Zawsze gramy fair

Wywiad z Małgorzatą Ławnik – Dyrektorem Personalnym Kaufland Polska, laureata nagrody Best Quality Employer 2016.

Gratuluję sukcesu, jakim z pewnością jest zdobycie godła Best Quality Employer 2016. Czym jest dla Pani firmy otrzymanie tego wyróżnienia?

Godło Best Quality Employer jest potwierdzeniem właściwego rozwoju naszej firmy i realizacji celów, jakie sobie wyznaczyliśmy. Mam tu na myśli sposób funkcjonowania firmy Kaufland w codziennych relacjach z pracownikami. Chciałabym podkreślić, że obecnie zatrudniamy ponad 17 tysięcy osób w całej Polsce. To świetni pracownicy, świetni ludzie. Wspieramy rozwój osób u nas zatrudnionych –począwszy od praktykantów, rozpoczynających dopiero swoją karierę, po doświadczonych managerów. Oferujemy możliwości, wyzwania i stabilną przyszłość, a przede wszystkim zawsze gramy fair.

W jaki sposób firma Kaufland inwestuje w program podnoszenia kwalifikacji pracowników?

Naszą siłą jest różnorodność, a ona sprzyja rozwojowi. Jako jedno z największych międzynarodowych przedsiębiorstw handlowych oferujemy szerokie perspektywy na każdym etapie kariery – od programów stażowych, aż po indywidualne ścieżki rozwoju zawodowego. Inwestujemy w każdego pracownika. Co roku przeznaczamy prawie 11 mln zł na szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe i fachowe. Ponadto nasi pracownicy mają możliwość nauki języków obcych, a także brania udziału w programach wymiany międzynarodowej.

Dla wielu potencjalnych i obecnych pracowników kluczowym zagadnieniem jest system motywacyjny. Jak Kaufland realizuje te działania?

Dbamy o naszych pracowników – zarówno nowych, jak i tych z dłuższym stażem. W tym roku przeznaczyliśmy ponad 44 mln zł na podwyżki. Oprócz atrakcyjnego wynagrodzenia dajemy możliwości rozwoju w strukturach firmy. Nasza filozofia oparta jest na otwartości na nowe pomysły i, jeśli są ciekawe, to nie ma żadnych przeszkód, aby je wdrażać. Stawiając na motywację i zaangażowanie, umożliwiamy awans na stanowiska kierownicze. Praktycznie cały czas prowadzone są wewnętrzne rekrutacje. Perspektywy dla pracowników są bardzo szerokie i różnorodne, wszystko zależy od obszaru ich zainteresowań.

Rozwój to także staże i praktyki zawodowe, o których Pani wspomniała. Wiem, że Kaufland współpracuje ze środowiskami akademickimi i szkołami ponadgimnazjalnymi. Na czym polega ta współpraca?

Od wielu lat bierzemy udział w Dniach Kariery, przeprowadzanych przez międzynarodową organizację studencką AIESEC. Przygotowujemy staże dla studentów i absolwentów. Obecnie realizujemy program „Absolwent” w Departamencie Sprzedaży. Po rekrutacji, która była wieloetapowa i obejmowała m.in. wywiad telefoniczny i rozmowę kwalifikacyjną, wyłoniona została tzw. złota trzynastka, która rozpocznie wdrożenie na stanowisku Dyrektor Marketu. Dwunastomiesięczny program przewiduje zdobycie wiedzy we wszystkich aspektach funkcjonowania marketu oraz opiekę i wsparcie dyrektorów marketów i dyrektorów regionalnych w miejscu gdzie realizowane jest wdrożenie. Równie intensywna jest współpraca ze szkołami ponadgimnazjalnymi w zakresie organizacji praktyk zawodowych. Od 2015 roku w naszych marketach i centrach logistycznych praktyki zawodowe odbyło blisko 300 uczniów w takich zawodach jak sprzedawca, technik handlowiec, technik logistyk oraz technik spedytor.

Kapituła konkursu Best Quality Employer zweryfikowała i doceniła zasady i metody prowadzenia procesów rekrutacyjnych w Kauflandzie. Proszę powiedzieć, jakich osób szukacie?

Przyszłość naszej firmy to ludzie, którzy realizują cele, są zaangażowani, kompetentni, z pasją, dzięki którym Kaufland utrzyma swoją pozycję lidera w branży handlowej. Na stanowiska kierownicze szukamy ludzi wykształconych – absolwentów uczelni wyższych. Oferujemy wiele stanowisk pracy z różnych dziedzin, w ramach obszarów funkcjonowania naszego przedsiębiorstwa. Oferty pracy dotyczą także zawodów niespotykanych w branży handlowej np. specjalistów ds. ekspansji, wynajmu, specjalistów w Pionie Personalnym, inżynierów wsparcia biznesowego czy grafików. Wszystko w myśl zasady „powiedz nam, jakie są Twoje zainteresowania, a znajdziemy dla Ciebie odpowiednią ofertę”.

Dziękuję za rozmowę.

Marcin Andrzejewski

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Show Buttons
Hide Buttons