Siła ubezpieczeń grupowych

Ubezpieczenie grupowe są ważnym elementem na polskim rynku ubezpieczeniowym. Korzystne warunki, a także atrakcyjny zakres ubezpieczenia powodują rosnące zainteresowanie tym segmentem rynku. Diagnoza Społeczna 2015 badająca warunki i jakość życia Polaków wskazuje że zaufanie do ubezpieczycieli oferujących ubezpieczenia życiowe wzrasta.

Co trzeci Polak ma wykupione ubezpieczenie grupowe – 30,4%, a indywidualną polisę na życie – 27, 6%. Dane Polskiej Izby Ubezpieczeń za pierwszy kwartał 2017 r. pokazują, że ubezpieczenia grupowe stanowią znaczącą część rynku ubezpieczeń zdrowotnych, liczba osób posiadających dodatkowe polisy zdrowotne zwiększyła się rok do roku o około 30 % i jest na poziomie 2 mln ubezpieczonych. Obserwuje się dynamiczny wzrost ubezpieczeń indywidualnych, ale to są ubezpieczenia grupowe, które są korzystne i potrzebne pracownikom, cieszą się dużą popularnością. Na naszym rynku przeważa typ ubezpieczenia na życie o charakterze ochronnym – mówi Jadwiga Szermach, dyrektor departamentu sprzedaży w „Polisa-Życie” TU S.A. Vienna Insurance Group – Ubezpieczenie pracowników ma podstawowy cel, żeby zapewnić ochronę ubezpieczeniową na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Najważniejsze jest bezpieczeństwo, które jest zaliczane do fundamentalnych potrzeb człowieka. Rośnie w naszym społeczeństwie świadomość ubezpieczeniowa. Potrzeba ubezpieczenia staje się coraz silniejsza wraz z zakładaniem rodziny i większą odpowiedzialnością, jaka się z tym wiąże. Ubezpieczenia grupowe przynoszą korzyść zarówno dla pracownika, który może liczyć na pomoc finansową po chorobie lub wypadku jak i dla pracodawcy, który liczy na szybki powrót pracownika do firmy. W Polsce składkę na ubezpieczenie grupowe płacą pracodawcy, którym zależy, żeby ubezpieczenie dawało pracownikowi możliwość sprawnego leczenia i szybkiego powrotu do aktywności zawodowej. Teraz firmy zabiegają o pracowników. Ubezpieczenia grupowe mogą być argumentem, który decyduje o podjęciu zatrudnienia w danej firmie. Korzystne warunki i szeroki zakres ubezpieczenia to główne czynniki które decydują o przystąpieniu do grupowego ubezpieczenia. Jeszcze kilkanaście lat temu składki na ubezpieczenia pracownicze były pokrywane przez pracowników. – dodaje dyr. Jadwiga Szermach – od pewnego czasu coraz częściej robi to pracodawca. Taka praktyka staje się coraz powszechniejsza. Niewątpliwie jest to jeden z istotnych atutów pracodawcy w procesie rekrutacji, bo ubezpieczenie jest takim samym bonusem jak np. samochód służbowy. Działa więc motywująco jako argument za przyjęciem pracy u tego, a nie innego pracodawcy. Upraszczając, ubezpieczenie pracownicze jest dziś częścią wynagrodzenia. W Polisie-Życie oferujemy ponad 50 ryzyk dla grup pracowniczych, w tym takie, które nie dotyczą ubezpieczeń indywidualnych. Należy zwrócić uwagę na szeroki zakres ochrony jaką oferują ubezpieczenia grupowe, za stosunkowo niewielką składkę. Istotne też jest to że, często tylko ubezpieczenia grupowe oferują taką ochronę w swoim pakiecie jakiej nie można znaleźć w ubezpieczeniu indywidualnym Ubezpieczenie grupowe to pakiet ochronny na życie, który stanowi zabezpieczenie dla ubezpieczonego i jego bliskich. Stanowi też szeroki zakres ochrony w przypadku zagrożenia zdrowia. Bardzo istotne jest też to, że może być dopasowana do specyfiki zawodu, branży, liczby zatrudnionych pracowników, a także kontynuowany po zakończeniu pracy przez pracownika.

Ubezpieczenia grupowe są adresowane do każdej firmy bez wyjątku, jeśli zatrudnia minimum trzy osoby, co jest niezbędne do ubezpieczenia grupowego – mówi dyr. Jadwiga Szermach – Ubezpieczyciele muszą elastycznie podchodzić do potrzeb rynku i klientów. Mamy bardzo bogate doświadczenie, tym bardziej że od początku zaangażowaliśmy się w sprzedaż ubezpieczeń grupowych. Dzięki temu na obecnym etapie jesteśmy w stanie wyjść do klienta z ofertą branżową, dopasowaną do potrzeb klienta, który może stworzyć swój indywidualny pakiet, z zestawu ponad 50 ryzyk. Oprócz tego poza standardową ofertą mamy koszyk ryzyk zapasowych bardzo rzadko spotykanych na rynku i ściśle powiązany z określonym zawodem. Jako ciekawostka powiem że jest to np. ryzyko utraty głosu przez nauczyciela, czy w przypadku lekarzy, utrata możliwości wykonywania zawodu. Zabiegamy o średnie firmy. Osobiście wolę mieć w portfelu dziesięć firm 20-osobowych niż jedną 300-osobową, bo to bezpieczniejszy klient dla naszego biznesu. Oprócz oferty kierowanej do firm mamy propozycje ubezpieczeń zbiorowych dla osób uprawiających wolne zawody, przebywających na tzw. samozatrudnieniu, które prowadzą działalność jednoosobową. To ważne, bo odsetek tej części działalności biznesowej rośnie bardzo dynamicznie. Obecnie mamy do wyboru cztery produkty, przeznaczone dla osób, które nie posiadają umowy o pracę ani o dzieło u żadnego pracodawcy.

Myślę, że rozwój rynku ubezpieczeń grupowych będzie zmierzał w takim kierunku jak na Zachodzie. Ubezpieczenia będą stanowiły istotny rodzaj zachęty w kontekście pozyskania nowego pracownika lub motywacji do utrzymania go w firmie. Ubezpieczyciele na ogół już teraz posiadają w ofercie produkty grupowe. Co zatem się zmieni? Będą rosły kwoty ubezpieczeń i wypłat świadczeń. Jestem przekonana, że ubezpieczenia grupowe będą się rozwijały w kierunku ryzyk związanych z problemami zdrowotnymi, dodaje dyr. Szermach Pracuję w Polisie-Życie ponad 20 lat, niemal od początku jej działalności, a w branży ubezpieczeń ponad 25 lat. Obserwuję ten rynek nie tylko z perspektywy mojej firmy, lecz także konkurencji. Uważam, że oferta musi być korygowana na bieżąco, dopasowana do potrzeb rynku i finansowych możliwości klienta.

Wszyscy potrzebujemy poczucia bezpieczeństwa, ale jednocześnie każdy potrzebuje indywidualnego podejścia do swoich potrzeb. Dodatkowo coraz bardziej powszechne kredyty pogłębiają w społeczeństwie zapotrzebowanie na ubezpieczenia, zwłaszcza w przypadku rodzin, gdzie do głosu dochodzi odpowiedzialność za przyszłość współmałżonka i dzieci. Kolejna sprawa to fakt, że w wieku emerytalnym nie można liczyć na opiekę państwa. Warto jak najwcześniej pomyśleć o przyszłości, żeby zapewnić sobie spokój w wieku emerytalnym. Te wszystkie elementy powodują wzrost zainteresowania ubezpieczeniami grupowymi. Patrząc na rozwój polskiego rynku ubezpieczeń należy jednak pamiętać o zmianach jakie nas czekają, 5 lipca br. Roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, która zastąpi obowiązujące przepisy Ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Ustawa która wejdzie w życie od lutego 2018r implementuje do polskiego porządku prawnego Dyrektywy IDD, której podstawowym założeniem jest objęcie klientów szerszą ochroną w procesie zakupu ubezpieczenia.

 

Anna Arwaniti

Show Buttons
Hide Buttons