Wywiad z Anną Kolisz
wiceprezes zarządu firmy ANKOL

 

Anna Kolisz – Wiceprezes Zarządu firmy ANKOL działającej w sektorze lotniczym jako dostawca usług remontowych i części zamiennych.

  1. Co oznacza dla Pani sukces w prowadzeniu działalności gospodarczej?

Miarą naszego sukcesu jest reputacja marki ANKOL oraz ciągłość prowadzonej działalności handlowej na wielu rynkach świata, od 30 lat. Wypracowana pozycja lidera w branży dostaw dla lotnictwa i zaufanie kontrahentów, w tym sektorów rządowych wielu państw, stanowi wykładnie naszej odpowiedzialności i rzetelności wywiązywania się z trudnych i wymagających kontraktów.

  1. Co Pani zdaniem ułatwia osiągnięcie sukcesu?

Sukces nie jest dziełem przypadku. W każdym biznesie trzeba dbać aby nie stracić tego co osiągnęliśmy. W przypadku naszej firmy sukces to efekt wielu lat wytężonej pracy, dbałości o najwyższą jakość oferowanych produktów i usług, solidności, stałego inwestowania w rozwój i doskonalenie standardów. Ważna jest świadomość celu, jasna wizja jego realizacji a przede wszystkim chęć samorealizacji.

  1. Od 30 lat zarządza Pani firmą ANKOL działającą dla lotnictwa wojskowego i cywilnego na międzynarodowych rynkach. Jakie były początki podjęcia i prowadzenia przez Panią własnej firmy?

Lata 90-te ubiegłego wieku stworzyły Polakom możliwości własnej przedsiębiorczości. Ja mając doświadczenie w zarządzaniu wieloma projektami oraz dużymi zespołami w placówkach oświatowych czułam potrzebę wykazania się na szerszym polu biznesowym. Obserwując potrzeby rynków zauważyłam możliwości wymiany towarowej pomiędzy Polską a sąsiadującymi krajami. Podjęłam decyzję o założeniu własnej firmy handlowej w 1991 roku. Sama poszukiwałam kontrahentów i dostawców, realizowałam pierwsze umowy handlowe. To były moje pierwsze sukcesy i satysfakcja. Po dwóch latach dołączył do mnie mąż Czesław Kolisz, który z wykształcenia jest inż. budowy statków powietrznych. Jego wiedza i doświadczenie w branży lotniczej umocniło działalność ANKOL i ukierunkowało na ścisłą współpracę z lotnictwem wojskowym i cywilnym. Operacje handlowe w zakresie dostaw wyrobów i usług dla lotnictwa wymagają spełniania wielu kryteriów jakości, bezpieczeństwa i obejmują zróżnicowane prawnie i gospodarczo  rynki. Dlatego stopniowo zatrudnialiśmy specjalistów w branży lotniczej, rozbudowywaliśmy infrastrukturę i wdrażaliśmy innowacje by nowocześnie działać i szybko odpowiadać na potrzeby współczesnych rynków. Poszerzaliśmy zakres działania na światowych rynkach i ofertę handlową. Wdrożyliśmy 10 systemów zarządzania jakością towarów, usług i dostaw, BHP, Środowiska, bezpieczeństwa informacji, które obejmują nie tylko normy krajowe ale także międzynarodowe oraz wymagane tylko w dostawach dla lotnictwa. Systemy te niewątpliwie miały wpływ na podniesienie poziomu zarządzania, kontrolowania procesów i efektywność.

  1. Czy zaczynając prowadzenie biznesu spodziewała się Pani takiego sukcesu w branży i rozrostu firmy?

Oboje z mężem jesteśmy ludźmi ambitnymi i bardzo zaangażowanymi w pracę. Podejmując się jakiegokolwiek działania dążymy zawsze do osiągania najlepszego wyniku z możliwych, przez jakość do celu. Moim założeniem było stworzenie marki silnej i zyskownej, realizującej zobowiązania poprzez najwyższe standardy, solidność, wiarygodność i etykę. Dbając o rozwój firmy inwestowałam stale w podnoszenie standardów w obszarze jakości, zarządzania, HR, IT  a także infrastruktury i marketingu. Zwłaszcza inwestycje w rozwój kadry uważam, za ważne z uwagi na profesjonalną obsługę działań biznesowych, świadomość wspólnych celów i  identyfikację pracowników z firmą. Chce podkreślić, że utrzymanie zadawalającej kondycji w biznesie to proces nieustanny i  wymagający, by utrzymać osiągnięty status. Dziś to wielka satysfakcji, mając uznanie zarówno naszych klientów jak i wielu organizacji, instytucji, stowarzyszeń przyznających wyróżnienia. Firma jest laureatem wielu prestiżowych nagród na arenie krajowej i zagranicznej. Wyróżnienia są dowodem osiągnięć w obszarze finansów, zarządzania, jakości, etyki, kapitału ludzkiego, marketingu, innowacji i nowych technologii oraz przywództwa.  Stanowią także motywację do dalszego podnoszenia poziomu działalności i tempa rozwoju, by nie tylko nadążyć za szybkim postępem współczesnego świata ale zasługiwać także na kolejne laury.  

  1. Czy zdarzały się kryzysy i w jaki sposób udało się je przezwyciężyć?

Oczywiście. Branża lotnicza i niestabilne rynki gospodarcze ulegają ciągłym zmianom. Dlatego potrzebna jest nieustanna analiza zagrożeń, skuteczna reakcja na nie oraz właściwe wnioski na przyszłość. Z pozoru to banały ale ich świadomość pozwala zapewnić bezpieczeństwo i ciągłość działań biznesowych. Jako nowoczesna i prężna firma, chcemy nadal być liderem na rynkach działania a  poszukiwanie wiedzy, projekty edukacyjne i rozwojowe są wpisane na stałe w naszych działaniach.

  1. Jakie są dalsze plany rozwojowe ANKOL?

Zapewnienie długofalowych działań i bezpieczna przyszłość marki to cel podstawowy. Realizujemy misję by być silną, zyskowna marką poprzez najwyższą jakość i profesjonalizm. Jasne założenia ułatwiają wytyczanie poszczególnych etapów planów rozwojowych. Ich celem jest ekspansja rynkowa, rozszerzanie oferty handlowej, umacnianie pozycji i wizerunku.

 

 

 

 

Show Buttons
Hide Buttons