Mentoring biznesowy – sprawdzony sposób na rozwój biznesu i managerów

 

Role leaderów w czasach VUCA stają się coraz bardziej kompleksowe. Coraz częściej wymagają też kombinacji doświadczenia i konkretnych umiejętności hybrydowych. Z pomocą w ich rozwoju może przyjść mentoring biznesowy.

Współcześni przedsiębiorcy, jak i managerowie muszą umieć odnaleźć się i zarządzać w świecie VUCA, czyli burzliwej rzeczywistości biznesowej. Dziś bowiem prawie każda rola zawodowa wymaga rozumienia coraz szerszego obszaru funkcjonowania firmy i nie tylko podążania za trendami rynkowymi, ale także ich kreowania. Role leaderów stają się coraz bardziej kompleksowe. Coraz częściej wymagają też umiejętności łączenia różnorodnych doświadczeń i kompetencji hybrydowych – na przykład wysokich zdolności interpersonalnych z techniczno-analitycznymi.

 

Akronim VUCA został wprowadzony przez amerykańskich wojskowych strategów pod koniec lat 80. XX wieku. Odnosi się do sytuacji powstałej po zakończeniu zimnej wojny, w której wypracowane przez lata, sprawdzone metody przestały się sprawdzać. Ten czas charakteryzowała bowiem duża zmienność, czyli Volatility, niepewność (Uncertainty), złożoność (Complexity) i niejednoznaczność (Ambiguity). Podobnymi parametrami charakteryzuje się dzisiejsza rzeczywistość biznesowa. Dla przedsiębiorstw konsekwencje wynikające z występowania tych czterech elementów składających się na rzeczywistość VUCA to przede wszystkim zmiana podejścia do planowania biznesu oraz rozwoju kompetencji.

 

Co więcej, w czasach wymagających zwinnego wdrażania zmian i podejmowania trudnych decyzji rozwój umiejętności zarządzania poprzez klasyczne szkolenia może się okazać niewystarczający. Przedsiębiorca lub manager potrzebują bowiem nie tylko wiedzy, ale i porady, możliwości skonfrontowania swoich pomysłów z postronną, ale zaufaną osobą. Takich konsultacji może udzielić organizacji tylko ktoś, kto nie tylko doświadczył już konkretnych sytuacji, ale także jest odpowiednio merytorycznie przygotowany do pełnienia takiej roli – na przykład profesjonalny mentor biznesu.

 

Mentoring w liczbach

„Jeśli chcesz gdzieś dojść, najlepiej znajdź kogoś, kto już tam był” – ten cytat autorstwa Roberta Kiosaki bardzo trafnie oddaje ideę mentoringu. W USA mentoring popularny jest od dawna – ponad 70% firm z listy Fortune 500[1] oferuje wsparcie mentora pracownikom. To wyjaśnia sukcesy wielu z tych przedsiębiorstw. Badania wskazują także, że 67% organizacji zaobserwowało wzrost wydajności w wyniku wsparcia ze strony mentorów, a 55% firm przyznaje, że mentoring ma pozytywny wpływ na ich wyniki[2]. Z kolei 78,8% pracowników przebadanych przez PeopleFluent wskazało również pozytywny wpływ mentoringu na ich zaangażowanie w wykonywaną pracę[3].

Mentoring to jedna z najskuteczniejszych obecnie form wsparcia organizacji, która sprzyja wprowadzaniu zwinnych zmian. W wielu krajach mentoring jest z powodzeniem stosowany od lat. W Polsce profesjonalny mentoring jako forma wsparcia managerów i organizacji dopiero się rozwija. Przyjrzyj się zatem, czym tak naprawdę jest mentoring i jakie niesie korzyści dla organizacji.

 

Czym jest mentoring?

Mentoring to prowadzony w formie partnerskiej relacji proces rozwojowy pomiędzy mentorem a jego podopiecznym, który ma na celu maksymalizację potencjału i rozwój talentów podopiecznego, czyli mentee. Profesjonalnie przygotowany mentor – oprócz własnego doświadczenia biznesowego – wnosi do procesu także wiedzę procesową oraz techniki i narzędzia, które umożliwiają prowadzenie takiego procesu w sposób ustrukturyzowany i efektywny. W odróżnieniu od coacha mentor może podzielić się relewantną wiedzą lub przykładami z biznesu z podopiecznym, podpowiedzieć mu warte rozważenia rozwiązania. To właśnie element relewantnego doświadczenia biznesowego, którym mentor może się podzielić lub zainspirować mentee, odróżnia mentoring od coachingu. Z uwagi na element doświadczenia mentoring bywa nazywany także „coachingiem +”.

 

Jak przebiega współpraca z mentorem?

Proces mentoringowy składa się z serii indywidualnych spotkań (tzw. sesji mentoringowych) pomiędzy mentorem i mentee. W toku tych spotkań mentor:

 • Omawia wyzwania, z którymi mierzy się podopieczny i pomaga mu je doprecyzować.
 • Wspólnie z podopiecznym określi jego mocne strony oraz obszary kompetencyjne, które warto rozwinąć podczas wspólnego procesu mentoringowego.
 • Pomoże zdefiniować cele i kryteria, które pozwolą monitorować postęp samego procesu, jak i rozwoju managera.
 • Podzieli się swoim praktycznym doświadczeniem biznesowym i wiedzą w zakresie, którego dotyczą wyzwania mentee.
 • Wesprze podopiecznego w oddzielaniu faktów od emocji i przekonań, pomoże mu obiektywniej spojrzeć na wyzwania, z którymi się mierzy.
 • Pomoże odkryć motywatory wewnętrzne i wypracować relewantne dla mentee rozwiązania.
 • Doda odwagi, wesprze w podjęciu działań.
 • Będzie towarzyszył we wdrażaniu zmian, udzielając na bieżąco feedbacku i wspierając mentee merytorycznie i emocjonalnie.
 •  

5 korzyści ze współpracy z mentorem biznesu

 1. Mentoring jest dużo efektywniejszym procesem przyswajania wiedzy niż szkolenia. Według badań N. Rackhama 87% wiedzy ze szkoleń́ ulega zapomnieniu już̇ po miesią Zindywidualizowany, dopasowany do potrzeb rozwojowych proces – jakim jest mentoring – umożliwia szybsze przyswojenie relewantnej dla danej osoby wiedzy i przećwiczenie relewantnych rozwiązań. W konsekwencji szybciej przekłada się na jego efektywniejsze decyzje i działania[4].
 2. Doświadczenie, przykłady rozwiązań, wnioski z porażek, którymi dzieli się mentor, pozwalają mentee przyjrzeć się różnym opcjom i samodzielnie podejmować trafniejsze decyzje biznesowe, a w konsekwencji osiągać lepsze wyniki.
 3. Mentoring to sposób na trening „miękkich” umiejętności w „twardej” pracy. Obecne role leaderów coraz częściej wymagają kombinacji umiejętności hybrydowych, czyli umiejętnego korzystania z twardych i miękkich kompetencji. W odpowiedzi na te potrzeby mentor może pomóc managerowi nie tylko poszerzyć wiedzę, ale także rozwinąć umiejętności z zakresu efektywnej komunikacji interpersonalnej i współpracy w zespole, jak również je przećwiczyć i utrwalić.
 4. Mentoring dodaje odwagi, daje poczucie bezpieczeństwa i ogranicza poczucie samotności w stawianiu czoła problemom. Stwarza przestrzeń do bezpiecznej komunikacji, szczerego feedbacku i sparringu. Mentor daje wsparcie H2H – obecność, uważność, empatię, co jest szczególnie ważne w czasach pracy hybrydowej, która zwiększa poczucie izolacji.
 5. Managerowie, z którymi pracuję mentoringowo, podczas podsumowania naszych spotkań często podkreślają, że przytaczane przeze mnie rzeczywiste przykłady z mojego doświadczenia biznesowego są dla nich relewantne – pozwalają im bowiem nie tylko poszerzyć horyzonty, zyskać szerszą perspektywę i nową wiedzę, ale także zrozumieć, że nie są pozostawieni sami sobie w realizacji wyzwań. To z kolei zwiększa ich motywację do podejmowania odważniejszych decyzji, a także daje impuls do dalszego rozwijania swoich predyspozycji i talentów.

 

Jak wybrać dobrego mentora biznesowego dla managera? 

Wybór mentora to niełatwe zadanie. Chcąc dopasować i wybrać najlepszego mentora biznesowego dla danego managera w organizacji lub też dla siebie, warto zwrócić uwagę na poniższe parametry:

 • Jaką wiedzą i doświadczeniem biznesowym dysponuje mentor w obszarze, który mentee chce rozwinąć.
 • Referencje mentora w zakresie ilości godzin i przeprowadzonych procesów mentoringowych oraz rekomendacje poprzednich klientów.
 • Przygotowanie merytoryczne mentora do prowadzenia procesów rozwojowych. Profesjonalny mentor powinien posiadać certyfikację lub akredytację. Powyższe dokumenty, wydane przez uznaną jednostkę certyfikującą, są potwierdzeniem merytorycznego przygotowania mentora do prowadzenia procesów rozwojowych.
 • Czy mentor podlega kodeksowi etyki uznanych organizacji branżowych i czy korzysta z superwizji, która jest wymogiem większości profesjonalnych organizacji certyfikujących mentorów.

Choć mentoring nie jest odpowiedzią i rozwiązaniem na wszystkie wyzwania dzisiejszej dynamicznej rzeczywistości biznesowej, niewątpliwie jest jedną z najskuteczniejszych metod rozwoju managerów i akceleracji biznesu, jaką mają dziś do dyspozycji ludzie i organizacje. Dlatego zdecydowanie warto rozważyć tę formę wsparcia.

 

Małgorzata Warda, certyfikowany mentor biznesu EMCC

Certyfikowana międzynarodowo mentorka biznesowa European Mentoring & Coaching Council, akredytowany w Londynie executive coach, praktyk biznesu, wykładowca MBA. Mentorka biznesu w Sieci Przedsiębiorczych Kobiet i Fundacji Liderek Biznesu. Ma ponad 25 lat doświadczenia managerskiego w globalnych korporacjach w obszarze sprzedaży i zarządzaniu zespołami na stanowiskach Dyrektora Handlowego i Generalnego. Wspiera managerów i właścicieli firm poprzez indywidualne procesy mentoringowe i coachingowe – najczęściej w obszarze rozwoju sprzedaży oraz budowania kompetencji przywódczych. Realizuje autorskie szkolenia, warsztaty i webinary biznesowe oraz wykłady MBA z obszaru leadershipu i rentownej sprzedaży. Prowadzi firmę doradczo-szkoleniową Warda & Partners (www.wardateam.com), która niedawno została wyróżniona w międzynarodowym rankingu jako „Best International Business Mentoring & Consulting Firm – Poland”. Więcej informacji i kontakt z autorką: https://www.linkedin.com/in/malgorzata-warda/ lub info@wardateam.com.

 

 

 

[1] https://chronus.com/blog/mentoring-what-is-it-and-why-does-it-matter

[2] http://nationalmentoringday.org/facts & Mentorsme, 2020.

[3] https://chronus.com/blog/mentoring-what-is-it-and-why-does-it-matter

[4] https://www.talkaboutvalue.com/blog/87-percent-of-training-knowledge-is-wasted-without-further-coaching-or-reinforcement-activity

Show Buttons
Hide Buttons