Personal Branding w czasach pandemii koronawirusa

 

W związku z epidemią COVID-19  znaczna część naszej zawodowej aktywności została przeniesiona do sfery wirtualnej. Popularność zyskały wideokonferencje, projekty digital czy szeroko pojęta aktywność w sieci – również na nakierowanych biznesowo portalach takich jak: LinkedIn czy Xing. Rynek pracy przeszedł transformację w kierunku zdalnych rozmów rekrutacyjnych będących nowym doświadczeniem zarówno dla pracowników jak i pracodawców. Ważną umiejętnością okazał się personal branding, czyli kreowanie marki osobistej i zarządzanie nią**. *Trend zapoczątkowany został w anglosaskiej tradycji biznesu i budowania wizerunku (zarządzanie osobą jako marką). Stał się bardzo popularny na całym świecie, w Polsce natomiast na szeroką skalę od niedawna. Warto spojrzeć w kierunku Stanów Zjednoczonych Ameryki.  To właśnie politycy zza oceanu stanowią doskonały przykład budowania i kreowania wizerunku.

Budowanie strategii zarządzania marką własną oraz powiązane działania powinny być bardzo przemyślane i wyważone z racji tego, że każda osoba wysyła określony komunikat, jednocześnie oczekując reakcji zwrotnej od grupy odbiorców. Taka strategia jest niezwykle użyteczna w czasie poszukiwania nowego miejsca pracy, chociaż najczęściej wspomina się o niej w kontekście ludzi działających publicznie w mediach czy w polityce. Każda osoba dąży do szeroko pojętej doskonałości w swojej dziedzinie i wzmocnienia swojej pozycji na rynku. Aby tego dokonać oczywiste staje się podjęcie odpowiednich działań z zakresu kreowania marki własnej, również dzięki aktywności w mediach społecznościowych.

Pierwszym krokiem jest określenie kierunku budowania marki własnej, czyli strategia. Każde działania powinny być oparte na analizie osobistych celów, umiejętności, mocnych i słabych stron czy cech osobowości.  W ostatniej kwestii pomocne są testy osobowości dostępne na rynku, takie jak model Insights Discovery czy test Gallup’a. Świadome i precyzyjne kroki pozwolą na podjęcie celowanych działań pozwalających na otrzymanie określonych efektów. Jednym z czynników zwiększających prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu jest, moim zdaniem, korzystanie z usług specjalistów z obszaru personal brandingu, gdyż pozwala to stworzyć odpowiednie i, co ważne, obiektywne i autentyczne treści. Koncentrowanie się na własnej osobie oraz konsekwentne, długotrwałe działanie oparte na faktach pozwoli uzyskać wiarygodność i realizm w działaniu. Tego rodzaju działania często wychodzą poza strefę komfortu i są wyrazem samodyscypliny, ale tylko poszerzanie granic tej strefy pozwala na rozwój i zdobywanie nowych kompetencji. Personal branding i dbałość o jego kształt wskazany jest zarówno dla przedsiębiorstw, jak i indywidualnych jednostek. Niniejszy artykuł chciałabym poświęcić właśnie osobom indywidualnym, ze względu na ewolucje na rynku pracy spowodowaną pojawieniem się nowego zjawiska w realiach biznesowych, czyli pandemii koronawirusa, której to skutki odczuwalne są ekonomicznie.

Każdy cel w przyjętej strategii powinien być oparty na metodzie SMART***, a zatem powinien być sprecyzowany (s), mierzalny (m), osiągalny (a), realny (r), określony w czasie (t). Każda osoba powinna odpowiednio dostosować ten schemat do siebie, mając na uwadze cele biznesowe, personalne czy chociażby hobby. Istotnym są wcześniej wspomniana przeze mnie samodyscyplina, a dodatkowo motywacja w działaniu. Dobrze jest też szukać możliwości poszerzania wiedzy przez udział w webinariach tematycznych, kontakt ze specjalistami czy poszukiwanie publikacji. To właśnie systematyczne poszerzanie wiedzy, pozwala zachować otwartość umysłu, wiarę i nadzieję, że nawet w tak trudnym czasie, jakim jest czas pandemii wraz ze wszystkimi jej konsekwencjami, można osiągnąć cel

Każda osoba w zależności od cech osobowości będzie podchodziła do omawianej kwestii w sposób wysoce zindywidualizowany, na który będą miały również wpływ doświadczenia zawodowe czy prywatne.  Efektywność działań zależy jedynie od ciężkiej pracy, determinacji, odwagi i zaangażowania. Warto jednak postawić na swobodę, autentyczność i dać sobie szansę.

Duże możliwości daje popularny na całym świecie portal LinkedIn, który ma potencjał ponad 700 milionów relacji biznesowych z ludźmi z całego świata. W Polsce platforma stanowi ogromny potencjał marketingowy i sprzedażowy – rocznie rośnie o około 30%. Stanowi najlepsze miejsce do rozwoju kariery, biznesu i firmy. To właśnie dzięki LinkedIn budowanie marki własnej nabiera nowego znaczenia.  Nasza aktywność będzie zauważona przez kolegów z pracy, uczelni, rekruterów, osoby decyzyjne w firmach o zasięgu globalnym czy partnerów biznesowych.  Portal daje ogromne możliwości rozwoju kompetencji miękkich i twardych, dzięki e-lerningom lub quizom. Warto zauważyć, iż jest to miejsce, które pozwala pozyskiwać potwierdzenia umiejętności, rekomendacje czy wreszcie budować sieć kontaktów biznesowych.  Istotnym jest to, że portal odpowiada na potrzeby jego obiorców ewoluując i dodając nowe funkcje i możliwości, np. oznaczenie profilu w sytuacji poszukiwania pracy jako open to work.  Każdy posiadacz konta ma możliwość zindywidualizowania profilu przez spersonalizowanie tła, obszaru zainteresowań czy wreszcie udostępnianie treści skierowanych do określonej grupy odbiorców nakierowanych na osiągnięcie obranego celu.  W zdygitalizowanym świecie jest to jedno z głównych narzędzi poszukiwania kontaktów, ofert pracy czy możliwości zawodowych, a także budowania marki własnej. Platforma stanowi miejsce wymiany wiedzy, doświadczeń i spostrzeżeń, dzięki możliwości udostępniania, komentowania czy reagowania na treści udostępniane przez innych.  Posiadaczami kont na portalu są różne osoby, z różnych branży, łącznie z polityką czy sportem.

Budowanie i zarządzanie marką własną jest szeroko wykorzystywane przez polityków, zwłaszcza obecnie w związku z tym, że większość działań związanych z wyborami w Polsce zostało przeniesionych do Internetu i telewizji ze względu na szczególne warunki odbywania kampanii wyborczej podczas trwania pandemii koronawirusa. Wielu polityków jest bardzo aktywnych w sieci, tworząc jedne z najbardziej rozpoznawalnych marek własnych, wykorzystując do tego Twitter, Facebook czy Instagram. Pozwala to im docierać do bardzo szerokiej grupy odbiorców z określonymi komunikatami, kreowanie wizerunku jako aktywnego uczestnika społeczności czy określonego środowiska. Ta grupa docelowa to ludzie mający dostęp do Internetu, korzystający z wymienionych przez mnie portali, poszukujący tego typu treści.  Przykład polityków pokazuje również ogromną rolę strategii budowania marki i precyzowania komunikatów skierowanych do społeczeństwa w Polsce, ale nie tylko. Wielu polityków za oceanem było prekursorami kreowania wizerunku w sieci – wystarczy wspomnieć Baracka Obamę czy Donalda Trumpa.

W związku ze stale rosnącą popularnością Internetu, a także bardzo szybko postępującego procesu digitalizacji, który dodatkowo został przyspieszony przez specyficzne realia ostatnich miesięcy, warto podkreślić, iż budowanie marki własnej stało się jednym z podstawowych narzędzi współczesnego marketingu.

Artykuł oparłam na własnej wiedzy i doświadczeniach, wiedzy zgromadzonej z publikacji, konsultacji ze specjalistami, udziału w tematycznych spotkaniach wirtualnych. Celem tego artykułu jest dostarczenie podstawowej wiedzy ludziom zainteresowanym i raczkującym w temacie personal brandingu, a także osobom tak jak ja poszukującym nowych możliwości zawodowych. 

 

Magdalena Bojko

Jestem specjalistą ds. marketingu z 11-letnim doświadczeniem w marketingu w globalnych firmach farmaceutycznych. Specjalizuję się w implementacji strategii marketingowej, w tym w zarządzaniu projektami marketingowymi, tworzeniu materiałów edukacyjnych i promocyjnych. Zajmowałam się projektami digitalowymi i compliance. Świetnie odnajduję się w złożonym środowisku biznesowym. Obecnie poszukuje nowych wyzwań zawodowych.

Show Buttons
Hide Buttons