Nowoczesne przywództwo, czyli jak być skutecznym liderem?

Wielu ludzi odchodzi z pracy, nie dlatego, że są niezadowoleni z funkcjonowania firmy, lecz z powodu złych relacji z szefem. Potwierdzają to badania. Warto zatem zastanowić się nad tym – jakie kompetencje oraz cechy powinien posiadać skuteczny lider, prowadzący efektywny i sprawnie działający zespół? Jak powinien postępować, aby właściwie nim zarządzać i wspierać swoich pracowników w dążeniu do osiągania ambitnych celów? To bowiem na przywódcy spoczywa pełna odpowiedzialność za sukcesy i porażki jego drużyny.

Rozwój pracowników

Nowoczesny przywódca zna swoich pracowników. Wie jakie są ich pasje oraz zauważa drzemiący w nich potencjał. Potrafi go wydobyć i wykorzystywać w celu dostarczenia firmie mierzalnych profitów. Dobry lider, posiadający taką wiedzę, inspiruje i motywuje ludzi w swoim zespole do działania i myślenia w kategoriach tego, w jaki sposób mogą wykorzystać posiadane umiejętności dla dobra organizacji, w której pracują i się przy tym rozwijać. Jeśli pracownicy będą mieli poczucie, że w firmie mogą rozwijać swoje pasje i wykorzystywać umiejętności w kreatywny sposób –myśląc out of box i tworząc nowe produkty, usługi, czy innowacyjne projekty – wówczas ich lider może spodziewać się wysokich wyników biznesowych i liczyć na lojalność z ich strony. Dobrym przykładem takiego zarządzania jest Google – tam pracownicy mogą poświęcić 20% swojego czasu w biurze na realizowanie własnych pomysłów, wykorzystując do tego nowe technologie, jakimi dysponuje firma. W innych warunkach można na przykład wysłać pracownika na interesujące go szkolenie, kurs, czy warsztaty.

Motywacja

Odpowiednie motywowanie ludzi jest kluczem do stworzenia skutecznego zespołu. To zadanie lidera, który może zachęcać pracowników do podnoszenia wyników, na różne sposoby. Jednym z nich jest konstruktywne i kreatywne rozwiązywanie pro- blemów w taki sposób, aby pracownicy mogli wyciągnąć z nich wnioski i usprawnić procesy w przyszłości.

Przywódca może również motywować ludzi poprzez zaspokajanie ich ambicji. Przy czym – gratyfikacja materialna działa krótkoterminowo. Warto zatem postawić na zaoferowanie pracownikowi wyższych wartości – takich, jak np. możliwość rozwoju i samorealizacji lub pomoc w zachowaniu wor-life balance.

Lider może zastosować także motywację poprzez wizję. Jest to szczególnie ważne w przypadku millenialsów. Zależy im bowiem na pracy, która posiada wyższy sens. Dlatego należy im go pokazać i zapewnić, o tym, że nie są wyłącznie trybikami w wielkiej maszynie, ale istotnymi ogniwami czegoś wielkiego i ważnego.

Pewność siebie

Osoba, zarządzająca grupą, powinna być stanowcza i konsekwentna w podejmowaniu decyzji. Tylko wtedy będzie wiarygodna i szanowana – nie tylko jako pracodawca, ale też jako człowiek. Jednym z celów lidera jest bowiem stworzenie takiej atmosfery, aby każdy pracownik był na bieżąco informowany o kierunku rozwoju firmy i czuł się w niej bezpiecznie. Tylko pewny siebie przywódca będzie umiał zbudować swój autorytet w zespole i stać się dla niego gwarantem profesjonalizmu.

Aby to osiągnąć, nie powinien się przejmować, niemającą związków z faktami, opinią innych. Musi się oderwać od ograniczających schematów rodzinno-kulturowych. Nie ma skutecznego przywództwa bez umiejętności samodzielnego kreowania siebie i posiadania pomysłu na to, jakim chce się być człowiekiem. Tylko taki lider może zapraszać do swojego świata innych i inspirować ich do efektywnego działania i współdziałania.

Ponad wszystko, osoba stojąca na czele grupy powinna być sobą. Niezależnie od oceny i opinii z zewnątrz – lider musi znać swoją wartość, być inteligentniejszym niż system, w którym funkcjonuje. Nigdy nie powinien równać do średniej i poddawać się bieżącym trendom. Posiadając własny kręgosłup moralny i jasno określoną wizję, sprawny przywódca kieruje swoim życiem i kreuje je podług własnych zasad.

Planowanie strategiczne

Dobry manager myśli przyszłościowo i planuje długoterminowo. Analizuje rynek, precyzuje i realizuje terminowo cele oraz działania strategiczne. Skutecznie zarządza posiadanymi zasobami. Tylko w takich warunkach zespół może się rozwijać w pożądanym kierunku. Lider musi mieć kontrolę nad projektami i umieć reagować w sytuacjach wyjątkowych.

Aby planowanie strategiczne mogło mieć miejsce, przywódca powinien posiadać jasno określoną wizję. Musi wiedzieć, do czego dąży w życiu. Najważniejsze cele, jakie stawiają przed sobą skuteczni liderzy bazują na altruizmie, są związane ze służbą i dotyczą zmiany świata na lepsze. Są to wizje kolektywne, znacznie przerastające ich autorów.  Realistycznie nie wydają się możliwe do zrealizowania, a mimo to ich siła jest tak duża, że przyciągają tłumy.

Przyszłościowe planowanie powinno być zbalansowane, czyli zaspokajać różne potrzeby przywódcy. Z jednej strony – dawać mu satysfakcję z pracy, która jest jednocześnie jego pasją, a z drugiej – zakładać czas na życie prywatne, bycie z rodziną i znajomymi, relaks i przyjemności. W obu obszarach dobry lider jest w pełni obecny, mając całkowitą świadomość tego, co dzieje się tu i teraz.

Delegowanie zadań

Ważne jest, aby manager nie wykonywał wszystkich zadań sam, z przekonaniem, że zrobi to najlepiej. Sztuką, którą znakomicie władają skuteczni przywódcy, jest efektywne zarządzanie i delegowanie. Zadania powinny być rozdzielane w oparciu o kompetencje, możliwości i doświadczenie pracowników. Dobry lider zrealizuje ten proces krok po kroku, stopniowo nakładając na ludzi coraz większą odpowiedzialność. Zaczynając od poziomu, w którym pracownik wykonuje zadanie i oddaje efekt przełożonemu, przez podejmowanie decyzji wspólnie z managerem, aż po sytuację, w której szef nie kontroluje i nie weryfikuje podejmowanych przez pracownika działań.

Właściwa osoba, stojąca na czele grupy rozpoznaje w niej również schematy zachowań, które następnie sprawnie wykorzystuje na korzyść całego zespołu. Na przykład: dostrzega, że pracownik X znakomicie dogaduje się z pracownikiem Y, wspólnie wymyślają świetne koncepcje marketingowe, mimo, że nie należy do ich wiodących obowiązków. Zmienia zatem zakres ich zadań tak, aby mieli więcej okazji do realizowania się w kontekście działań promocyjnych. Bycie elastycznym w kwestii delegowania zadań, należy do cech wyróżniających dobrego przywódcę. Jest to umiejętność wdrażania zmian, które usprawniają pracę grupy i nie przynoszą strat finansowych. Przeciwnie – pozwalają zaoszczędzić czas i osiągnąć lepszą jakość usług.

Komunikacja

Dobry lider potrafi dostosować swoją komunikację do danej grupy odbiorców, różniących się wiekiem, płcią, czy umiejętnościami. Musi umieć porozumieć się z każdym w sposób empatyczny, słuchając swojego rozmówcy. Powinien brać pod uwagę zdanie wszystkich członków zespołu. Nie może nikogo dyskryminować. Dlatego analizuje wszystkie pomysły i wyciąga z nich celne wnioski. Przywódca, który chce być skuteczny, nie może zarządzać tzw. twardą ręką, traktując ludzi z góry i wydając im wyłącznie polecenia, ponieważ jest to demotywujące dla pracowników i osłabia ich chęć do dzielenia się w pracy swoim potencjałem.

Myślenie w dużych kategoriach

Wzorcowi liderzy myślą w bardzo szerokiej perspektywie. Nie determinuje ich ani rodzina, ani kultura, w której się wychowali, ani narodowość, ani też przynależność do jakiejkolwiek wspólnoty. Ich celem i zadaniem jest rozwiązywanie problemów globalnych. Są obywatelami świata, którzy nieustannie podróżują, poszerzając swoje horyzonty poznawcze. Próbują nowych rzeczy, odkrywają obce tereny, obserwują zachowania żyjących tam ludzi, ucząc się od nich. Są dziećmi świata, które z każdej kultury biorą coś wartościowego dla siebie, np. sprawczość od Amerykanów, akceptację ciała od Brazylijczyków, radosne celebrowanie życia i rodzinność od Meksykanów oraz dobrą organizację od Niemców.

Koncept Think big to również wysokie stawianie sobie poprzeczki. Dla skutecznego lidera wartością nie jest samo wygrywanie, ale to, z kim się walczy. Jeśli przeciwnik jest duży, to nawet przegrana z nim może okazać się sukcesem, gdy wyciągnie się z niej odpowiednie wnioski. Istotny jest także sposób myślenia. Wielcy przywódczy mają mentalność zwycięzców, niezależnie od ostatecznego wyniku rozgrywki.

Samorozwój

Nowoczesny lider jest synergiczny. Łączy w sobie wiele różnorodnych kompetencji, jest wszechstronny i rozwija się holistycznie. Pracuje długo, ale nie można tego nazwać pracoholizmem, bo to, co robi zawodowo go fascynuje. Codziennie przygotowuje sobie listę zadań, wstaje kilka godzin przed rozpoczęciem pracy, jest skoncentrowany na osiąganiu jasno zdefiniowanych celów, czyta książki, słucha audiobooków, zadaje sobie pytania egzystencjalne, o to: kim jest lub po co żyje. Jest proaktywny, a nie reaktywny. Zmienia złe nawyki, ćwiczy regularnie i zdrowo się odżywia, aby być w pełni swoich sił witalnych. Chce mieć jak najlepiej działający mózg, bo jest to główne narzędzie jego pracy.

Otacza się mądrzejszymi od siebie ludźmi. Szuka najlepszych: pracowników, mentorów, coachów, doradców, trenerów, itp. Spędzając z nimi czas, uczy się od nich i czerpie inspirację. Często zawiera nowe znajomości, jest otwarty na drugiego człowieka i dostrzega w nim potencjał, wykazuje zainteresowanie rozmówcą, koncentrując się na możliwościach współpracy czy po prostu kontynuowania znajomości. Nie ocenia z góry i nie etykietuje ludzi.

I Ty możesz zostać skutecznym liderem!

Jeśli chcesz doskonalić swoje umiejętności trenerskie, zapisz się na – opracowane przeze mnie – studia podyplomowe na kierunku TRENER. Otwórz przed sobą nowe możliwości zawodowe: www.studia.mateuszgrzesiak.com/trener.

Na własnym przykładzie pokażę Ci, co to znaczy – prawdziwie uczyć innych, inspirować ich do samodzielnego działania i skutecznie zarządzać zespołem. Poznasz różnorodne szkoły przywództwa i nauczysz się skutecznych metod, od prekursorów.

 

Dr Mateusz Grzesiak – psycholog i wykładowca akademicki. Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu. Od ponad 17 lat prowadzi szkolenia na całym świecie, głównie na rynkach europejskich i amerykańskich. Wykładał w 7 językach. Autor 18 książek i wielu publikacji naukowych. Wielokrotnie nagradzany m.in. za wybitne osiągnięcia w zarządzaniu i napisanie najpopularniejszej psychologicznej książki roku. Nieustannie uczy siebie i innych. Promuje wprowadzenie do szkół tzw. kompetencji społecznych. Ma fanów na całym świecie i komunikuje się z nimi za pomocą mediów społecznościowych, na których obserwuje go ponad sześćset tysięcy osób. Ambasador różnych marek, m.in. New Balance. Twórca autorskich programów nauczania na uczelniach wyższych, które realizuje w ramach zaprojektowanych i prowadzonych przez siebie studiach MBA i podyplomowych z zakresu marketingu, zarządzania, przywództwa i trenerstwa. Prywatnie od 12 lat zakochany w swojej żonie dr Ilianie Ramirez, z którą ma 9-letnią córkę, Adrianę. Regularnie ćwiczy brazylijskie jiu-jitsu i zapasy. Lubi kawę, podróże (odwiedził ponad 130 krajów) i swego psa pomeraniana Frojda.

 

 

 

 

zdj. Ala Wesołowska

 

Show Buttons
Hide Buttons