogą wszyscy klienci, jednakowo konsumenci, którzy mają kredyty w ciągłej obsłudze, a także ci, którzy zakończyli współpracę z bankiem w ramach finansowania na przestrzeni ostatniego roku.

Jednym z najważniejszych zadań, przed jakimi staje Kancelaria NiK Noga i Kaczmarek, to pomoc frankowiczom. Nieustannie opracowujemy unikalne sposoby na rozwiązywanie tego problemu, stosując przy tym wypracowane przez lata metody. Nasi klienci mogą liczyć na dwie formy rozwiązania – odfrankowienie oraz unieważnienie. Odfrankowienie daje kredytobiorcy możliwość realnego obniżenia kosztów. Oznacza to sprowadzenie kredytu frankowego do warunków kredytu złotówkowego. Związane jest to z obniżeniem wszystkich rat do końca trwania umowy i możliwość rozliczenia nadpłaconej zaliczki – wszystkich zapłaconych rat. Unieważnienie powoduje, iż kredytobiorca reguluje należności za kapitał, a bank zwraca wszystkie koszty wraz z odsetkami, które kredytobiorca poniósł w związku z zawartą umową. Przy odfrankowieniu umowa zostaje w mocy, lecz jako kredyt złotówkowy, a przy unieważnieniu umowa przestaje mieć moc prawną.
Na rynku są dwa rodzaje kredytów frankowych – indeksowany oraz denominowany. W kredycie indeksowanym na umowie znajdują się złotówki indeksowane do franka szwajcarskiego. Możliwości, które istnieją przy tym rodzaju, to unieważnienie lub odfrankowienie umowy. Z drugiej strony znajdują się kredyty denominowane, w tym przypadku na umowie widnieją tylko franki szwajcarskie. Tutaj możliwość jest jedna – unieważnienie umowy. Kancelaria NiK Noga i Kaczmarek w każdej sprawie dąży do korzystniejszej opcji dla klienta, jaką jest unieważnienie. Staramy się działać tak, aby w kieszeni klienta zostało jak najwięcej środków.
Aby dowiedzieć się, jak wygląda sytuacja z kredytem klienta, nasza kancelaria dokonuje początkowo bezpłatnej analizy pod kątem prawnym, jak i finansowym, stawiając przy tym na dokładne jej przeprowadzenie, aby klient poczuł się w pełni bezpieczny, powierzając nam swoją sprawę. Działania te powodują określenie szacunkowego wyliczenia, które jest podstawą do rozpoczęcia współpracy z kancelarią. Ustalane są również wówczas indywidualne warunki współpracy. Po przeprowadzonej analizie klient uzyska informacje o tym, ile zaoszczędzi, jak wygląda cała procedura oraz jakie związane są z nią koszty. Kolejnym etapem jest uzyskanie zaświadczeń z banku oraz przeprowadzenie analizy finansowej przez zewnętrzną instytucję, jaką jest analityk finansowy. Wyliczenie to jest podstawą do określenia kwoty roszczenia przy składaniu pozwu. Etapem trzecim jest złożenie wezwania do zapłaty do banku, które stanowi zabezpieczenie dla klienta podczas procesu sądowego, co umożliwia złożenie pozwu sądowego. Przez cały proces działań z nami klient posiada opiekuna, który zajmuje się prawidłową realizacją jego sprawy i pozostaje z nim w stałym kontakcie. Naszej kancelarii zaufało już ponad 2500 klientów posiadających kredyty walutowe, których sprawy są na bieżąco obsługiwane. Obecnie posiadamy około 200 wygranych spraw. Należy zaznaczyć, że orzecznictwo w sądach jest obecnie dużo bardziej stabilne. W Warszawie w XXVIII wydziale do spraw frankowych aż 96% spraw jest pozytywnie rozpatrzonych na rzecz klienta.

Dodatkowo Kancelaria NiK to miejsce zapewniające kompleksową obsługę klientów w kwestii odszkodowań zarówno osobowych, jak i szkodach rzeczowych. Przedmiotem naszych usług jest uzyskanie adekwatnego do szkody odszkodowania. Pomagamy naszym klientom w odzyskaniu należnych świadczeń wynikających ze szkód komunikacyjnych, wypadków w pracy oraz rolnictwie, błędów medycznych i wypadków śmiertelnych. Ponadto nasza kancelaria oferuję gamę produktów oddłużeniowych, tj. upadłość konsumencka, antywindykacja, układ konsumencki czy restrukturyzacja przedsiębiorstw. Wszystkie świadczone przez nas usługi są obsługiwane przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w sposób holistyczny.

 

Damian Karwowski, Wiktoria Krawczyk

 

Zdjęcie: Justyna Tomczak

 

Na zdjęciu właściciele kancelarii Marcin Kaczmarek i Bartłomiej Noga

 

Show Buttons
Hide Buttons