Systemy zarządzania produkcją w firmie a oszczędności – co warto wiedzieć?

 

Nowoczesne systemy informatyczne stają się podstawą funkcjonowania biznesu. Dotyczy to przy tym nie tylko zarządzania oddzielnymi procesami czy wsparciem wykonywania obowiązków przez pracowników, ale daje również szanse na optymalizację i automatyzację większości działań, w tym również tych podejmowanych przez dział produkcji.

System zarządzania produkcją to olbrzymia szansa na podniesienie efektywności i redukcję ryzyka popełnienia błędu. Inwestycja tego typu może przełożyć się również na realne oszczędności. Warto dowiedzieć się więcej na ten temat. 

Informatyczny system zarządzania produkcją w firmie 

MES (system zarządzania produkcją, Manufacturing Execution System) to narzędzie, które coraz częściej jest niezbędne do optymalnego funkcjonowania działu produkcji. Łączy w sobie funkcjonalności oferowane przez technologie informatyczne oraz automatykę przemysłową, dzięki temu możliwe staje się odpowiednie sterowanie urządzeniami, bieżące monitorowanie ich stanu, błyskawiczne reagowanie na błędy i problemy oraz pozyskiwanie cennych informacji, pozwalających na konstruowanie odpowiedniej strategii. Aby system zarządzania produkcją był jak najbardziej użyteczny, musi być dostarczony przez sprawdzonego dostawcę, takiego jak katowicki Kotrak, zajmujący się m.in. narzędziami ERP, systemami zarządzania produkcją i innymi rozwiązaniami IT dla biznesu. 

Oszczędności dzięki MES 

Podstawowym zadaniem stawianym przed systemem zarządzania produkcją w przedsiębiorstwie jest automatyzacja procesów w dziale produkcji. W standardowym ujęciu wiele działań wiąże się z koniecznością zaangażowania większej liczby pracowników, co w oczywisty sposób generuje dodatkowe koszty i przekłada się również na zwiększenie ryzyka popełnienia błędu. Informatyczny system zarządzania produkcją umożliwia natomiast wydajniejsze koordynowanie działań, monitorowanie stanów, szybkie diagnozowanie błędów i zdecydowanie lepszą kontrolę jakości. Przekłada się to przede wszystkim na uzyskanie większej wydajności niemal natychmiast po zaimplementowaniu systemu zarządzania produkcją. Poza tym stworzenie szerszego środowiska wykorzystującego potencjał Internetu rzeczy (IoT) otwiera przed przedsiębiorstwem zupełnie nowe perspektywy. 

Konstrukcja wydajnego środowiska 

Oferta oprogramowania wykorzystywanego do racjonalnego zarządzania biznesem jest zdecydowanie szersza. Jednym z najważniejszych elementów są narzędzia pozwalające na planowanie zasobów przedsiębiorstwa (ERP). Systemy zarządzania produkcją są najczęściej jednymi z ich modułów. Dzięki temu możliwa staje się automatyzacja wszystkich procesów zachodzących w firmie – zarówno tych dotyczących samej produkcji, jak i innych, w tym np. księgowości, kadr, obsługi zamówień, magazynowania czy zarządzania finansami. Możliwości oprogramowania warto rozszerzyć również o potencjał narzędzi Business Intelligence, pozwalających na pozyskiwanie danych, ich przetwarzanie, wizualizację oraz tworzenie raportów umożliwiających podejmowanie lepszych decyzji kluczowych dla funkcjonowania firmy. 

Jak znaleźć najlepszy system zarządzania produkcją? 

W obecnych czasach segment rozwiązań IT dla biznesu jest bardzo rozbudowany. Dzięki temu z jednej strony dostęp do narzędzi jest szeroki, z drugiej: znalezienie optymalnego oprogramowania wcale nie jest łatwe. Warto korzystać ze sprawdzonych rozwiązań, takich jak system zarządzania produkcją SAP. Doświadczony dostawca powinien przede wszystkim skupić się na analizie czynników biznesowych i dobrać narzędzia do potrzeb i problemów konkretnego przedsiębiorstwa. Dzięki temu możliwe stanie się wykorzystanie pełni potencjału, a inwestycja zwróci się zdecydowanie szybciej.  

Show Buttons
Hide Buttons