POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. WPROWADZENIE

 1. Prywatność odwiedzających naszą stronę internetową jest dla nas bardzo ważna i dokładamy wszelkich starań, aby ją chronić. Niniejsza polityka wyjaśnia, co robimy z Twoimi danymi osobowymi.
 2. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu oraz innych powiązanych z nim witryn, komunikacji oraz usług.
 3. Na potrzeby dostępności treści, lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” został zastąpiony określeniem „Ty”, „Business Solutions Elżbieta Michalska- wydawca Magazynu TYGRYSY Biznesu. (Administrator)” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Niniejsza Polityka Prywatności powinna być pomocna w zrozumieniu, jakie dane od Ciebie zbieramy i w jakim celu, a także do czego je wykorzystujemy. Te informacje są ważne, dlatego prosimy Cię o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem

 II. ZGODY

 1. Korzystanie przez Ciebie z serwisu oznacza Twoją akceptację tego, że Administrator gromadzi, wykorzystuje i udostępnia dane nieosobowe i osobowe zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.
 2. Zgoda na korzystanie z plików cookie zgodnie z warunkami niniejszej polityki podczas pierwszej wizyty na naszej stronie pozwala nam na korzystanie z plików cookie przy każdej kolejnej wizycie na naszej stronie.
 3. Masz, jednakże kontrolę nad sposobem wykorzystywania oraz udostępniania jego danych, co szczegółowo zostało opisane w rozdziale X niniejszej Polityki Prywatności „Jakie prawa przysługują Ci odnośnie Twoich danych osobowych”.
 4. W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o Twoją zgodę, masz prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną wcześniej zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Informujemy Cię o możliwości wycofania zgody przed jej wyrażeniem.
 5. W przypadku, gdy nastąpi zmiana niniejszej Polityki Prywatności, a Ty nadal będziesz korzystał z serwisu to działanie to poczytuje się za wyrażenie zgody na aktualne warunki Polityki Prywatności.

III. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: „Rozporządzenie”), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 t.j.), a także ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawie telekomunikacyjnym (Dz.U.2019.2460 t.j.) jest Business Solutions Elżbieta Michalska z siedzibą w Warszawie (02-797), ul. Klimczaka 6/52, NIP 5841042494   REGON 366305948  (dalej jako My)
 2. Użytkownikiem jest każda osoba, której dane dotyczą, korzystająca z serwisu internetowego oraz innych powiązanych z nim witryn, komunikacji oraz usług. (dalej jako Ty).
 3. Podjęliśmy wszelkie działania zmierzające do ochrony danych osobowych Użytkowników oraz do ochrony ich prywatności.

IV. JAKIE INFORMACJE O TOBIE PRZETWARZAMY?

 1. Przetwarzamy jedynie te dane osobowe, które są niezbędne do prawidłowego realizowania świadczonych usług.
 2. Gromadzimy m.in. następujące dane osobowe i nieosobowe:
 3. Imię i nazwisko
 4. Adres poczty elektronicznej,
 5. Numer telefonu,
 6. dane niezbędne do realizacji płatności za zamówienia
 7. IP komputera,

V. JAKIE SĄ CELE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Twoje dane osobowe możemy zbierać i później dalej przetwarzać w celach:

 1. zawarcia i wykonywania umów
 2. rozliczania transakcji
 3. rozpatrywania reklamacji i ochrony przed ewentualnymi nieuzasadnionymi reklamacjami
 4. odpowiadania na Twoje zapytania (jeśli zadzwoniłeś lub napisałeś do nas z pytaniem)
 5. przesyłania newslettera – jeśli wyraziłeś na to zgodę
 6. marketingu własnych i polecanych produktów związanych z branżą marketingową (jeśli jesteś naszym Klientem, to przetwarzania Twoich danych na cele marketingowe możemy dokonywać w ramach tzw. prawnie uzasadnionego interesu, na tej samej podstawie korzystamy z narzędzi do remarketingu na podstawie plików cookies, w pozostałych przypadkach nasza działalność marketingowa opiera się na Twojej zgodzie).

VI. JAKIE SĄ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi jedna lub więcej z poniższych przesłanek: Przetwarzamy Twoje dane na podstawie art. 6 ust.1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zgodnie z następującymi literami tego artykułu:

 1. 6 ust. 1 lit. a – na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (np. podczas składania zamówienia);
 2. 6 ust. 1 lit. b – przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do wykonania lub zawarcia z Tobą umowy lub do podjęcia działań na Twoje żądanie (odpowiedź na pytanie dotyczące towaru lub usługi, reklamacja);
 3. 6 ust. 1 lit. c – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na administratorze (np. obowiązki rachunkowe i podatkowe);
 4. 6 ust. 1 lit. f – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (np. takich jak udzielania odpowiedzi na Twoje pisma i wnioski).

VII. PRZEZ JAKI OKRES BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe przechowujemy do momentu wycofania zgody lub po powzięciu informacji o nieużyteczności kontaktu. Dane osobowe służące do realizacji umowy lub do wykonania obowiązków ustawowych przetwarzamy do czasu upłynięcia okresów roszczeniowych, w tym także obowiązków rozliczeniowych wobec odpowiednich organów, chyba, że po tym terminie dane możemy przetwarzać na innej podstawie.

VIII. KTO MA DOSTĘP DO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

 1. Co do zasady jedynym odbiorcą podawanych przez Ciebie danych osobowych jesteśmy my. Dane gromadzone w ramach świadczonych usług nie są przekazywane ani odsprzedawane podmiotom trzecim.
 2. Dostęp do danych (najczęściej na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych) mogą być udostępniane następującym podmiotom:
   • Firmy hostingowe, świadczące dla nas usługi hostingu lub usług pokrewnych.
   • Firmy, za pośrednictwem których świadczona jest usługa Newslettera.
   • Nasi podwykonawcy przetwarzający dane osobowe na nasze zlecenie.
   • Dostawcy usług prawnych i doradczych oraz wspierających nas w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym).
   • Podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

IX. JAK ZABEZPIECZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Stosowane przez nas systemy oraz procedury chroniące przed dostępem oraz ujawnieniem danych osobom niepożądanym mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa Twoich danych osobowych. Ponadto stosowane przez nas systemy oraz procedury są regularnie monitorowane w celu wykrycia ewentualnych zagrożeń. Pozyskane przez nas dane osobowe przechowywane są w systemach komputerowych, do których dostęp jest ściśle ograniczony.

X. JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI PRAWA ODNOŚNIE do TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

 1. Posiadasz prawo do:
  • Żądania dostępu do Twoich danych osobowych;
  • Sprostowania danych;
  • Żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
  • Usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania;
  • Wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych;
  • Przeniesienia Twoich danych osobowych.
 2. Masz prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem. W tym celu możesz również przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe lub drogą mailową na adres: biuro@certyfikacjakrajowa.org.pl
 3. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Twoich danych osobowych przez Administratora, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, jednak bez ich podania część funkcjonalności serwisu może nie działać prawidłowo.


XI. POLITYKA COOKIES

 1. W celu wykonania swoich usług Serwis wykorzystuje pliki cookies (polska nazwa funkcjonująca w polskojęzycznej wersji przeglądarek „ciasteczka”). Cookies są to małe pliki tekstowe wysyłane do Ciebie przez serwis internetowy i zapisywane na Twoim urządzeniu. Korzystając z Serwisu wyrażasz zgodę na zastosowanie technologii służącej do gromadzenia i zapisywania informacji opartej na przesłaniu jednego lub wielu plików cookies do Twojego urządzenia.
 2. W Serwisie wykorzystywane są następujące pliki cookies:
  • cookies sesyjne (tymczasowe): są przechowywane na Twoich urządzeniach do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Po zakończeniu sesji informacje są trwale usuwane z urządzenia;
  • cookies stałe: nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki i mogą być wykorzystane przez serwis w przyszłości.
 3. W Serwisie używane są pliki cookies w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu i możliwości jego użytkowania.
  • zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu i możliwości jego użytkowania;
  • zapamiętania bieżącej sesji Użytkownika;
  • do pokazywania reklamy lub elementu strony tylko określoną liczbę razy.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są również w przypadku korzystania przez Użytkownika z usług oferowanych przez współpracujące z Serwisem inne podmioty.
 5. Ustawieniami cookies można zarządzać poprzez zmiany w ustawieniach swojej przeglądarki lub nawet całkowicie je wyłączyć. Cookies nie są szkodliwe dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku. Cookies nie zawierają żadnych danych osobowych.
 6. Informujemy, iż możesz poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej wyłączyć obsługę plików „cookies” lub zmienić sposób korzystania z „cookies” w Serwisie. Więcej o plikach cookies (ciasteczkach) znajdziesz na www.wszystkoociasteczkach.pl.
 7. Poniżej znajdują się informacje, jak można zmienić ustawienia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
  • Internet Explorer: Otwórz program Internet Explorer, klikając przycisk Start. Obraz przycisku Start. W polu wyszukiwania wpisz tekst Internet Explorer, a następnie na liście wyników kliknij pozycję Internet Explorer. Kliknij przycisk Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Opcje internetowe. Kliknij kartę Prywatność, a następnie w obszarze Ustawienia przesuń suwak do najwyższego położenia, aby zablokować wszystkie pliki cookie lub do najniższego położenia, aby zezwolić na wszystkie pliki cookie, a następnie kliknij przycisk OK.
  • Chrome: Kliknij menu Chrome Chrome menu na pasku narzędzi przeglądarki. Wybierz Ustawienia. Kliknij Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” kliknij przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” możesz zmienić ustawienia plików cookie
  • FireFox: Naciśnij przycisk menu New Fx Menu i wybierz Preferencje. Wybierz panel Prywatność. Z menu rozwijanego elementu Program Firefox: wybierz opcję: będzie używał ustawień historii użytkownika. Zaznacz Akceptuj ciasteczka, by włączyć, odznacz, by wyłączyć obsługę ciasteczek. Wybierz okres przechowywania ciasteczek. Zamknij okno preferencji
  • Opera: Ustawienia ciasteczek. Ustawienia. Preferencje. Zaawansowane. Ciasteczka
 8. Możliwe jest również regulowanie wyświetlanych reklam w przeglądarkach. Więcej informacji znajduje się na www.youronlinechoices.com

XII. JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ADMINISTARTOREM DANYCH OSOBOWYCH?

Należy wysłać

maila na adres: redakcja@tygrysybiznesu.com.pl

lub

 • przesłać wiadomość pocztą tradycyjną:

Business Solutions Elżbieta Michalska

z siedzibą w Warszawie (02-797), ul. Klimczaka 6 lok.52

 XII. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

 1. W celu uaktualnienia informacji zawartych w niniejszej Polityce prywatności oraz jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianie.
 2. Wraz ze zmianą treści dokumentu, zmieniona zostanie data jego aktualizacji, zamieszczana na wstępie niniejszej Polityki Prywatności.
 3. O każdej istotnej zmianie zostaniesz powiadomiony poprzez informację umieszoną na stronie internetowej lub bezpośrednio. W celu zasięgnięcia informacji o sposobie ochrony danych osobowych, rekomendujemy Ci regularne zapoznawanie się z niniejszymi zasadami Polityki Prywatności

azyn TYGRYSY Biznesu jest magazynem bezpłatnym, dostępny na rynku od 3 lat, zarówno w wersji papierowej, jak i online. Wydanie papierowe to magazyn w klasycznej, drukowanej formie . Każdy numer to ponad 90 stronicowe wydanie wypełnione merytoryczną treścią nad którą czuwa zespół redaktorów, których misją jest dostarczenie wartościowych informacji naszemu czytelnikowi.

Odbiorcami naszego magazynu są m.in. właściciele i prezesi firm,głównie z sektora mśp, ale nie tylko, wyższe kadry zarządzające, dyrektorzy/pracownicy działu marketingu, managerowie i specjaliści HRM, przedstawiciele branży reklamowej, wszystkie osoby zainteresowane tematyką biznesu, promocji i zarządzania.

Nakład: 7 000 egzemplarzy

Częstotliwość: kwartalnik

Dystrybucja: ogólnopolska (prenumerata, kolportaż zewnętrzny)

– prenumerata stała (> 4 000 prenumeratorów)

– prenumerata do bazy klientów/laureatów programów branżowych, których organizatorem jest Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej

-kolportaż podczas targów, kongresów i konferencji, które organizujemy i którym patronujemy – dystrybucja wśród partnerów biznesowych.

Magazyn dostępny jest również w najlepszych kawiarniach, restauracjach, hotelach, salonach spa i punktach usługowych na terenie całego kraju.

Chcesz dotrzeć ze swoją ofertą bezpośrednio do osób decyzyjnych w firmach?

Szukasz partnerów w biznesie?

Potrzebujesz promocji w profesjonalnym medium?

Skontaktuj się z działem reklamy!

Kierownik Działu Reklamy
Justyna Nakonieczna
kom.: 512 009 069

reklama@tygrysybiznesu.com.pl

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Show Buttons
Hide Buttons