Badania satysfakcji pracowników – pytania, które warto zadawać

 

Zadowolony pracownik to efektywny pracownik. Satysfakcja i pasja do pracy jest jednym z najsilniejszych motywatorów, które bezpośrednio przekładają się na wydajność oraz jakość wykonywanych przez zespół zadań. Systematyczne badania satysfakcji pracowników Twojej firmy pozwolą monitorować poziom zadowolenia kadry, wygenerują większe zyski, a liczba odchodzących pracowników znacząco spadnie. Odpowiedzi, które uzyskasz, pozwolą Ci na prawidłowe ukierunkowanie dalszych działań biznesowych.

Pytania wymagające odpowiedzi

Fundamentem sprawnie działającego i rozwijającego się zespołu są zadowoleni pracownicy. Ci z nich, którzy nie odczuwają satysfakcji, nie potrafią efektywnie wykonywać swoich obowiązków. Co więcej, mogą w negatywny sposób oddziaływać na innych członków zespołu. Prowadzenie cyklicznych badań satysfakcji pracowników pozwala konsekwentnie eliminować czynniki wpływające na niski poziom zadowolenia i wiążące się z tym zagrożenia.

Badanie satysfakcji umożliwia poznanie odpowiedzi na pytania dotyczące motywacji pracowników, poziomu ich zaangażowania, satysfakcji z wykonywanych obowiązków, oczekiwanych przez nich kierunkach rozwoju w ramach działalności firmy, a także obszarów, które warto usprawnić w organizacji.

Czym są badania satysfakcji pracowników?

To nic innego jak analizowanie poziomu zadowolenia pracowników z wykonywanych zadań oraz atmosfery panującej w firmie. Jest rodzajem ankiety zapewniającej pracodawcy przede wszystkim najważniejsze informacje odnośnie panującej wśród kadry opinii na temat przedsiębiorstwa oraz wykonywanych obowiązków służbowych.

Badania satysfakcji pracowników umożliwiają poznanie dynamiki relacji w firmie, pozwalają mierzyć poziom satysfakcji, motywacji i zaangażowania, a także zapewniają informacje odnośnie wartości, którymi kierują się poszczególni pracownicy, oraz ich oczekiwań względem przedsiębiorstwa. Badania satysfakcji pracowników to doskonałe narzędzie eliminujące wysoki poziom rotacji w organizacji. należy przy tym pamiętać, że zbyt częste badania mogą doprowadzić do sytuacji, w której pracownicy zaczną je odbierać jako formę kontroli. Zaleca się, aby wykonywać je średnio co rok, lub raz na dwa lata.

 

Dlaczego warto badać satysfakcję pracowników?

Prowadzenie regularnych badań pozwala zbudować i utrzymać pozytywne relacje między pracownikami a kadrą kierowniczą, a także znacząco wpłynąć na pozytywną ocenę środowiska pracy. Badanie może dotyczyć takich sfer, jak np.

  • relacje z firmą i stopień odczuwanego zadowolenia
  • efektywność pracy zespołowej
  • przepływ informacji
  • relacje z przełożonymi
  • odczuwana pasja z wykonywanej pracy
  • samoocena pracownika
  • opinia zatrudnionych
  • życie zawodowe, a życie osobiste w kontekście odczuwanej satysfakcji
  • równe traktowanie członków zespołu
  • poczucie spełnienia, bycia ważnym członkiem zespołu

 

Dlaczego warto badać satysfakcję pracowników? Pracownicy niejednokrotnie łączą swoją satysfakcję zawodową bezpośrednio z wynagrodzeniem czy pakietem oferowanych benefitów, zapominając o innych ważnych czynnikach, które mogą mieć istotny wpływ na ich dobrostan w firmie.

Takie podejście bardzo uszczupla wachlarz możliwości dostosowania działań biznesowych do pracowników i skazuje zarządzających na niechybną porażkę. Nie są oni w stanie na dłuższą metę podnosić wynagrodzenia, a nie znając opinii pracowników, nie wiedzą, jakie są ich najbardziej palące potrzeby. Badania satysfakcji pracowników eliminują wszystkie te problemy, pozwalając organizacji działać sprawniej i efektywniej.

Show Buttons
Hide Buttons